Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (76)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 76 položek
Odborné vzdělávání Spomocník
10. 9. 2009 0x 5626x
Sebehodnocení školy a školní vzdělávací program
Příklad dobré praxe je ukázkou vzájemného propojení připravenosti a stavu školy vzhledem ke kurikulární reformě.
Základní vzdělávání
5. 5. 2009 0x 7227x
Průřezové téma Multikulturní výchova aplikované do výtvarné části oboru Umění a kultura
Článek se zabývá implementací průřezového tématu Multikulturní výchova do vzdělávací oblasti Výtvarná výchova. Klade do souvislostí kompetence, které tyto dvě oblasti přinášejí.
Gymnaziální vzdělávání
22. 1. 2009 0x 8440x
Zamyšlení nad kompetencemi v oblasti ICT
Autorka příspěvku se zamýšlí nad dvěma zásadními problémy vztahujícími se ke vzdělávací oblasti informační a komunikační technologie: stanovení výstupů a způsob realizace vzdělávacího obsahu.…
Základní vzdělávání Spomocník
14. 1. 2009 1x 3619x
Standardy ICT kompetencí učitelů UNESCO
Článek popisuje projekt UNESCO, jehož cílem je definovat počítačové znalosti učitelů a koordinovat obsah jejich přípravy v této oblasti.
Základní vzdělávání Spomocník
2. 12. 2008 0x 2078x
Ověřování kompetencí pro XXI. století
Zpráva o studii washingtonské nezávislé think tank organizace Education Sector, jejíž autorkou je Elena Silva,zabývající se definováním dnes tak často připomínaných „dovedností pro život ve 21. st.“…
Základní vzdělávání Spomocník
3. 9. 2007 0x 1882x
Bude se v USA upravovat federální zákon NCLB?
Zpráva o zahájení přípravy novelizace amerického zákona No Child Left Behind Act, který se stal hlavním nástrojem školské politiky prezidenta Bushe.
Základní vzdělávání
19. 6. 2007 0x 6899x
Rozklíčování kompetencí pozpátku
Článek uvádí cestu hledání profilu absolventa pomocí netradičního rozklíčování kompetencí.
Předškolní vzdělávání
7. 11. 2006 0x 36999x
Předškolní vzdělávání a klíčové kompetence
Pojetí, utváření a rozpracování klíčových kompetencí v rámci RVP PV.
Gymnaziální vzdělávání
13. 6. 2006 0x 5285x
Jak pracovat s cíli gymnaziálního vzdělávání v ŠVP
Článek osvětluje, jaká je vazba mezi cíli a pojetím vzdělávání na gymnáziu a jak je možné s cíli pracovat v ŠVP.
Základní vzdělávání
7. 6. 2006 0x 11476x
Pedagogický projekt Svět energie
Informace o projetku, jehož cílem je seznámit žáky s problematikou energetiky z různých hledisek.
Základní vzdělávání
26. 5. 2006 0x 7033x
Výchozí rámcová struktura cílových výstupů ve Výchově ke zdraví
Ukázka konkrétní aplikace skotského Národního kurikula na oblast Výchovy ke zdraví
Základní vzdělávání
23. 5. 2006 0x 6876x
Národní kurikulum pro Skotsko a priority skotské politiky
Ukázka implikace skotského národní kurikula pro konkrétní školy.
Zobrazeno 12 z 76 položek