Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (9)
Zobrazení:
Zobrazeno 9 z 9 položek
Základní vzdělávání
3. 9. 2020 0x 3422x
Digitální technologie jako podpůrné opatření ve vzdělávání žáků se SVP a nadaných (1. část)
Žákům, kteří to potřebují, je státem poskytována podpora spočívající ve využití speciální učební pomůcky, kompenzační pomůcky nebo speciálního softwarového vybavení. Seznam těchto podpůrných opatření…
Základní vzdělávání
28. 6. 2018 0x 3737x
Zametat, či nezametat? Víme skutečně, co potřebují děti se sluchovým postižením?
Článek se zamýšlí nad možnostmi vzdělávání dětí se sluchovým postižením v inkluzivním prostředí a nabízí řešení pro učitele, kterým do třídy na 1. stupni ZŠ přichází žák s vadou sluchu.
Odborné vzdělávání
16. 12. 2015 0x 8960x
Hospodaření rodiny
Článek pojednává o problematice finanční gramotnosti, o hospodaření rodiny. Cílovou skupinou výuky jsou žáci s lehkým a středně těžkým mentálním postižením. Tito žáci patří k nejohroženějším skupinám…
Speciální vzdělávání
16. 2. 2015 0x 4780x
Neslyšící a svět médií
Článek představuje nový interaktivní multimediální výukový produkt pro mediální výchovu nejen žáků se sluchovým postižením.
Speciální vzdělávání
6. 5. 2010 2x 7992x
Výuka anglického jazyka u těžce sluchově postižených žáků
Článek pojednává o zkušenostech s výukou anglického jazyka u sluchově postižených žáků v základní škole.
Speciální vzdělávání
4. 5. 2010 1x 8818x
Výuka anglického jazyka v 7. ročníku ZŠ pro sluchově postižené žáky
Zkušenosti z prvního roku povinné výuky cizího jazyka v základní škole pro sluchově postižené žáky.
Speciální vzdělávání
18. 1. 2007 0x 5304x
Možnosti zvýšení čtenářské gramotnosti u neslyšících žáků
Čtenářskou gramotnost je faktorem, který je třeba sledovat nejen u zdravých žáků, ale i u žáků se sluchovými vadami. Test čtení s porozuměním, provedený mezi těmito žáky, prokázal, že je třeba se na…
Speciální vzdělávání
6. 6. 2006 0x 7455x
E-learning pro sluchově postižené žáky
Informace o projektu sdružení Labyrint Brno určený pro sluchově postižené.
Speciální vzdělávání
10. 4. 2006 0x 15913x
Tvorba ŠVP na ZŠ samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením
Ukázky z pracovních verzí ŠVP.
Zobrazeno 9 z 9 položek