Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (8)
Zobrazení:
Zobrazeno 8 z 8 položek
Základní vzdělávání
2. 12. 2014 0x 17163x
Matematika v galeriích
Článek přináší inspirace pro hledání souvislostí mezi rozvojem matematické gramotnosti a výtvarnými díly. Obsahuje tři konkrétní (v praxi ověřené) aktivity pro žáky základních škol včetně pracovních…
Základní vzdělávání
10. 4. 2013 1x 13292x
Finanční matematika s využitím výpočetní techniky – úvěry
V článku dokumentuji svoje zkušenosti s výukou finanční matematiky na základní škole. Demonstruji využití výpočetní techniky při výuce učiva Finanční matematika v 9. ročníku základní školy. Článek je…
Základní vzdělávání
21. 8. 2012 0x 9638x
Objemný deváťák
Ukázka skupinové aktivity žáků 9. ročníku, v rámci které si procvičí výpočet objemu těles.
Základní vzdělávání
20. 3. 2012 0x 7582x
S tužkou ke hvězdám
Popis aktivity směřující k nácviku práce se soustavou souřadnic, kterou lze zařadit v sedmém či devátém ročníku (kde je možné poté navázat ve fyzice tématem vesmír).
Základní vzdělávání
19. 7. 2011 1x 7297x
Tvorba a využití trojrozměrných modelů ve výuce zeměpisu
Příspěvek se zabývá tvorbou a využitím trojrozměrných modelů ve výuce zeměpisu, povinně volitelných předmětů či v rámci průřezových témat, krátce tuto činnost charakterizuje a díky propojení k dvěma…
Základní vzdělávání
24. 2. 2011 2x 11122x
Vytvoř vlastní návod na origami
Složte si s žáky origami „beating heart“, nechte je vytvořit vlastní návod ke složení a společně prodiskutujte, jaké obtíže museli překonávat a jak se s nimi vyrovnali.
Základní vzdělávání
28. 2. 2008 0x 8840x
Matematická etapová soutěž Fištroniáda
Matematická etapová soutěž pro žáky 6. ročníku.
Základní vzdělávání
13. 7. 2005 0x 19027x
Nestandardní aplikační úlohy a problémy
Smyslem zařazení tohoto tématického okruhu je ukázat žákům na řešení aplikačních úloh, pokud možno zábavnou formou, potřebnost matematiky pro řešení praktických problémů, její využitelnost v…
Zobrazeno 8 z 8 položek