Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (57)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 57 položek
Základní vzdělávání
19. 11. 2009 3x 15141x
Začleňování žáků – cizinců do výuky v ZŠ
Integrovat cizince do kolektivu třídy a zabránit jeho společenské izolaci je povinností nejen pedagoga, ale i managementu školy. Příspěvek mapuje zásady správné integrace žáka – cizince do učebního…
Gymnaziální vzdělávání
19. 11. 2009 0x 7866x
Koučování – trend rozvoje v gymnáziích
O koučování ve školství hovoříme s Mgr. Václavem Šnebergerem, který vede vlastní poradenskou praxi EUKIDU Consultancy a napomáhá zavádět kvalitativní změny ve vzdělávání ve východní Evropě a střední…
Odborné vzdělávání Spomocník
17. 9. 2009 0x 9564x
Hodnocení žáků a jejich motivace
Hodnocení žáků jako motivační činitel při realizaci ŠVP hraje klíčovou roli při zapojení žáků do vzdělávacího procesu. Výstupní hodnocení je zaměřeno nejenom na úroveň znalostí a dovedností žáků, ale…
Odborné vzdělávání Spomocník
9. 9. 2009 0x 5960x
Zdravý životní styl
Příklad dobré praxe je ukázkou využití sportovní dovednosti žáků a nadšení pedagogů pro osvojení si pravidel zdravého životního stylu. Harmonizační kurzy pro žáky prvních ročníků přispívají k…
Odborné vzdělávání Spomocník
26. 8. 2009 0x 6151x
Projekt Gmünd – domluvíme se na obou březích Lužnice
Jedná se o mezipředmětový projekt, kterého se účastní žáci prvního ročníku naší školy oboru elektrikář, a to v předmětech německý jazyk a informační a komunikační technologie. K realizaci projektu…
Základní vzdělávání
3. 10. 2008 0x 12835x
Abeceda managementu – Motivace, stimulace pracovníků
Text se věnuje motivaci a stimulaci pracovníků a jeho snahou je osvětlit několik základních pouček k řízení lidí.
Speciální vzdělávání
29. 9. 2008 0x 16270x
První zkušenosti z výuky angličtiny v 6. ročníku podle RVP ZV – LMP
Autorka uvádí originální náměty, jak zpestřit výuku jazyka a seznamuje s nejčastěji používanými zdroji.
Předškolní vzdělávání
25. 9. 2008 0x 13180x
Předškolní vzdělávání dětí cizinců
Příspěvek se zabývá otázkou, co můžeme udělat v mateřské škole pro děti, které nemluví dobře česky, aby měly šanci uspět v povinném vzdělávání. Autorka čerpá z vlastních zkušeností. Uvádí hlavní…
Základní vzdělávání
27. 8. 2008 1x 19489x
S dějepisem hravě
Jde o první dvě vyučovací hodiny dějepisu vůbec, proto je největší důraz kladen na motivaci a přiblížení předmětu dějepis žákům. Děti se nenásilnou formou seznámí s náplní vyučovacího předmětu a sami…
Základní vzdělávání
28. 2. 2008 0x 8779x
Matematická etapová soutěž Fištroniáda
Matematická etapová soutěž pro žáky 6. ročníku.
Základní vzdělávání
23. 1. 2008 0x 13626x
Učitel a jeho žák – 2. část - učitel Emil Calda
Druhá část ze série článků, ve kterých sledujeme problematiku nadaných žáků jednak očima pedagogů, kteří se vzděláváním nadaných zabývají, a jednak očima žáků, kteří byli svými vyučujícími za nadané…
Gymnaziální vzdělávání
4. 12. 2007 0x 12918x
Hra Riskuj! na téma „p-prvky“
Další sada otázek do hry Riskuj!, tentokrát na téma „p-prvky“. Jedná se o aktivizující hru, která velkou měrou motivuje žáky k dalšímu získávání poznatků v oblasti Člověk a příroda.
Zobrazeno 12 z 57 položek