Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „SVP“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (7)
Zobrazení:
Zobrazeno 7 z 7 položek
Základní vzdělávání
5. 10. 2023 0x 969x
Přechod dítěte/žáka se speciálními potřebami do 1. třídy základní školy – týmová spolupráce
Cílem příspěvku je upozornit na specifika a možné problémy spojené s přechodem dítěte se speciálními potřebami z mateřské školy do první třídy školy základní. Zároveň čtenáře textu seznamujeme s…
Speciální vzdělávání
5. 5. 2021 0x 5116x
Digitální technologie ve výuce žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka (a z odlišného kulturního prostředí)
Článek popisuje speciální vzdělávací potřeby žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka (a z odlišného kulturního prostředí) ve vztahu k digitálním technologiím. Upozorňuje na přednosti, ale i…
Speciální vzdělávání
2. 2. 2021 0x 6845x
Digitální technologie ve výuce žáků nadaných a mimořádně nadaných
Článek popisuje využití digitálních technologií při vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných. V úvodu popisuje fenomén nadání, projevy žáků ve škole a jejich potřeby při vzdělávání. Dále…
Speciální vzdělávání
21. 1. 2021 0x 8615x
Digitální technologie ve výuce žáků s odlišnými kulturními a životními podmínkami
Článek popisuje využití digitálních technologií při vzdělávání žáků s odlišnými kulturními a životními podmínkami. Na úvod uvádí charakteristiku znevýhodnění a možné příčiny a důsledky. Dále…
Základní vzdělávání
2. 7. 2019 0x 12021x
Ověření znalosti češtiny při přijímacím řízení na SŠ
Obchodní akademie Kollárova vypracovala vlastní systém ověřování úrovně znalosti češtiny u žáků, kteří ukončili povinné vzdělávání v zahraničí a nemusí konat jednotnou přijímací zkoušku z českého…
Speciální vzdělávání
15. 9. 2008 0x 12220x
Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Smyslem projektu je vytvoření nové komunikační platformy na bázi školního webu, který se tak stává strategickým mostem v procesu předávání informací mezi školou, rodiči a žáky.
Základní vzdělávání
15. 2. 2006 0x 13992x
Inkluzivní vzdělávání a výuka osob se speciálními vzdělávacími potřebami
Příklady inkluze v některých zemích EU.
Zobrazeno 7 z 7 položek