Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Cesta do Stokorcového lesa (dětská práva)
Odborný článek

Cesta do Stokorcového lesa (dětská práva)

1. 11. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Petra Kalibová

Anotace

Projekt je zaměřen na seznámení žáků s dětskými právy, motivován je postavičkou Medvídka Pú. Projekt je připraven tak, aby lektorovi maximálně usnadnil realizaci, nutné je do prezentací jen doplnit obrázky z uvedených zdrojů.

1. Téma

Dětská práva jsou velmi významnou součástí výchovy dítěte k občanství, toleranci i multikulturní výchově. Ačkoli je toto téma často diskutované, stále jsou mezi námi ti, kteří o svých právech nemají povědomí. Proto je velice důležité upozorňovat na tuto problematiku již děti od útlého věku. Tento didaktický projekt je tedy vytvořen právě s cílem seznámit žáky základních škol se svými právy a povinnostmi zábavnou formou.

2. Cíle

Výchovně vzdělávací blok zaměřený na dětská práva je určen pro žáky 1. stupně základních škol a je motivován známou postavičkou Medvídka Pú. Ta provází žáky po celou dobu hry a spojuje jednotlivé aktivity do jednotného celku.

Didaktický projekt vychází z předpokladu, že jsou žáci seznámeni s dětskými právy a povinnostmi, mají povědomí o existenci Úmluvy o právech dítěte a jednotlivých příkladech dodržování i překračování základních práv. Blok tedy může směle navazovat na předchozí teoreticky zaměřenou výuku na téma dětská práva.

Vytvořen je pro 30člennou školní třídu, avšak pochopitelně může být využit jak s početnějšími, tak méně početnými skupinami. Každá aktivita je rozdělena do několika bodů, kterými je výstižně popsána tak, aby mohla být co nejpřesněji realizována.

3. Motivace

V úvodu vyučovací hodiny žáci obdrží pozvánku na návštěvu do Stokorcového lesa (viz příloha), bydliště Medvídka Pú a jeho přátel. Stokorcový les je známý absolutním dodržováním Úmluvy o právech dítěte, a proto se žáci musí na takovou cestu připravit.

4. Průběh

Následující kapitola je věnována jednotlivým činnostem, které jsou propojeny do celku, jehož cílem je zábavnou formou procvičit se žáky téma dětských práv.

4.1 Příprava na cestu – Vědomostní kvíz Medvídka Pú

Charakteristika hry:

První aktivita je zaměřena na zpětnou vazbu lektorovi (učiteli) o tom, jaké povědomí mají žáci o právech dětí a co si zapamatovali z předchozí výuky.

Příprava aktivity:

Jednotlivé otázky spolu s možnostmi odpovědí má lektor k dispozici jako prezentaci v programu PowerPoint. Každý tým obdrží tabulku, do které bude zapisovat své odpovědi (viz příloha). Správné odpovědi k otázkám jsou 1B, 2C, 3C, 4C, 5A. Časově tato aktivita zabere přibližně 10 minut.

Průběh hry:

První aktivitou se tedy stává vědomostní kvíz, bez jehož splnění není možné do Stokorcového lesa odcestovat. Ijáček pro žáky připravil několik otázek, pomocí kterých chce zjistit, jak jsou žáci v České republice seznámeny se svými právy. Bez absolvování vstupního kvízu není možné do Stokorcového lesa, který je známý dodržováním práv, odjet.

Po motivační části rozdělíme hráče do dvou až pěti skupin podle celkového počtu účastníků. V našem případě budou žáci rozděleni do pěti skupin po šesti hráčích. Cílem každé skupinky je potom získat co nejvyšší počet bodů za správné odpovědi na otázky týkající se dětských práv. Na závěr lektor spočítá dosažené body a určí vítěze. Za aktivní vypracování ale mohou do Stokorcového lesa odjet všichni hráči.

Cestovat budou žáci vlakem, který pro ně zařídilo Prasátko. Na nástupišti ale čekají také další cestující, kteří budou hrát roli v další aktivitě.

4.2 Vlakem do Stokorcového lesa

Charakteristika hry:

Hra slouží jako aktivita, která upozorňuje na nutnost dodržování nejen dětských práv, ale lidských práv obecně. Cílem této činnosti je upozornit žáky na problematiku předsudků, stereotypů a míry tolerance. Je dětskou variantou hry Vlakem po Evropě, která je vhodná pro žáky multikulturní výchovy.

Příprava aktivity:

Doporučený čas na tuto aktivitu je přibližně 30 minut, herní skupina by měla mít od 7 do 40 členů. Před zahájením hry je vhodné vytvořit kopii textu pro každého hráče (viz příloha).

Průběh hry:

Na začátku aktivity žáky motivujeme příběhem. Vydáváte se na cestu vlakem do Stokorcového lesa, kam vás pozval Medvídek Pú a jeho přátelé. V kupé ale nejedete sami. Můžete si vybrat podle následujícího seznamu, se kterými třemi spolucestujícími, kteří do Stokorcového lesa také míří, byste dlouhou jízdu absolvovali rádi a se kterými třemi v žádném případě ne.

Nejprve si spolucestující vybere každý hráč sám, poté se žáci budou domlouvat na jednotném seznamu ve dvojicích, menších skupinkách, které určíme podle celkového počtu hráčů. Na závěr tedy vznikne konečný soupis chtěných a nechtěný cestujících. Poté následuje diskuze a je vhodné také upozornit na problematiku prvního dojmu a dalších chyb ve vnímání ostatních.

U žádného cestujícího totiž nejsou uvedeny podrobné nebo rozšiřující informace. Obézní medvěd, který je cítit potem, tedy nemusí být špatný kamarád, může mít celou řadu dobrých povahových vlastností apod.

Zpětná vazba:

Na závěr herní aktivity navoďme diskuzi na téma předsudky. Možné otázky:

Podle čeho jste se rozhodovali?

Změnili jste svá rozhodnutí při práci ve skupině?

Jak se vám dařilo se ve skupině dohodnout?

Jaké stereotypy a předsudky se k jednotlivým cestujícím na seznamu objevovaly?

Jak vlastně takové předsudky a stereotypy vznikají?

4.3  Tygříkova úmluva o právech dítěte

 Charakteristika hry:

Ve Stokorcovém lese se žáci seznámí s jeho obyvateli Medvídkem Pú, Ijáčkem, Prasátkem, Tygříkem, Klokanicí Kangou, Klokánkem Rú, Králíkem a Sovou. Ti jim ukážou, jakým způsobem se v jejich zemi dětská práva dodržují. Zábavnou formou se žáci znovu poučí o tom, jaká práva mají, a to prostřednictvím oblíbené pohádkové postavičky.

Příprava hry:

Lektor využije připravené prezentace, která názorně ukazuje plnění jednotlivých práv ve Stokorcovém lese, na kterou bude navazovat další herní činnost. 

4.4  Tvorba plakátu na propagaci dětských práv 

Charakteristika hry:

Po zhlédnutí krátkého spotu, který společně vytvořili obyvatelé Stokorcového lesa, bude posledním úkolem žáků nakreslit propagační plakát na téma práva dětí, který přivezou zpět do ČR svým kamarádům. Cílem tedy je upozornit ostatní děti na to, jakým způsobem funguje dodržování práv ve Stokorcovém lese, a zabránit tak porušování práv u nás i ve světě. Zároveň se žáci naučí spolupráci, komunikaci, argumentaci a respektování názorů druhých. 

Příprava hry:

Hráče rozdělíme opět do několika skupin podle celkového počtu účastníků. V tomto případě se bude opět jednat o rozdělení do pěti skupin po šesti hráčích. K dispozici má každý tým arch papíru a kreslicí pomůcky. Záleží na lektorovi, jaké pomůcky na tvorbu projektu poskytne (může se jednat o obrázky, látky, pastelky, temperové barvy apod.). Časové rozložení záleží na vyspělosti a schopnostech hráčů. Lektor může určit časový limit na výrobu. V tomto případě určíme 20minutový limit. 

Průběh hry:

Po dohotovení plakátů jednotlivých týmů může následovat prezentace díla každé ze skupin, diskuze, popř. vyvěšení děl v prostorách učebny či školy.

5. Závěr

V závěru aktivit žáci obdrží od lektora vyplněný diplom jako odměnu za absolvování této tematicky zaměřené vyučovací hodiny, a tím ji symbolicky zakončí.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
ppt
399.41 kB
Prezentace
Tygříkova úmluva o právech dítěte
ppt
1.1 MB
Prezentace
Vědomostní kvíz Medvídka Pú
doc
28.32 kB
Dokument
Příloha ke hře Vlakem do Stokorcového lesa
doc
34.18 kB
Dokument
Tabulka pro zapisování kvízových odpovědí
doc
38.09 kB
Dokument
Průvodní motivační dopis
doc
32.23 kB
Dokument
Diplom

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Petra Kalibová

Hodnocení od uživatelů

Jana Kneřová
3. 2. 2012, 14:17
Pěkný den, "zabalit" téma do Stokorcového lesa mi přijde jako fajn nápad. Postavičky Medvídka Pú jsou u dětí dost oblíbené, takže věřím, že v tomto hávu musí být cíl hodiny naplněn všichni budou spokojeni. Oceňuji i  skvělou přípravu příloh. Díky za nápad.
Mgr. Petra Kalibová
10. 5. 2012, 11:38
Dobrý den, děkuji Vám za milé hodnocení. Ať se líbí i "Vašim" dětem.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence občanské
  • chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu