Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterými se mění některé RVP středního vzdělávání
Odborný článek

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterými se mění některé RVP středního vzdělávání

6. 9. 2016 Gymnaziální vzdělávání
Autor
MŠMT

Anotace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanoveními § 4 odst. 4, § 16, § 17 a § 19 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 82/2015 Sb. m ě n í Opatřeními ministryně rámcové vzdělávací programy oborů středního vzdělávání kategorie stupně dosaženého vzdělání J, E, H, M, L a K (s výjimkou oborů kategorie L5 – nástavbové studium) a oborů vzdělání v konzervatoři kategorie stupně dosaženého vzdělání M a P.

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy oborů středního vzdělávání kategorie stupně dosaženého vzdělání J, E, H, M a L (s výjimkou oborů kategorie L5 – nástavbové studium) a oborů vzdělání v konzervatoři kategorie stupně dosaženého vzdělání M a P. viz. příloha. Opatření ministryně k úpravám RVP SOV.

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro gymnázia, Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou a Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia – pilotní verze a Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia. viz. příloha. Opatření ministryně k úpravám RVP gymnázií.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
194.34 kB
PDF
Opatření ministryně k úpravám RVP SOV
pdf
133.79 kB
PDF
Opatření ministryně k úpravám RVP gymnázií

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
MŠMT

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.