Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Cvičení na rozvoj slovní zásoby a jazykového citu II
Odborný článek

Cvičení na rozvoj slovní zásoby a jazykového citu II

26. 10. 2015 Základní vzdělávání
Autor
Petra Pšeničková

Anotace

Příspěvek nabízí aktivity na rozvoj slovní zásoby a jazykového citu. Ústředním tématem je bydlení, zařízení bytu. Aktivity jsou řešeny propojením samostatné práce a práce ve skupině, která vede k ujasnění si své role v daném týmu.

Článek představuje 2. díl pětidílného seriálu na procvičování slovní zásoby a jazykového citu. Představuje témata bydlení, zařízení bytu.

Materiál je vhodný pro všechny žáky 2. až 3. ročníku ZŠ, pro žáky s logopedickými obtížemi, žáky-cizince či žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí i ve vyšších ročnících.

Úkoly lze zařadit do jednoho dne, ale i např. do celého týdne. Doporučuji dodržet jejich pořadí. Aktivity je možné zařadit do hodin českého jazyka, prvouky i třídnických hodin. 

1. Motivační hra (klubko vlny) – Jak bydlíme?

Učitel pracuje s žáky v kruhu na židlích/koberci. Hru začíná učitel/ka. Krátce povypráví o tom, kde a s kým bydlí (např. Já bydlím v bytě pod kostelem s mužem a dcerou Lenkou). V ruce drží konec od klubíčka vlny/provázku, klubko hází některému z žáků se slovy např. předávám klubko Hance nebo předávám klubko Hance, protože bydlí vedle nás apod. Během mluvení učitel několikrát omotá svou židli. Hanka klubko chytne/převezme, popíše své bydlení, omotá několikrát svou židli a předává klubko dál. Vystřídají se všichni žáci. Závěrem vznikne „pavučina“. Při této aktivitě jsou zapojeni všichni žáci, i ti méně výrazní nebo naopak vůdčí. Také se ukáže, že jednotliví žáci mají mezi sebou něco společného (bydlí s babičkou, mají mladšího brášku, chovají morče apod.).

V druhé části klubko žáci rozmotávají. Ten, u koho klubko skončilo, jej po cestě pavučiny předává zpět. Zároveň ostatním sdělí, co ho zaujalo na žákovi, kterému právě předává klubko (např. Nevěděla jsem, že Hanka má pejska. Starou babičku Davida znám, moje babička se s ní přátelí.). Aktivita končí ve chvíli, kdy se klubko dostane k učiteli. Opět jsou do činnosti zapojeni všichni žáci.

Závěrem učitel s žáky prodiskutuje, z jakých částí (obývací pokoj, koupelna, ...) je byt/dům utvořen. 

2. Skupinová práce  zařizujeme byt

Žáci pracují ve skupinách. Zástupci skupin si vylosují část bytu, kterou budou zařizovat. Podle počtu skupin učitel připraví počet zařizovaných místností (např. chodba, obývací pokoj, jídelna, kuchyň, balkon/terasa, dětský pokoj, ložnice, koupelna, záchod, pokoj pro hosty, dílna, garáž). Učitel skupinám předá archy balicího papíru / větší formát čtvrtky a několik karet s názvy zařízení.

Nábytek/zařízení žáci do pracovních archů kreslí, zapisují, vystřihují a lepí z časopisů/letáků s nábytkem. Do vybavení místnosti zařadí i karty od učitele. Učitel záměrně zvolí méně používané názvy zařízení pro rozšíření slovní zásoby (např. pro kuchyň: digestoř, drátěnka, sítko na těstoviny, čajová konvice).

Závěrem zástupci skupin (žáci se mohou střídat) představí své zařízené části bytu. Ostatní členové skupin se mohou vyjádřit, co je zaujalo.

Pozn. Pro tuto aktivitu donese učitel/žáci letáky/časopisy prodejen nábytku.

Obměna:

Žáci 3. třídy mohou nábytek ocenit, porovnávat, který je levnější, nejdražší v oboru do 1000. 

3. Hra ve skupinách – Co kam patří?

Žáci pracují ve skupinách. Učitel předá zástupcům skupin větší arch papíru a jeden list papíru velikosti A4. Po místnosti rozmístí karty s názvy nábytku/zařízení bytu (Příloha ke cvičení 3).

Žáci z archu většího papíru vytvoří 9 sloupců, které nahoře nadepíší názvy místností (balkon/terasa, ložnice, kuchyň, obývací pokoj, ložnice, dětský pokoj, sušárna, koupelna, WC). List papíru A4 nastříhají na 45 karet.

Hra probíhá tak, že dva zástupci skupiny vychází pro sbírání slov (najdou slovo, přečtou, nechají kartu na místě, zapamatují si její obsah a předají skupině. Poté vychází pro další slovo), jiný zástupce slovo (název zařízení bytu) zapisuje na karty. Ostatní členové skupiny karty třídí do jednotlivých sloupců – přiřazují zařízení místností do správných sloupců.

Celkem je po učebně rozmístěno 45 karet s názvy zařízení bytu, ke každé místnosti patří 5 karet. Inspiraci může učitel čerpat v příloze (Příloha ke cvičení 3).

Skupiny si dopředu určí role: roli hledačů (hledají karty s názvy zařízení bytu), zapisovatele (zapisuje na karty), třídiče – zbývající členové skupiny (třídí karty do jednotlivých sloupců).

Hra končí, když všechny skupiny najdou všechny karty. Rychlejší skupiny mohou pomoci ostatním v navigaci/hledání zbývajících karet.

Kontrola probíhá prezentací zástupců skupin. Žáci jsou kreativní a mohou zařízení vhodně roztřídit jinak, než učitel původně zamýšlel.

Doporučení:

Je třeba uzpůsobit prostor učebny a projít bezpečnostní pravidla – rychlá chůze bez běhu apod. 

4. Moje oblíbená část bytu  samostatná práce žáků

Žáci pracují samostatně, zamýšlí se nad oblíbenou části svého bytu. Poté na pracovní list zapisují, zakreslují vše, co je k tomuto tématu napadá. Aktivita vede žáky k zamyšlení nad místem, ve kterém jim je doma dobře. Proč se jim tam líbí, co je tam těší.

Závěrem předloží své práce do galerie a ostatní se mohou vyjádřit k pracím ostatních, dotyčný žák však nekomentuje. Teprve poté má žák prostor představit svou práci.

Doporučuji menší skupiny cca o 15 žácích, větší třídu lze pro prezentaci rozdělit na polovinu. 

5. Závěrečná společná hra – židle

Učitel pracuje s žáky v kruhu na židlích (bez lavic). Rozdělí mezi žáky názvy zařízení kuchyně (např. sporák, lednice, nádobí, hrnce, jídlo, jídelní stůl apod.). Vždy více žáků je nositeli jednoho názvu, hraje několik „lednic, sporáků“. Učitel zahájí hru slovy: „Místa si vymění všechna jídla!“ Žáci (nositelé názvu jídlo) vstanou ze svých židlí a vymění si místa, ostatní žáci sedí. Učitel pokračuje slovy: „Místa si vymění všechny lednice!“ nebo „Místa si vymění celá kuchyň!” apod.

Obměna: Učitel rozdělí mezi žáky názvy zařízení jiné místnosti.

Obměna: Učitel po vyzvání k výměně míst odebere jednu židli. Při každém kole na jednoho žáka židle nevybude, vypadává. Hra končí, když je ve hře poslední židle, poslední žák. Tato varianta však často vede k soutěži, rvaní o židli, vyšťouchávání ze židle. Je třeba stanovit jasná pravidla a sledovat jejich dodržování. 

Doporučená literatura: 

 • BOROVÁ, B., SVOBODOVÁ, J.: Šimonovy pracovní listy 4  Rozvoj myšlení a řeči. Portál, Praha 1997. ISBN 80-7178-658-6.
 • HAVLÍČKOVÁ, J., EICHLEROVÁ, I.: Kouká Mína do komína – Logopedické říkanky. Portál, Praha 2013. ISBN 978-80-262-0471-8.
 • CHARVÁTOVÁ-KOPICOVÁ, V., BOHÁČOVÁ, Š.: Šimonovy pracovní listy 6 a 7  Logopedická cvičení I a II. Portál, Praha 2007. ISBN 978-80-7367-261-4, 80-7178-716-7.
 • PÁVKOVÁ, B.: Zlomíš si jazýček. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2513-7.
 • POKORNÁ, V.: Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Praha, Portál 2011. ISBN 978-80-7367-931-6.
 • STARÁ, E., STARÝ, M.: Žvanda a Melivo  cvičení na rozvoj slovní zásoby. Euromedia Group, Praha 2013. ISBN 978-80-242-3888-3.
 • SYNEK, F.: Říkáme si s dětmi. Praha: ArchArt, 2004. ISBN 80-86638-04-9.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
24.41 kB
Dokument
Příloha ke cvičení 3

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petra Pšeničková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
26. 10. 2015
Další sbírka zajímavě propojených aktivit, které mají přesah do více předmětů. Tematické vyučování umožňuje rozvíjet více dovedností a kompetencí.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Vazby na další články:

Navazuje na téma článku:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí, Učebna v přírodě, Školní třída

Spec. vzdělávací potřeby:

vady řeči, z odlišného sociokulturního prostředí, z cizojazyčného prostředí

Vazby na materiály do výuky: