Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „kombinatorika“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (7)
Zobrazení:
Zobrazeno 7 z 7 položek
Gymnaziální vzdělávání
3. 3. 2015 0x 9526x
Metodické listy z matematiky pro gymnázia a základní vzdělávání
Soubor metodických materiálů pro výuku matematiky, který pokrývá všechny tematické okruhy vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace Rámcových vzdělávacích programů pro oba stupně škol. Metodické…
Základní vzdělávání
2. 12. 2014 0x 18834x
Matematika v galeriích
Článek přináší inspirace pro hledání souvislostí mezi rozvojem matematické gramotnosti a výtvarnými díly. Obsahuje tři konkrétní (v praxi ověřené) aktivity pro žáky základních škol včetně pracovních…
Základní vzdělávání
20. 3. 2014 0x 12903x
ZŠ - Rytmus a kombinatorika
Nestandardní aplikační úlohy a problémy. Žák řeší praktické problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech školské matematiky (např. kombinatorické dovednosti). Geometrie…
Předškolní vzdělávání
6. 3. 2014 0x 17934x
MŠ - Rytmus a kombinatorika
Množinové představy. Vytvářením pravidelností a opakováním téhož úseku vzniká rytmus. Dítě učíme vnímat a odhalit pravidelnosti v řadě i na ploše. Dítě vytváří vzory a tak si rozvíjí kombinační a…
Odborné vzdělávání
27. 9. 2011 0x 8261x
Využití stavebnice Polydron při výukových aktivitách na střední škole
Hlavní část praktického článku popisuje realizaci výukových aktivit využívajících stavebnici Polydron v aplikované prostorové geometrii. Uplatňuje především metodu skupinového cvičení žáků s podporou…
Základní vzdělávání
22. 7. 2011 0x 26276x
Logika, statistika a kombinatorika na 1. stupni základní školy
Čtenáři se dozví, kde a jak se setkávají žáci na 1. stupni ZŠ s prvky logiky, kombinatoriky a statistiky. Jedná se o ukázku z autorčiny diplomové práce na téma „První setkání s logikou,…
Gymnaziální vzdělávání
12. 3. 2008 0x 5881x
Nadaní žáci na gymnáziu a matematika 4. část
Spojitost mezi náměty k výuce matematiky, které byly zveřejněny před mnoha lety, s pojetím vzdělávání v RVP G.
Zobrazeno 7 z 7 položek