Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „rozvoj myšlení“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (10)
Zobrazení:
Zobrazeno 10 z 10 položek
Základní vzdělávání
25. 2. 2021 0x 9052x
Svobodné strukturování a jeho význam ve vzdělávání
Jsme zvyklí své úvahy zaznamenávat lineárně a vedeme k tomu i další generace. To, jaký přínos nám může nabídnout alternativní způsob zápisu, zkoumám na konkrétních pracích dětí na prvním stupni v…
Základní vzdělávání Spomocník
9. 6. 2015 1x 8330x
Vannevar Bush a jeho Memex po 70 letech
Vzpomínka na jeden z významných předělů ve vývoji technologií směrem k současnému internetu a webu, který je založen na nelineárně strukturovaném systému dokumentů - hypertextu. Význam popisovaného…
Předškolní vzdělávání
27. 3. 2014 0x 25142x
Papírový drak a škodolibá klubíčka
V ukázce se děti seznámí se dvěma příběhy, ve kterých se budou učit naslouchat zajímavým příhodám, přemýšlet o nich, odpovídat na otázky a s textem dále tvořivě pracovat. Vyzkouší si papírové šití,…
Gymnaziální vzdělávání
8. 10. 2013 0x 10314x
Poznámky ke kapitole o pojmovém myšlení
Máme-li efektivně řešit problém, měli bychom jej poznat. Na základě znalostí pak navrhneme řešení. Nová kapitola připravované učebnice informatiky se věnuje otázce, jak přeměníme poznatky ve znalosti…
Základní vzdělávání
22. 8. 2012 0x 12378x
Učíme děti ptát se a přemýšlet: Výchova k etice
Publikace vychází z metodiky \"Filozofie pro děti\" a představuje program pro všechny, kdo pracují s dětmi předškolního a mladšího školního věku a chtějí využít potenciál přirozeného dětského údivu,…
Základní vzdělávání
28. 5. 2012 0x 36607x
Příroda plná her
Publikace Naděždy Kalábové Příroda plná her z nakladatelství Portál je plná návodů na hry, činnosti a úkoly, které podporují kladný vztah dětí k přírodě. Aktivity jsou rozděleny do deseti…
Základní vzdělávání
24. 3. 2011 1x 10913x
O možnostech rozvíjení myšlení
Autorka v článku hovoří o metodách kritického myšlení. Zabývá se současnou potřebou systematického rozvoje poznávacích dovedností, vysvětluje rozdíly mezi souvisejícími pojmy myšlení nižšího a…
Základní vzdělávání
21. 1. 2008 0x 16332x
Montessori: Náměty pro matematiku
V příspěvku naleznete dva inspirativní náměty, jak zatraktivnit výuku matematiky na 1. stupni. Uváděné aktivity jsou zaměřené na procvičování číslic i jednoduchých početních operací a na měření délky…
Speciální vzdělávání
3. 7. 2007 0x 9027x
Rozvíjíme mentální dovednosti žáků
Jak do vyučování začlenit žáky, kteří nedosahují odpovídajících školních výkonů? Dokážeme dnes podnětně rozvíjet myšlení žáků na různé úrovni jejich vývoje? Odpovědi na tyto otázky předkládá Jo…
Speciální vzdělávání
8. 6. 2007 0x 9518x
Šachy při vyučování?
Šachovnice a šachové figurky přinášejí zajímavé možnosti v rozvíjení dětské představivosti, logického úsudku a strategického myšlení. Mohou se stát též zajímavou učební pomůckou. Od letošního roku je…
Zobrazeno 10 z 10 položek