Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Úlohy rozvíjející matematickou gramotnost na ZŠ – minikonference odborného panelu
Odborný článek

Úlohy rozvíjející matematickou gramotnost na ZŠ – minikonference odborného panelu

24. 5. 2021 Základní vzdělávání
Autor
Václav Bendl

Anotace

Článek nabízí shrnutí deváté minikonference odborného panelu matematické gramotnosti projektu Podpora práce učitelů (PPUČ), která se konala 9. dubna 2021 v online prostředí ZOOM. Tématem setkání byly úlohy, které mají potenciál pro rozvoj matematické gramotnosti. Zúčastnili se jej autoři úloh, učitelé 2. stupně základních škol, členové odborného panelu matematické gramotnosti projektu PPUČ, zástupci akademiků z fakult, které se zabývají vzděláváním učitelů, pracovníci České školní inspekce (ČŠI) a Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut ČR.

Pořadatelé akce, členové jádra odborného panelu projektu PPUČ, si kladli za úkol s přispěním jednotlivých vystupujících otevřít otázku využití úloh s potenciálem rozvoje matematické gramotnosti a vyslovit doporučení pro učitele, kteří hledají inspiraci a možnosti jejich aplikace ve školní výuce. Dále byla v diskusi řešena otázka společných znaků pro úlohy, které mají potenciál pro rozvoj či ověření matematické gramotnosti. 

O představení úloh byli požádáni zástupci organizací, které zajišťují testování žáků nebo jsou tvůrci žákovských soutěží. Slovo dostaly jak velké státní úřady (ČŠI) a ústavy (Cermat), tak i projekty tvořené vysokoškolskými studenty, kteří pořádají soutěže pro žáky základních škol. Prostor byl věnován i soutěžím nematematickým (informatika, zeměpis a fyzika), ve kterých jsou úlohy s předpokladem pro rozvoj matematické gramotnosti, o čemž také přednášející na konkrétních příkladech účastníky minikonference přesvědčili. 

Po úvodních slovech organizátorů a přivítání hlavním manažerem projektu PPUČ Petrem Naske následoval úvodní blok, ve kterém se prvního vystoupení ujal zástupce České školní inspekce a hlavní koordinátor mezinárodního šetření TIMMS pro ČR pan Vladislav Tomášek. Přítomným posluchačům byla představena role ČŠI v prostředí mezinárodních šetření, jejich výstupy a metodické materiály pro učitele. Paní doktorka Eva Řídká z Cermatu zaměřila svůj příspěvek především na otázku úspěšnosti žáků a příčin rozdílů mezi nimi. Čerpat mohl z velkého množství dat získaného na základě vyhodnocení jednotných přijímacích zkoušek pro žáky ucházejících se o studium na středních školách. 

V rámci dopoledního bloku byl prostor pro pět vystoupení. Nejprve své úlohy a pojetí soutěže Pangea představila doktorka Michaela Kaslová. Na závěr příspěvku doplnila pro posluchače z řad učitelů několik tipů, jak pracovat s úlohami ve výuce a jak z nich snadno vytěžit další potenciál. Největší soutěží, která byla prezentována na minikonferenci, byl Matematický klokan, do jehož řešení v některé z mnoha kategorií se ročně zapojí několik milionů žáků na celém světě. Mimo jiné se autorka příspěvku, paní doktorka Eva Nováková, zaměřila na specifika hodnocení úloh a taktizování řešitelů.

Prvním zástupcem nematematické soutěže byla Zeměpisná olympiáda. V příspěvku se mohli posluchači dovědět, kde všude má zeměpis a matematika k sobě blízko a jak je tohoto propojení oborů využíváno v úlohách využitých v soutěži. Dále ve svém vstupu paní profesorka Naďa Vondrová představila závěry z projektu Slovní úlohy jako klíč k aplikaci a porozumění matematickým pojmům, který se zabýval problematikou slovního zadání. Tento příspěvek ocenili jak přítomní učitelé, tak i zástupci z řad autorů úloh. Dopolední blok uzavřel pan docent Vaníček, který stejně na úlohách ze soutěže Bobřík informatiky prezentoval propojení oborů matematiky a informatiky. 

Odpolední blok začal představením úloh z testování matematické gramotnosti, které pro žáky připravuje společnost SCIO. Specifikem tohoto šetření jsou adaptabilní testy, které volí otázky na základě předešlých odpovědí žáků. Nejstarší soutěží, která dostala prostor v rámci minikonference, byla Fyzikální olympiáda, kterou představil autor úloh pan doktor Lukáš Richterek. Inspirací pro ostatní pořadatele mohly být další aktivity, které pro nejlepší z řešitelů pořadatelé této soutěže nabízí. Pythágoriádu a její úlohy představila paní magistra Marcela Cvrkalová ze Základní školy Sirotkova v Brně. Ve svém příspěvku kladla důraz na představení zadání úloh, ve kterých kladou důraz na grafické zpracování, tematické propojení a jednoduchost odpovědí.

Závěr patřil dvěma soutěžím, které propojují dva specifické prvky. Obě soutěže jsou týmové a autoři pocházejí z řad studentů. Soutěž MaSo organizují studenti a přátelé Matematicko-fyzikální fakulty pro žáky druhých stupňů. Matematické putování připravují pro žáky 4. a 5. tříd studenti učitelství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v rámci jednoho z kurzů. Obě soutěže pojí i skvěle zvládnutý náročný přechod do online prostředí, čímž si vysloužili jejich organizátoři obdiv a uznání ze strany přítomných učitelů i zástupců tradičnějších soutěží. 

V diskusní části minikonference byly položeny dotazy na využití prezentovaných úloh ve výuce a jejich potenciál pro rozvoj matematické gramotnosti. Shoda panovala nad kvalitou úloh a doporučením využití uvolněních úloh ze soutěží ve výuce. Důležitým a hlavním závěrem akce bylo sdělení, že nositelem matematické gramotnosti nejsou však úlohy samotné, ale až činnost učitele a zapojení žáků ve výuce. Jak bylo v diskusi zmíněno, tak i u sebelepší úlohy nemusí být potenciál pro rozvoj matematické gramotnosti využit, pokud bude do výuky nevhodně zařazena nebo nesprávně použita.  

Celá akce byla nahrávána a její záznam můžete zhlédnout zde.

Souhrn vystupujících organizací s odkazy na databáze uvolněných úloh 

ČŠI 

 

Cermat 

 

Pangea 

Probíhá na jaře, registrace na podzim 

Matematický klokan 

Probíhá na jaře 

Zeměpiská olympiáda 

Školní kolo probíhá v zimě, další kola během jara 

Slovní úlohy jako klíč k aplikaci a porozumění matematickým pojmům 

 

Bobřík informatiky 

Probíhá na podzim 

SCIO testování matematické gramotnosti 

 

Fyzikální olympiáda 

Školní kolo probíhá v zimě, další kola během jara 

Pythágoriáda 

Proběhne na podzim 

MaSo 

Proběhne na jaře (registrace možná do 7. 5.)

Matematické putování 

Probíhá na jaře 

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Minikonference odborných panelů projektu PPUČ pro čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost.
Ostatní články seriálu: