Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > ZŠ - Rytmus a kombinatorika
Odborný článek

ZŠ - Rytmus a kombinatorika

20. 3. 2014 Základní vzdělávání
Autor
H. Lišková, E. Zelendová, E. Fuchs

Anotace

Nestandardní aplikační úlohy a problémy. Žák řeší praktické problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech školské matematiky (např. kombinatorické dovednosti). Geometrie v rovině a v prostoru. Žák rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině.

Šašci a bambule

Pomůcky

Předloha šaška s velkou čepicí se dvěma bambulemi, pracovní list s devíti čepicemi a sada nalepovacích koleček ve třech barvách (nejprve máme k dispozici dvě barvy, poté přidáme třetí).

Aktivity

Žáky motivujeme tak, že každý šašek na karnevalu musí mít jinou čepici. Žák pak zdobí čepice na pracovním listu dvěma bambulemi podle vzoru, tedy lepí bambule pod sebe (nalepuje na připravené čepice dvě kolečka) a snaží se odpovědět na otázku: „Kolik vytvoříme různých čepic, které mají dvě bambule, když máme jen dvě barvy bambulí?“ Na začátku práce můžeme po žákovi požadovat odhad počtu čepic za daných podmínek. Přidáme třetí barvu bambule, podmínku dvou bambulí na jedné čepici však ponecháme. Žák pokračuje v práci na stejné předloze. Nezasahujeme, žáky při práci pozorujeme.

Mozaika (patchwork)

Pomůcky

Sada dvoubarevných malých čtverců (např. žlutočervených), s nimiž žák volně manipuluje.

Aktivity

Žák z dvoubarevných čtverečků vytváří libovolný vzor. Lze vysledovat, že si někteří žáci nejprve vytvoří vzor „v hlavě“, a pak skládají. Jiní vytvoří vzor nahodile, pak však „drží rytmus“. Činnost opakujeme, první vzor je pouze zkušební. Výhodnější je skládání vzorů než vybarvování (omyl se těžko napravuje a žáci mohou mít při chybě zbytečně pocit neúspěchu, kdy je potlačena tvořivost).


Projekt byl financován MŠMT v rámci Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2013.

Webové stránky s podrobnějšími informacemi o projektu: http://www.vospspgs.cz/?sekce=125/

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
H. Lišková, E. Zelendová, E. Fuchs

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy