Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Výukový scénář pro práci s tablety – Spolupráce mezi školami
Odborný článek

Výukový scénář pro práci s tablety – Spolupráce mezi školami

15. 9. 2015 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Barbora Grečnerová
Spoluautor
Mgr. Pavla Šabatková

Anotace

Výukový scénář se pokouší zkombinovat dva hlavní přínosy používání tabletů ve výuce: mobilitu a multimediální využití. Tento výukový scénář by měl učitelům nabídnout nápady, jak používat mobilní zařízení k práci s různými tématy.

V rámci evropského projektu  Creative Classrooms Lab (http://creative.eun.org) bylo vytvořeno sedm modelových výukových scénářů, které ukazují, jak lze zapojit do výuky tablety. Do projektu bylo zapojeno osm evropských zemí, projekt koordinovalo sdružení European Schoolnet a za ČR byl do projektu zapojen Dům zahraniční spolupráce

Scénáře jsou obecné a je možné je realizovat na každém stupni vzdělávání a v různých vyučovacích předmětech. Každý scénář obsahuje základní popis, výukový scénář a podrobný přehled výukových aktivit. Na základě scénáře, který obsahuje i popis modelové hodiny, si může učitel sestavit vlastní osnovu hodiny pro svůj předmět a probíranou látku. Všech sedm scénářů, které byly vytvořeny v rámci projektu, je k dispozici v češtině v speciálním Digifoliu nazvaném Výuka s tablety

V následujícím článku bychom vám chtěli přiblížit jeden ze scénářů s názvem Spolupráce mezi školami, který byl pilotován také na školách v České republice. 

Východisko scénáře Spolupráce mezi školami:

Při navrhování výukového scénáře bylo cílem partnerů z Belgie a České republiky využít dvě klíčové výhody tabletů: přenositelnost a multimediálnost. Tyto dvě výhody byly spojeny v projektu zaměřeném na spolupráci mezi školami, v tomto případě na téma první světové války. Spolupráce mezi školami může kromě využití jedinečnosti tabletů zároveň rozvíjet i další schopnosti a dovednosti, jako například týmovou práci, kulturní rozhled, jazykové dovednosti atd. 

Hlavní cíle scénáře:

 • žáci z různých tříd či škol si navzájem prezentují vzdělávací obsah vizuální formou;
 • žáci se učí na základě zpětné vazby od ostatních.
Využití tabletů – tipy aplikací
 • kolaborativní aplikace podporující vzájemnou komunikaci žáků, jako je např. skype, snapchat
 • nástroje pro tvorbu prezentací, jako jsou mluvící avataři (aplikace Morfo)
 • nástroje pro tvorbu fotografií a videa - viz modelová hodina (návštěva muzea, interview s rodiči/ odborníky apod.)
 • vyhledávání, zkoumání a shromažďování dat: například obrázky stop první světové války
 • nástroje podporující vzájemné sdílení výstupů Twinspace, blog ad.

Modelová hodina:

Pro ilustraci byla vytvořena modelová hodina na téma první světové války. Scénář však lze realizovat v jakémkoli jiném vyučovacím předmětu. 

Pondělí: Lasse, Lukáš, Ranya a jejich spolužáci mají v angličtině vytvořit prezentaci o své osobě s využitím aplikace Morfo (mluvící avatar), do které zadají údaje o tom, kdo jsou, kde bydlí, jaké jsou jejich koníčky a kolik je jim let. Na konci vyučovací hodiny žáci své mluvící avatary zveřejní na Twinspace (výukové prostředí aktivity eTwinning). Později si prohlédnou avatary z partnerské školy.

Středa ráno: Lasse, Lukáš a Ranya tvoří jednu skupinku a jejich úkolem je vydat se hledat (alespoň) pět viditelných stop první světové války v regionu. Tyto stopy musí zdokumentovat pomocí fotografií. Může jít o pomníky, jména ulic či náměstí, hřbitovů, muzeí nebo jiných pamětihodností. Každou musí vyfotit a zapsat si o ní nějaká základní fakta.

Středa odpoledne: Žáci mají zadáno za domácí úkol hledat stopy a příběhy z první světové války v historii své vlastní rodiny. Veškeré výsledky zase zdokumentují. Pokud v jejich rodině žádný vhodný pamětník není, najdou jej v místní komunitě.

Čtvrtek: Publikace obrázků a krátkého shrnutí dosavadních výsledků na Twinspace.

Následující týden: Žáci porovnají stopy války, které sami nalezli, s těmi, které nalezli žáci partnerských škol. Následuje skupinová diskuse vedená učiteli na dané téma.

Lukášův učitel a jeden z učitelů na partnerské škole pomocí videokonference diskutují s partnerskou třídou z druhé země. Připraví si tři otázky, které byly partnerům v předstihu zaslány, a během konference se na ně odpovídá. Společně zakončí videokonferenci tím, že si všichni z historie vezmou jeden společný poznatek: jedno motto nebo zprávu pro příští generace.

Role – učitel a žák:

Scénář doporučuje, jakou roli by při jeho realizaci měl mít učitel a jakou žáci. Role učitele je především v plánování scénáře a následném podpoře žáků. Při realizaci samotného scénáře je učitel spíše v roli průvodce a většina aktivní činnosti by měla spočívat na žácích. Žáci jsou zodpovědní také za hodnocení činnosti. 

Úkoly učitele:

 • vyhledat partnerské školy a navázat prvotní kontakt
 • příprava spolupráce
 • komunikovat s jinými školami
 • vést aktivity žáků (skupinovou práci)
 • poskytovat vstupy a zdroje/materiály
 • zadávat skupinovou a domácí práci
 • vydat základní pokyny
 • sdílet materiály a publikovat výsledky

Úkoly žáka:

 • prezentovat digitální formou svá zjištění jiným třídám

 • provádět aktivity bádání uvnitř i vně školy
 • vypracovávat domácí práci/úkoly – vyhledávat odborníky
 • shromažďovat nebo vytvářet digitální učební zdroje/materiály (stopy)
 • prezentovat výstupy projektu v jiných třídách/skupinách
 • provádět hodnocení

Výukové aktivity:

Modelový příběh výukový scénář převádí na sérii možných kroků – výukových aktivit, které by měli žáci provádět. 

1) Vymysli

Ve fázi „vymysli“ žáci pracují společně a záhy přejdou na spolupráci s žáky i z partnerských škol na tom, aby formulovali nápady na téma kolektivní paměti (učení ze vzpomínek pamětníků) a ponaučení z minulosti. S tím vším jim pomůže učitel.

2) Pátrej

Ve fázi „pátrej“ se žáci rozhodnou, jak spolupracovat, a poté pracují jak samostatně, tak ve skupinách při výzkumu na dané téma, přičemž používají tablety k získání a záznamu informací ze široké škály zdrojů, jako například prostřednictvím rozhovorů se staršími lidmi, pozorováním stop první světové války (např. památníky nebo jména ulic), které nalezli mimo školu.

3) Zmapuj

Spolupráce mezi školami je klíčová ve fázi „zmapuj“, v níž žáci sdílí svoje poznatky a posuzují, které jsou důležité nebo užitečné a měly by být použity ve fázi „proveď“. Nezbytnou částí fáze „zmapuj“ je konference mezi skupinami z jiné školy, při které k tomuto posuzování dojde a při níž se plánuje i výsledný produkt (například video, kniha nebo multimediální album).

4) Proveď  

V části „proveď“ žáci používají sdílené digitální prostředí k nahrávání materiálů a zdrojů a také k tomu, že začnou společně vytvářet výsledný produkt, který tak v průběhu tvorby vidí i ostatní.

5) Zeptej se

Fáze „zeptej se“ představuje zastavení ve vývoji výsledného produktu, během něhož žáci hodnotí dosažený pokrok a získají zpětnou vazbu týkající se slabin a silných stránek projektu od odborníků, rodičů a dalších.

6) Předělej

Tato zpětná vazba je poté využita ve fázi „předělej“, v níž jsou výsledné produkty dále rozvinuty a zlepšeny. Žáci v této fázi používají rozličné nástroje a vše činí s důrazem na spolupráci mezi školami.

7) Ukaž

Část „ukaž“ pak umožní žákům (ideálně) z obou partnerských škol (jedna z nich se účastní na dálku) rozvinout své komunikační dovednosti prostřednictvím prezentování výsledků skutečnému publiku. Zároveň je to příležitost ke zhodnocení dosaženého pokroku žáků jako skupiny i jako jednotlivců, včetně jejich přínosu k výslednému produktu, a je to i příležitost pro žáky uvažovat nad novými poznatky a nad učebními strategiemi, které využili.

Kompletní podpůrné materiály k realizaci tohoto scénáře jsou ke stažení ve třech přílohách. 


Další scénáře, které byly vytvořeny v rámci projektu, naleznete ve speciálním Digifoliu nazvaném Výuka s tablety

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
270.51 kB
Dokument
Základní informace
docx
434.57 kB
Dokument
Výukové aktivity
docx
247.07 kB
Dokument
Výukový scénář

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Barbora Grečnerová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Téma článku:

ICT gramotnost