Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Rozvíjení matematické gramotnosti u předškolních dětí a u žáků na 1. stupni ZŠ – čtvrtá minikonference odborného panelu matematické gramotnosti
Odborný článek

Rozvíjení matematické gramotnosti u předškolních dětí a u žáků na 1. stupni ZŠ – čtvrtá minikonference odborného panelu matematické gramotnosti

20. 11. 2018 Základní vzdělávání
Autor
PhDr. Hana Havlínová, Ph.D.
Spoluautor
RNDr. Eva Zelendová,, Ph.D.

Anotace

Článek přináší ohlédnutí za příspěvky čtvrté minikonference odborného panelu pro matematickou gramotnost projektu Podpora práce učitelů (PPUČ), která se konala 7. listopadu 2018 v Praze. Setkání se zúčastnili členové odborného panelu pro matematickou gramotnost, učitelé (pilotních) mateřských a základních škol, školní a regionální koordinátoři zapojení do projektu. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.

Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) v rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ) uspořádal 7. listopadu 2018 čtvrtou minikonferenci odborného panelu pro rozvíjení matematické gramotnosti. Akce proběhla v Paláci Adria v Praze. Setkání se zúčastnili členové odborného panelu pro matematickou gramotnost, který působí v rámci projektu PPUČ, učitelé (pilotních) mateřských a základních škol, školní a regionální koordinátoři zapojení do projektu. Na společném jednání se sešlo přes 40 účastníků, kteří diskutovali o tom, jakými činnostmi a aktivitami lze rozvíjet matematickou gramotnost u dětí v mateřské škole a u žáků na 1. stupni základní školy.

V úvodu akce vystoupil hlavní manažer projektu Petr Naske, který účastníky seznámil s cíli, které si projekt vytyčil, s probíhající kampaní gramotnosti.pro a zmínil zapojení 36 mateřských a základních škol.

Lektorka Hana Lišková zaměřila svůj příspěvek na problematiku rozvíjení matematické pregramotnosti. Jednotlivé složky ilustrovala na konkrétních činnostech a aktivitách vhodných pro dané věkové období. Například při známé společenské hře „Člověče, nezlob se!“ si dítě rozvíjí nejen dovednost počítání a přiřazování (počet hozených teček na kostce k počtu políček, po kterých se posouvá figurka), směr, ve kterém figurky posouvá, ale také strategii hry (kterou figurkou na plánu postoupí). Upozornila na rozpor mezi pohybem ve čtvercové síti pomocí směrových šipek (propedeutika k pochopení souřadnicového systému) a pohybem didaktické pomůcky „Včelka“, která slouží k rozvíjení informatického myšlení. V závěru se krátce věnovala problematice zápisů do 1. ročníku ZŠ, uvedla některé situace, které učitelé ZŠ nesprávně vyhodnocují (např. problematika pravo-levé orientace).

 
 

Mottem „Dejme žákům prostor, aby zažili radost z matematiky“ zahájili svůj příspěvek lektoři Jovanka Rybová a Tomáš Koten. Představili mnoho námětů na hry a aktivity, které lze využít napříč vzdělávacími oblastmi, a zároveň ukázali vhodné propojení matematické gramotnosti s gramotností čtenářskou. Účastníci měli možnost si některé z aktivit vyzkoušet. 

 
 

Lektorka Jana Duňková seznámila účastníky s nabídkou Montessori pomůcek a ukázala jejich možné využití od nejmenších dětí až po děti ve školním věku. Zdůraznila využití běžně dostupných předmětů z okolí žáků (kaštany, PET víčka, …) a důležitost manipulace s předměty k rozvoji jemné motoriky a špetkového úchopu, který je důležitý pro správné držení tužky při nácviku psaní. Stejně jako v prvním příspěvku i tato lektorka kladla důraz na smyslové vnímání a prožitek dětí. Závěrem zmínila využívání portfolií, kde si žáci zaznamenávají svá pozorování a závěry z matematických činností.

 
 

V závěru jednání se účastníci pod vedením Václava Bendla nad připravenými ukázkami úloh z Metodických komentářů ke Standardům vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět a Český jazyk a literatura společně zamýšleli nad tím, jaké možnosti ve vztahu k matematické gramotnosti v sobě skrývají aktivity a činnosti, které žákům běžně nabízíme. Shodli se na tom, že je nutné dobře formulovat cíl, ke kterému učitel se svými žáky směřuje. Účastníci také kladli důraz na smyslové prožitky žáka: „Co si vyzkouším a na co si sáhnu, to si budu pamatovat.“

Odkazy:

Zápis do 1. třídy – ano, ne, jak a proč? https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/21899/zapis-do-1.-tridy-ano-ne-jak-a-proc-.html/

Matematická gramotnost v uzlových bodech vzdělávání: https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=82176&view=13192

  
Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání – Český jazyk a literatura: https://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/20713/metodicke_komentare_ke_standardum_zv.pdf

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
PhDr. Hana Havlínová, Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Minikonference odborných panelů projektu PPUČ pro čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost.
Ostatní články seriálu: