Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Příběhem do digi světa
Odborný článek

Příběhem do digi světa

Anotace

Žáci si ve skupinách pročítají komiksový příběh, ve kterém chybí řešení některých situací. Skupina má k dispozici ke každé situaci určité varianty řešení. Jejím úkolem je vybrat tu nejvhodnější, a tak příběh dovést k úspěšnému zakončení.

Cíl

Žák se naučí v životě rozpoznávat situace, v nichž lze účelně využít digitální technologie.

Popis činnosti

 • Skupiny žáků dostanou v pracovním listu komiksový příběh, který obsahuje úkoly. V některých situacích příběhu chybí řešení a žáci se mají rozhodnout pro některou z nabízených variant.
 • Z přílohy pracovního listu vystříhají kartičky s variantami řešení situací.
 • Skupiny procházejí komiksový příběh a doplňují varianty z kartiček.
 • Výstupem je komiks doplněný o řešení, která žáci vybrali jako ideální.
 • V příloze pracovního listu je řešení, podle kterého si mohou žáci svou práci obodovat a kde také najdou komentáře ke všem variantám řešení situací.
 • V závěrečné reflexi poznatky shrnou.

Předpokládaný čas

40 minut

Doporučený postup pro učitele

Příprava

 • Projděte si komiks i správné varianty textů pro jednotlivé situace, včetně bodování.
 • Ujasněte si role ve skupině – koordinátor, člen týmu, hlídač času a pomůckář. Připravte si, jak role žákům vysvětlíte a jakou činnost jim přidělíte (minimální činnost je popsána v pracovním listu pro žáky).
 • Určete, kolik skupin žáků budete mít. Připravte si metodu rozdělení do skupin, přičemž se pokuste o rovnoměrné rozdělení žáků s ohledem na role.
 • Rozmyslete si, jak využijete bodování pro motivaci žáků a následné vyhodnocení aktivity.
 • Pro každou skupinu:
  • vytiskněte pracovní list s komiksem;
  • vytiskněte list s kartičkami obsahující varianty textů pro jednotlivé situace;
  • připravte lepidlo a nůžky;
  • připravte bodové ohodnocení variant odpovědí a případně připravte papír či tabulku pro bodové hodnocení.

Zahájení

 • Rozdejte skupinám výše uvedené pomůcky.
 • Objasněte role ve skupině a jejich účel a dejte žákům prostor, ať si role mezi sebou ve skupině rozdělí.
 • Nechte žáky přečíst úvodní instrukce a následně odpovězte na dotazy.
 • Vysvětlete bodování a hodnocení.

Průběh

 • Buďte připraveni žákům pomoci při výběru správného řešení, především u prvních několika situací (můžete pracovat i frontálně).
 • Sledujte, jak žáci zvládají svou roli ve skupině.
 • Přiměřeně pomáhejte při hledání správných variant – berte na vědomí, že se nejedná o ověřování.

Ukončení

 • Na základě dohody z úvodu aktivity proveďte vyhodnocení - v první řadě tím, že odpovědi obodujete a případně také okomentujete.

Reflexe

 • Co ses díky komiksu dozvěděl nového?
 • Která situace byla zcela jasná a která byla naopak nejobtížnější na výběr správné odpovědi?
 • Dokážeš vymyslet a vytvořit podobný komiksový příběh? Kolik bys na to asi potřeboval času?Materiál vznikl v rámci celorepublikového projektu IN-Generation zaměřujícího se na vzdělávání žáků základních škol, jejich učitelů a rodičů v oblasti internetové gramotnosti. 
Projekt IN-Generation je realizován společností European Leadership & Academic Institute (ELAI) ve spolupráci s dalšími partnery pod záštitou MŠMT.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
7.05 MB
PDF
Pracovní list pro žáky
pdf
248.05 kB
PDF
Metodický list pro učitele

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
InGeneration

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

listy pro žáky Příběhem do digi světa (obsahují komiks s úkoly, přílohu s kartičkami k vystříhání a přílohu s bodovým vyhodnocením a komentáři), nůžky, lepidla