Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „rámcový vzdělávací program“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (18)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 18 položek
Gymnaziální vzdělávání
6. 9. 2016 0x 3800x
Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterými se mění některé RVP středního vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanoveními § 4 odst. 4, § 16, § 17 a § 19 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání …
Předškolní vzdělávání
24. 8. 2016 0x 13781x
Rámcový vzdělávací program pro PV
Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy se mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání RVP s účinností od 1.9.2016. Zdroj: http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni…
Základní vzdělávání
6. 1. 2016 2x 7590x
Vzdělávací obor Fyzika a digitální technologie
Článek se v teoretické rovině zabývá digitálními technologiemi ve vzdělávacím oboru Fyzika zejména z hlediska Rámcových vzdělávacích programů pro základní školy a gymnázia. Prezentuje názor, dle…
Základní vzdělávání
2. 5. 2013 0x 37776x
Standardy vzdělávacích oborů základního vzdělávání - veřejné připomínkové řízení
V současné době jsou připravovány Standardy pro základní vzdělávání všech vzdělávacích oborů, které budou od 1. 9. 2013 součástí upraveného RVP ZV. V období od 1. do 22. května jste mohli sdělit…
Odborné vzdělávání
29. 5. 2012 0x 7964x
Úloha koordinátora ŠVP
Příklad dobré praxe popisuje na základě zkušenosti činnost koordinátora při tvorbě ŠVP a postup rozpracování RVP do ŠVP.
Základní vzdělávání
15. 12. 2011 1x 10666x
Vyučování mluvnice a komunikační výchova v historickém kontextu II
Autor seznamuje čtenáře s názory na vyučování českého jazyka po r. 1989 a upozorňuje na některé tendence v oblasti komunikační výchovy a jejího pojetí.
Základní vzdělávání
4. 10. 2011 0x 14912x
Co je dramatická výchova
Tento článek slouží jako stručné představení dramatické výchovy a zároveň slouží jako úvod pro zveřejněné přípravy lekcí tohoto předmětu vyučovaných na 1. i 2. stupni ZŠ.
Gymnaziální vzdělávání
17. 6. 2011 12x 15146x
Proč píšu učebnici informatiky pro gymnázia
V informační éře se informační technologie stávají klíčovými technologiemi současné globalizované civilizace. Všeobecně vzdělanému člověku nestačí dovednosti informačních technologií ovládat, ale měl…
Základní vzdělávání
4. 1. 2011 4x 15276x
Tvořivost jako páteřní vzdělávací kompetence
Příspěvek chce otevřít diskuzi o klíčové roli tvořivosti, o jejím ohniskovém místě ve výuce, o její podstatě a možnostech v soudobém diskurzu vzdělávání.
Základní umělecké vzdělávání
3. 9. 2010 0x 8518x
Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání
Příloha článku obsahuje celé znění Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání, vydaného Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze roku 2010.
Speciální vzdělávání
3. 9. 2010 0x 9079x
Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální
Příloha článku obsahuje celé znění finální verze Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální, který vydal Výzkumný ústav pedagogický v Praze.
Gymnaziální vzdělávání
3. 9. 2010 0x 12690x
Rámcový vzdělávací program pro gymnázia
Příloha článku obsahuje celé znění Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia, který vydal Výzkumný ústav pedagogický v Praze.
Zobrazeno 12 z 18 položek