Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Hodnocení na montessori škole Duhovka – představení školy
Odborný článek

Hodnocení na montessori škole Duhovka – představení školy

29. 10. 2019 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Barbora Viktorinová
Spoluautor
Mgr. Kateřina Lambertyová

Anotace

Smyslem tohoto textu je představit, jak v naší škole přistupujeme k hodnocení. Text popisuje tři základní pilíře našeho pojetí – průběžné hodnocení, celkové hodnocení a sebehodnocení. Věnujeme se také tématu sběru dat a jeho metod, možnostem vedení záznamu a způsobu vyhodnocení. Text je doplněn ukázkami popisovaných dokumentů.

Základní škola Duhovka je součástí stejnojmenného vzdělávacího systému poskytujícího vzdělávání od 3 let do maturity. Jsme česko-anglická škola a k výuce využíváme metodu Marie Montessori. Základním prvkem dvojjazyčného programu Duhovky je přirozené setkávání dítěte s cizím jazykem. Vytváříme tak bilingvní prostředí, kde všechny děti získávají každodenní zkušenosti s angličtinou. Tohoto cíle dosahujeme především standardní přítomností dvou učitelů ve výuce – českého a anglického. Naše škola je zařazena do státního rejstříku škol a je zavázána školským zákonem k tomu, aby se v ní vyučovalo ve shodě s rámcovým vzdělávacím programem. Ve vzdělávacím systému Duhovka dítě poznává a učí se skrze vlastní zkušenost a svým tempem.

Role učitele v Montessori pedagogice je postavena na nenápadném vedení a taktní pomoci. To ostatně vyjadřuje i motto celé Montessori pedagogiky: „Pomoz mi, abych to dokázal sám“. Postupuje se vždy od konkrétního k abstraktnímu a pro jednotlivé okruhy se využívají speciálně vyvinuté pomůcky. Tyto pomůcky usnadňují pochopení nových jevů, ale také zásadní měrou přispívají k hlubšímu a trvalejšímu uchování nově nabytých zkušeností a vědomostí.

Jedním z principů Montessori pedagogiky jsou věkově smíšené třídy. V Duhovce společně pracují 2–3 ročníky dětí, v současné době máme pět tříd 1.–3. ročníku, dvě třídy 4.–5. ročníku a dvě třídy 4.–6. ročníku. V takovém prostředí se přirozeně podporuje spolupráce a komunikace. Různorodost se stává výhodou, která zároveň pomáhá principu nesrovnávat děti mezi sebou navzájem a poskytovat každému bezpečí v jeho individuálním vývoji.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Barbora Viktorinová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Téma článku:

Hodnocení žáků