Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Voda 2, chemické vlastnosti
Odborný článek

Voda 2, chemické vlastnosti

26. 2. 2013 Základní vzdělávání
Autor
Ing.Bc. Martina Čáslavová
Spoluautor
Mgr. Miroslava Bělochová

Anotace

Laboratorní práce, které vznikla v rámci projektu, podporovala práci v týmech. Humanitněji zaměření žáci monitorovali průběh měření fotografováním a sběrem filmového materiálu, který využili při hodinách mediální výchovy. Cílem práce Voda 2, chemické vlastnosti bylo plánování postupu a následná dělba práce v týmech, zopakování a zdokonalení dříve osvojených laboratorních postupů, zaznamenání získaných informací do tabulek, porovnání výsledků a formulování závěrů na základě získaných poznatků.

Cíle:

- žák vlastními slovy popíše různé postupy, kterými lze zjišťovat kvalitu vody v řece;
- žák porovná výsledky jednotlivých měření a vytváří hypotézy, proč se výsledky změnily/nezměnily;
- žák popíše postup odběru vody v přírodě a jejího skladování.

Metody práce a časový plán:

Chemické vlastnosti určujeme následující hodinu po odběrech v dalším týdnu. Výjimku tvoří stanovení zápachu. To musíme provést po návratu do školy, popř. příští den. Vodu uchováváme v lednici při teplotě 3 - 4 °C.

Jestliže práci děláme poprvé, žáci pracují v týmech a každý tým dělá všechny zkoušky. Většina týmů poprvé nestihne při dvouhodinovém cvičení vše. Není nutné žáky nějak honit. Učitel si musí pohlídat, aby se v laboratoři udělaly všechny zkoušky a výsledky se daly zapsat do plakátu.

V příštím cvičení se už většina týmů poučí a lépe hospodaří s časem.

V dalších měsících si už žáci mohou jednotlivé zkoušky rozdělit tak, aby každý udělal něco. Doba se tím velmi zkracuje. Dá se také vybrat tým 3 - 4 žáků, kteří se v hodině budou zabývat vodou, a ostatní plní jiné úkoly.

 

Co je třeba si připravit:

Pro jeden tým:

 • zjišťování zápachu - baňka na 250 ml, teploměr, kahan, hodinové sklo, trojnožka, keramická síťka, zápalky;
 • měření pH – zkumavka, kapátko, indikátorový papírek Phan (s rozsahem 5 – 9), hodinové sklo;
 • zjišťování barvy – filtrační papír, nálevka, 2 malé kádinky;
 • orientační rozlišení tvrdosti – 3 zkumavky, 3 zátky na zkumavky, pravítko, destilovaná voda, minerální voda;
 • orientační zjištění stupně znečištění – kuželová baňka, 2 varné kamínky, kahan, pipeta;
 • zjišťování průhlednosti – vysoký čistý válec, pravítko;
 • zjišťování vybraných iontů – 2 zkumavky, stojan na zkumavky, odpařovací miska.

Chemikálie:

mýdlový ethanolový roztok (lépe se připravuje roztok s použitím tekutého mýdla a funguje stejně dobře), roztok KMnO4, červená krevní sůl

Chemikálie, které jsou umístěny na jiných nosítkách a používá je vyučující:

Zředěná kys. H2SO4 (cca 50%), kys. HNO3, AgNO3, HCl. Všechny kyseliny můžeme používat zředěné.


Tento materiál vznikl v projektu za podpory ESF v ČR, EU, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem: Medializace přírodních věd ve škole ZŠ Jungmannovy sady Mělník reg. č. CZ.1.07/1.1.06/03.0076. Medialisation of the Natural Sciences.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
431.64 kB
Dokument
Voda 2_ML
docx
441.41 kB
Dokument
Voda 2_TL

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing.Bc. Martina Čáslavová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
26. 2. 2013
Dobrým nápadem je provádět odběry vzorků vody v okolí školy. Ještě by to šlo udělat tak, aby se srovávala různá místa odběru - to by umožňovalo žákům vytvářet hypotézy, proč se výsledky měření liší. V rámci laboratorní práce je navíc dobré: - zaměřit se na vyhodnocování nastavených cílů vč. rozvíjených klíčových dovedností tak, aby nedocházelo k formalismu - umožnit žákům volbu ve zpracování výstupu a výběru pokusu - umožnit žákům participaci na postupu - diferencovat úkoly pro nadané i slabé žáky - pro skupinovou práci nastavit role jednotlivých členů skupiny - umožnit žákům vytvářet a ověřovat hypotézy

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Medializace přírodních věd ve škole Jungmannovy sady Mělník.
Ostatní články seriálu:

Vazby na další články:

Navazuje na téma článku:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot

Mezioborove presahy:

 • Předškolní vzdělávání

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Exkurze

Nutné pomůcky:

podle zadání v metodice