Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „nadaný žák“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (16)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 16 položek
Základní vzdělávání
13. 1. 2015 0x 14868x
Ten dělá to a ten zas tohle
Návrh strukturované výukové jednotky pro 1. stupeň ZŠ (vzdělávací obor Člověk a jeho svět, tematický okruh Lidé kolem nás), při níž jsou společně v jedné třídě bez přítomnosti asistenta pedagoga…
Základní vzdělávání
17. 4. 2014 0x 7106x
Proč se starat o nadané a kolik jich vlastně je
Nadaní nejsou homogenní skupina. Nejsou ani jen bezproblémoví, ani jen k životu nepoužitelní géniové, i když bychom jich pár z obou zmíněných skupin našli.
Základní vzdělávání
7. 11. 2013 0x 5383x
Nadaní v projektech ESF
Článek upozorňuje na zajímavé výstupy dvou projektů ESF zaměřených na podporu mimořádně nadaných dětí a žáků, jejich učitelů a dalších osob, které se na rozvoji nadání různou měrou podílejí.
Základní vzdělávání
3. 6. 2013 0x 11377x
Domácí vzdělávání bude možné i na 2. stupni ZŠ
MŠMT na základě šestiletého pokusného ověřování odsouhlasilo zavedení individuálního (domácího) vzdělávání i na 2. stupeň základní školy. Po schválení novely školského zákona budou moci tuto formu…
Základní vzdělávání
20. 7. 2010 0x 23436x
Nejčastější problémy při výchově a vzdělávání nadaných dětí a žáků
I když se v našem státě postupně zvyšuje informovanost o možnostech vzdělávání nadaných dětí, stále vždy hlavní pomocí zůstává rada a pomoc konkrétnímu žákovi v konkrétní situaci. V roce 2007 jsme na…
Základní vzdělávání
14. 11. 2008 0x 11804x
Co s nadanými žáky?
Příspěvek se vztahuje k tematické zprávě ČŠI "Umí školy pracovat s nadanými žáky?" ze srpna 2008.
Speciální vzdělávání
26. 6. 2008 0x 10536x
Učitel a jeho žák – 3. část – žák Ondřej Pokorný
Rozhovor s Ondřejem Pokorným, studentem třetího ročníku medicíny.
Speciální vzdělávání
13. 6. 2008 0x 11297x
Učitel a jeho žák – 3. část - učitelka Daniela Řebíčková
Rozhovor s dr. Danielou Řebíčkovou, bývalou ředitelkou Základní školy Uhelný trh v Praze.
Speciální vzdělávání
10. 6. 2008 0x 10091x
Učitel a jeho žák – 3. část – učitel i žák Jakub Fischer
Rozhovor s Jakubem Fischerem, proděkanem pro vědu a výzkum Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze.
Základní vzdělávání
6. 6. 2008 0x 18941x
Nadané dítě a vrstevníci
Příspěvek se věnuje výzkumné kategorii sledující vztahy nadaného dítěte a vrstevníků a také problematice tzv. dvojí výjimečnosti nadaných.
Základní vzdělávání
5. 6. 2008 0x 18646x
Rodina a nadané dítě
Příspěvek se věnuje výzkumné kategorii sledující vliv rodinného prostředí a některých sociometrických dat.
Základní vzdělávání
3. 6. 2008 0x 24524x
Výzkum nadaných dětí v předškolním věku (metodika, shrnutí zjištění a závěry)
Včasná diagnostika mimořádně nadaných dětí a žáků byla předmětem výzkumného šetření, s jehož některými výsledky seznamuje série článků. Úvodní text obsahuje kromě charakteristiky, popisu vzorku a…
Zobrazeno 12 z 16 položek