Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Na křtinách/Pre boňa: 1. část - Křtiny
Odborný článek

Na křtinách/Pre boňa: 1. část - Křtiny

Anotace

Další z článků série Rozummění, zabývající se romskou tématikou v rámci multikulturní a jazykové výchovy.

Cíl

 • seznámení s dílem romského autora Andreje Gini
 • porozumění textu
 • poznání křesťanských tradic

Na křtinách/Pre boňa

Text příběhu (včetně audio záznamu) najdete ke stažení na webu nakl. KHER v sekci E-knihy.

Metodika k textu Andreje Gini Na Křtinách: Křtiny 

1] Žáci si přečtou text ve dvojici. Příběh si následně převypráví, ve vypravování se střídají.

Z vesnice se sem po cestičce blížili dva neznámí muži. Některé děti byly tak zvědavé, že šly přímo k nim. Ty, které zůstaly v osadě, se daly do křiku. Všichni chlapi zvedli hlavy od karet a koukali, co se děje. Poznali Štefiho z Terni a jeho syna Štefka. To už i ženské vyšly ze dveří a s nimi můj táta, Andriš.

„Nevím, jestli se to k vám doneslo, ale před týdnem se nám narodil kluk a příští sobotu ho chceme pokřtít. Rádi bysme se ženou, abyste nám šel za kmotra.“

„Bude nám ctí, vždyť se známe odmalička,“ odpověděl táta.

2] Stručně napíší, co se jim při čtení vybavilo, na co si vzpomněli?

3] Najdou v textu část, která popisuje, jak reagovaly děti, jež zůstaly v osadě. Přečtou ji.

4] Kde mohly být ostatní děti? Žáci své představy nakreslí.

5] Učitel se žáků zeptá:
 • Odkud pocházel Štefi a s kým přišel?
 • Jak se jmenoval chlapcův táta?
 • O co Štefi Andrišova tátu požádal?
6] Žáci si přečtou následující text o kmotrovství a po straně jej označí znaménky: + nová informace, ? nejasná informace. Informace zaznamenají do tabulky. Nejasnosti vysvětlí učitel.

V minulosti měli naši předkové kmotry. Byly to osoby, které vybraly novorozenci jméno a zavázaly se, že v případě úmrtí rodičů budou o dítě pečovat. K nim mohly děti zajít, když nenalezly podporu v rodině. Kmotři vyslechli problémy kmotřence a pomohli mu je řešit. Své kmotřence podporovali i finančně.

7] Anketa
 1. Máte nějakou osobu, ke které byste mohli zajít jako za svým kmotrem? ANO/NE
 2. Myslíte si, že by se mělo kmotrovství zase oživit? ANO/NE
 3. Chybí vám někdo takový? ANO/NE
 4. Proč? Koho byste si případně za kmotra vybrali?
8] Moje rodina. Žáci doplní neúplný text:

Moje maminka se jmenuje __________. Narodila se v(e) _______________. Za svobodna se jmenovala ______________. Její rodiče, moje babička a dědeček, se jmenují _____________ a _______________, žijí v ________________. Můj tatínek pochází z _________________. Můj bratr (sestra) se jmenuje ___________________. Bydlíme v ______________________.

9] Žáci najdou v úryvku z autobiografického textu Andreje Gini, odkud pocházejí spisovatelovi rodiče a kde žije autor dnes.

Učitel posléze žákům pustí video (nebo přečte sám) dostupné ve videosekci příručky na webových stránkách nakladatelství KHER (www.kher.cz), kde svůj autobiografický text v celém znění čte sám autor.

Narodil jsem se 1. ledna 1936 v obci Tolčemeš, nyní Šarišské Sokolovce v okrese Prešov, jako nejmladší dítě. Nejstarší byla sestra Irena, potom přišel na svět bratr Dezider. Otec se jmenoval Andrej a byl uznávaný primáš a kovář. Neuměl číst a psát, ale měl přirozenou inteligenci a chodili si k němu pro rady i gádžové z obce. Obdobně na tom byla i máma. Byla navíc výtečná hospodyně s duchem pro obchod a uměla skvěle vyprávět. Osobně viděla císaře Františka Josefa a dostala od něj zlatý peníz.

V roce 1942 jsem začal chodit do školy v Tolčemeši, o čtyři roky později jsme přišli do Prahy, kde jsme bydleli asi 3 měsíce, po kterých jsme se přestěhovali sem do Rokycan. Tady si celá rodina našla práci a už jsme tu zůstali nastálo.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Andrej Giňa

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • "respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Hodnoty, postoje, praktická etika
 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Etnické a náboženské skupiny v ČR

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída