Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > MŠ - Rytmus a kombinatorika
Odborný článek

MŠ - Rytmus a kombinatorika

Anotace

Množinové představy. Vytvářením pravidelností a opakováním téhož úseku vzniká rytmus. Dítě učíme vnímat a odhalit pravidelnosti v řadě i na ploše. Dítě vytváří vzory a tak si rozvíjí kombinační a alternativní myšlení.

Řada pyramid

Pomůcky

Sada pyramid ve třech barvách – dílky ze hry SFINX, kterou lze zakoupit. (Pomůcku lze vhodně využít i pro třídění. Pyramidy se velmi dobře skládají do „komínků“.)

Aktivity

Dítě pokračuje v opakování barevné kombinace, kterou mu učitel pomocí pyramid připravil. Dítě si také může vytvářet svůj vlastní vzor, využívat celou plochu pracovní desky, spojit začátek a konec řady, kterou skládá, a doplnit prázdná místa útvaru tak, aby vznikl pěkný vzor. Zajímavou výzvou pro některé děti je, když mají vytvářet vzor v prostoru a ne pouze v řadě. Vždy ponecháme dítěti čas na vlastní tvořivost, sledujeme, zda neporuší pravidelnost vzoru.

Mozaika (plástev)

Pomůcky

Pracovní deska se sadou šestiúhelníků (v šesti barvách), které lze na pracovní desku dobře umístit (ze hry Mozaika, kterou lze zakoupit).

Aktivity

Nabízí se mnoho různých zadání. Nejprve dítě skládá podle vzoru, popř. hledá nepřesnosti, odhalí rozdílné detaily, chyby. Vhodnou výzvou je možnost, kdy dítě nemusí pracovat v řadě. Další možností je dodržení rytmu, kdy dítě pokračuje v řadě podle pravidla, které odhalí.

Pejsci

Pomůcky

Předloha se šesti psími boudami a jejich psími obyvateli, sada nalepovacích proužků pro rozlišení střech.

Aktivity

Dítě motivujeme příběhem: „Boudy je třeba barevně rozlišit tak, aby každé psí plemeno našlo svůj příbytek. Upravíme střechy tak, aby byly tříbarevné a přesto byla každá střecha jiná.“ Využijeme k tomu sadu nalepovacích proužků.

Dítě nalepuje proužky na jednotlivé střechy. Většinou experimentuje, případně samo hledá chybu, kterou lehce napraví přemístěním barevného proužku. Touto aktivitou cíleně rozvíjíme kombinační myšlení, a proto střechy nevybarvujeme pastelkami. Dítě by se více soustředilo např. na to, aby nepřetahovalo. Bylo by tak potlačeno soustředěné hledání nových barevných trojic na střechách, což je cílem aktivity. Sledujeme, zda dítě pracuje nahodile nebo systematicky. Kontrola správnosti – žádná bouda nemá stejnou střechu, každá střecha je jiná.

Výhodně lze využít magnetickou tabuli a nastříhat pro tento účel magnetické proužky.


Projekt byl financován MŠMT v rámci Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2013.

Webové stránky s podrobnějšími informacemi o projektu: http://www.vospspgs.cz/?sekce=125/

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
H. Lišková, E. Zelendová, E. Fuchs

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům
  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti
  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích