Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Čtenářská gramotnost v projektech
Odborný článek

Čtenářská gramotnost v projektech

17. 12. 2013 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Jitka Altmanová

Anotace

Článek představuje některé zajímavé projekty podpořené z OP VK, jejichž výstupy mohou přispět k podpoře a rozvoji čtenářské gramotnosti ve výuce. Každý projekt je krátce představen, připojeny jsou odkazy na projekty.

V období mezi lety 2009 a 2012 byly z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost podpořeny také projekty zaměřené na podporu a rozvíjení čtenářské gramotnosti. Cílem tohoto článku je připomenout zajímavé projekty, jejichž výstupy jsou ve školní praxi dobře využitelné, jsou stále aktuální a jsou dostupné v elektronické podobě.

U každého projektu uvádíme realizátora, internetové stránky, cíle projektu, zajímavé výstupy a odkazy na webové stránky projektů.

Vzduchoplavec Kráčmera

Cílem projektu občanského sdružení Antikomplex, občanského sdružení JOB a České televize bylo podpořit u žáků porozumění psanému textu pomocí vytváření bodových scénářů, metod aktivního učení, kritického myšlení a inovativní výuky vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (dále jen vlastivěda).
Projekt podpořil mezipředmětové vztahy a získávání klíčových kompetencí. V rámci projektu vzniklo 32 dílů stejnojmenného pořadu, který vysílala Česká televize. Pořad je určen žákům ve 4. a 5. třídách ZŠ jako podpora pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět a jako podpora čtenářské gramotnosti. Projektu se zúčastnilo 32 základních a středních škol, probíhal v letech 2009 – 2012.

Ucelená metodika výuky regionální vlastivědy obsahuje 32 dílů vzdělávacího pořadu Vzduchoplavec Kráčmera a 32 sad pracovních listů pro individuální i skupinovou práci ve 4. a 5. ročníku. Najdete zde témata: tradice, folklór, práce s mapou, spolkový život, přehrady, významné osobnosti, ochrana lesa, rybníkářství, řešení občanských sporů, hranice, soužití s krajinou, hledání českého ráje, ovocnářství, národní parky, národnostní soužití a další. Vznikla také metodika pro projektové aktivity s regionální tématikou pro druhý stupeň a e-learningové lekce pro žáky i učitele.

ODKAZY:

Čtenářská gramotnost a projektové vyučování

Realizátorem projektu je občanské sdružení Abeceda. Cílem projektu je podpořit rozvoj čtenářské gramotnosti na základních školách, a to ve třech oblastech:

  1. Čtenářství a čtenářská gramotnost
  2. Čtenářská gramotnost a mediální výchova
  3. Čtenářská gramotnost a tvůrčí psaní

Projekt probíhal od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2012. 2010 a věnoval se mapování stavu čtenářské gramotnosti na školách, individuální podpoře zapojených škol a přenesení příkladů dobré praxe na co nejvíce škol.

Zdarma si můžete stáhnout tři výuková CD s metodikami pro učitele ZŠ (Čtenářství a čtenářská gramotnost, Čtenářská gramotnost a mediální výchova, Čtenářská gramotnost a tvůrčí psaní) a jedno datové DVD s elektronickou učebnicí čtenářské gramotnosti pro žáky ZŠ (Hraj si, čti a piš – pomůže ti myš).

Upozorňujeme také na příspěvky označené jako on-line kurzy, jedná se vlastně o e-learning, který je celý věnován čtenářské gramotnosti. Čeká tu na vás třináct úloh, zajímavé informace a otázky k zamyšlení

ODKAZY:

Jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství

Průřezová témata a čtenářství (PTaČ) se staly základem tříletého projektu Jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství - vývoj sdružených příkladů dobré praxe pro učitele základních škol, který v květnu 2010 začal realizovat tým pěti neziskových sdružení: Projekt Odyssea, Gemini o.s., Člověk v tísni o.p.s (program Varianty), Sdružení Tereza a o.s. Kritické myšlení.

Pokud přemýšlíte, jak vyučovat předměty, průřezová témata a ještě přitom rozvíjet čtenářství, podívejte se na vyzkoušené učební jednotky na www.ptac.cz. Webové stránky slouží jako inspirace široké učitelské veřejnosti. Učební jednotky obsahují podrobný popis jednotlivých kroků výuky, hodnocení cílů PT a Č, řadu pracovních listů, prezentací, videoukázek. Učitel je tedy může rovnou použít ve výuce. Kromě toho jsou na webu publikovány i příklady dobré praxe a podrobný seznam materiálů k jednotlivým průřezovým tématům a čtenářství, které jsou používány ve školách. Zároveň tu najdete také Metodiku rozvoje čtenářství v rámci průřezových témat.

Občanské sdružení Projekt Odyssea a partneři nabízí na webových stránkách www.ptac.cz zdarma ke stažení vyzkoušené materiály a postupy, jak smysluplně ve škole pracovat s průřezovými tématy a čtenářstvím.

ODKAZY:

Závěrem

Čtení je důležité nejen pro kulturní růst žáků, ale i pro jejich učení ve všech vzdělávacích oblastech a k rozvíjení klíčových kompetencí. Rozvíjení čtenářské gramotnosti každého žáka by mělo být jedním z hlavních vzdělávacích cílů základního vzdělávání, žáci by si měli budovat čtenářské dovednosti již v raných letech vzdělávání. Dobře promyšlená a realizovaná výuka zaměřená na rozvoj čtenářské gramotnosti může žákům pomoci. Předložené projekty nabízejí pedagogům výstupy, které jim mohou pomoci čtenářskou gramotnost u žáků podporovat a rozvíjet.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Jitka Altmanová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.