Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (20)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 20 položek
Gymnaziální vzdělávání
30. 5. 2011 0x 16632x
Virtuální hospitace - Anglický jazyk: A Formal Debate
Formální debata je pro žáky příležitostí ke koordinovanému vyjádřování vlastních názorů a obhajování stanoviska. Žáci měli za úkol představit a zdůvodnit několik souhlasných či nesouhlasných…
Gymnaziální vzdělávání
5. 5. 2010 0x 15218x
Body Part Mathematics
Praktický příspěvek pro výuku angličtiny a matematiky v anglickém jazyce. Je vhodný pro žáky ve věku 15 až 16 let. Jeho tématem jsou části lidského těla a jejich měření v různých systémech.
Gymnaziální vzdělávání
18. 1. 2010 7x 51298x
Virtuální hospitace – Anglický jazyk: Blogging
Hodina je zaměřená na rozvíjení receptivních a produktivních řečových dovedností na téma bloggingu. Výuka probíhá částečně prostřednictvím poslechu s porozuměním v kombinaci s procvičením probrané…
Gymnaziální vzdělávání
4. 1. 2010 0x 15335x
Debatní liga v angličtině
Uspořádání školní debatní ligy v anglickém jazyce a její realizace ve 2 kolech. V debatování soutěží týmy o třech členech, kteří se dozvědí téma dva týdny před soutěží. Zvolená témata jsou…
Gymnaziální vzdělávání
15. 9. 2008 0x 17097x
Úvod do dalšího cizího jazyka
Jazyková propedeutika je novým volitelným předmětem, jehož zařazení do výuky má připravit žáky na život v mnohojazyčné evropské společnosti a na celoživotní učení se cizím jazykům.
Gymnaziální vzdělávání
11. 9. 2008 0x 13080x
Hodnocení dovednosti psaní prostřednictvím hodnoticích rubrik
Příklad dobré praxe popisuje metodu hodnocení žáků na příkladu hodnocení písemného úkolu – eseje na téma osobní vzpomínky. Popsaný postup hodnocení je založen na současném použití hodnoticích rubrik,…
Gymnaziální vzdělávání
23. 5. 2007 0x 20865x
Procvičování gramatiky německého jazyka
Praktická ukázka výuky gramatiky německého jazyka pomocí interaktivní tabule SMART Board.
Gymnaziální vzdělávání
11. 4. 2007 0x 11255x
Interaktivní výuka cizích jazyků
Možnosti využití interaktivní tabule při výuce cizího jazyka.
Zobrazeno 12 z 20 položek