Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (41)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 41 položek
Základní vzdělávání Spomocník
22. 8. 2016 4x 5597x
Okamžitá, či zpožděná zpětná vazba?
Text shrnuje výsledky aktuálních výzkumů zabývajících se smyslem a účinností zpětné vazby při učení.
Základní vzdělávání
20. 1. 2014 1x 6397x
Testování v CLILu
Ve čtrnácté kapitoly příručky Cizí jazyky napříč předměty 2.st.ZŠ o Testování vycházíme z obecných postupů při hodnocení a testování, které se aplikují v rámci CLILu. Rozlišíme mezi sumativním a…
Základní vzdělávání
18. 6. 2013 0x 5312x
Realizace CLILu
Seriál Implementace CLILu do české školy se dostal od přípravné fáze do fáze realizace CLIL programu, který musí fungovat jako systém. Osmá kapitola příručky Cizí jazyky napříč předměty 2.stupně ZŠ…
Základní vzdělávání
7. 5. 2013 0x 8120x
Výzkumy o přínosu CLILu
V pořadí druhá kapitola publikace Cizí jazyky napříč předměty 2. stupně ZŠ se zabývá výzkumy v oblasti integrované výuky cizího jazyka a nejazykového předmětu (CLIL). Výzkumy o CLILu pocházejí z…
Základní vzdělávání
7. 12. 2012 0x 14924x
Cílená zpětná vazba
Cílená zpětná vazba se využívá vědomě či nevědomě prakticky ve všech oblastech vzdělávání, při aktivitách pro volný čas dětí, mládeže i dospělých, v kurzech pro pracovní týmy, v poradenství a…
Základní vzdělávání
7. 3. 2012 1x 9233x
Víte, jakou motivaci mají vaši žáci?
Z vlastní zkušenosti víme, že pro náš úspěch nebo neúspěch v jakémkoli konání je podstatné, jak jsme sami na výsledku zainteresováni (motivováni). Podobně je tomu i u žáků a studentů.
Základní vzdělávání
6. 3. 2012 0x 15615x
Zpětná vazba
Článek přináší kapitolu z knihy Komunikace ve školní třídě autorů Kláry Šeďové, Romana Švaříčka a Zuzany Šalamounové. Kapitola je věnována třetímu prvku v IRF struktuře – zpětné vazbě, již učitel…
Základní vzdělávání
7. 12. 2011 0x 10159x
Inventář znaků rozvojetvorného učení – Zpětná vazba
Základním smyslem seriálu je poskytnout učitelům psychodidaktický rámec pro tvorbu postupů vedoucích k rozvoji myšlení, učení a poznání v procesu školního učení tak, aby žáci v konkrétních úkolových…
Základní vzdělávání
8. 6. 2011 1x 10695x
Významné dny a svátky
Motivace soutěžní aktivitou, brainstorming + diskuse nad uvedeným tématem, výklad a charakteristika významných dnů a svátků, didaktická hra Významné dny a svátky, díky níž se žáci učí pracovat s…
Základní vzdělávání
7. 4. 2011 0x 8004x
CLIL - Monitorování výsledků a hodnocení v matematice
Článek navazuje na seriál Pojetí CLIL a bilingvní výuky a nabízí příklad hodnocení a zpětné vazby při metodě integrované výuce cizího jazyka a nejazykového předmětu. Přináší příklad monitorování…
Speciální vzdělávání
29. 9. 2008 0x 16289x
První zkušenosti z výuky angličtiny v 6. ročníku podle RVP ZV – LMP
Autorka uvádí originální náměty, jak zpestřit výuku jazyka a seznamuje s nejčastěji používanými zdroji.
Základní vzdělávání
16. 9. 2008 0x 5422x
Autoevaluace školy
Autoevaluace školy byla zpracována jako závěrečná práce v rámci absolvování studia k výkonu specializovaných činností Koordinátor školního vzdělávacího programu realizovaném v Národním institutu…
Zobrazeno 12 z 41 položek