Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „interaktivita“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (11)
Zobrazení:
Zobrazeno 11 z 11 položek
Základní vzdělávání Spomocník
26. 9. 2022 0x 1892x
Metaverse není jen prostorem
Zpráva o tom, jak známý odborník na internet a autor pojmu Web 2.0 Tim O’Reilly vidí vývoj kolem virtuální realitou umocněného prostředí metaverse, které je v centru pozornosti vývojářů i médií.
Gymnaziální vzdělávání
9. 2. 2022 0x 663x
Kurz Obecná chemie na Khan Academy
V projektu Khan Academy pro střední školy česky podpořeném v rámci ESF OP VVV Strategie digitálního vzdělávání II v gesci MŠMT byl jako jeden z 10 digitálních vzdělávacích zdrojů vytvořen kurz Obecné…
Základní vzdělávání Spomocník
8. 3. 2018 0x 5539x
Nearpod jako nástroj řízeného zápisu
Popis zajímavého digitálního nástroje, který jde naproti tradičním formám výuky, a mohl by se proto jevit mnoha učitelům jako užitečný. Bohužel se jedná o produkt, který má při bezplatném nasazení…
Základní vzdělávání
4. 2. 2016 1x 15158x
Jak se proměňuje obsah výtvarné výchovy v důsledku uplatnění nových médií a jak je možné využívat informační a komunikační technologie (ICT) ve výuce VV
Příspěvek se zabývá novými možnostmi, které přineslo do výtvarné výchovy uplatnění nových technologií. Všímá si zejména prohloubení demokratizace tvorby obrazu a rozšíření vizuální gramotnosti,…
Základní vzdělávání Spomocník
24. 9. 2012 2x 9031x
Andersonův teorém interakční ekvivalence
Zpráva o výsledcích výzkumu známého kanadského vědce Terry Andersona v oblasti využití různých typů interaktivit v distančním vzdělávání s rozborem možností jejich aplikování v praxi.
Základní vzdělávání Spomocník
20. 9. 2012 0x 9765x
Siemensova duplikační teorie hodnoty vzdělávání
Zpráva o teorii George Siemense, podle níž se hodnota digitalizovatelných učebních materiálů sama o sobě bez dalších interaktivních vazeb žáka s výukovým prostředím blíží nule.
Základní vzdělávání Spomocník
28. 5. 2012 5x 7631x
Sifteo – interaktivní kostky
Popis zajímavého výrobku s velkým výukovým potenciálem.
Gymnaziální vzdělávání
15. 6. 2011 2x 20390x
Časová osa jako interaktivní výuková metoda
Časová osa byla (a stále převážně je) vnímána jako statická úsečka, která je vytištěná v knize, a nabízí jen souhrn dat a událostí, které jsou zachyceny v chronologickém sledu. Dnešní on-line…
Základní vzdělávání
4. 1. 2011 4x 15306x
Tvořivost jako páteřní vzdělávací kompetence
Příspěvek chce otevřít diskuzi o klíčové roli tvořivosti, o jejím ohniskovém místě ve výuce, o její podstatě a možnostech v soudobém diskurzu vzdělávání.
Základní vzdělávání
30. 7. 2009 0x 32078x
Zvířata v lese
Žáci hrají obměnu hry „Lodě“ na téma Les (lesní zvířata a porosty). Pracují ve dvojicích s šachovnicemi a snaží se najít 5 rozdílů.
Základní vzdělávání
27. 7. 2009 0x 15743x
Naše zelenina
Žáci hrají obměnu hry „Lodě“. Pracují ve dvojicích s šachovnicemi zeleniny a snaží se najít 5 rozdílů. Mohou i najít odlišnosti v počtu a barevnosti zeleniny.
Zobrazeno 11 z 11 položek