Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „Osobnostní a sociální výchova“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (101)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 101 položek
Gymnaziální vzdělávání
3. 5. 2022 0x 934x
Jak na GJP rozvíjíme digitální kompetence pro budoucí život studentů?
V oblasti kariérového poradenství a kariérového vzdělávání je stále více kladen důraz na rozvoj digitální kompetence. A to nejen na úrovni základního školství, ale také v průběhu gymnaziálního…
Základní vzdělávání
15. 3. 2022 0x 3372x
Učíme se mluvit o náročných tématech v rámci Osobnostní a sociální výchovy
V současné době je informační prostor zahlcený ozbrojeným konfliktem, který se dotýká určitým způsobem snad každého člověka, zároveň je obtížné tomuto tématu uniknout a logicky se tedy může ve…
Základní vzdělávání
2. 2. 2022 1x 3251x
Prosociální chování, jeho vliv na školní výsledky a možnosti jeho rozvoje
Článek se zabývá jednou ze zásadních oblastí osobnostní a sociální výchovy, kterou je prosociální chování a jeho rozvoj. Informuje o benefitech rozvoje prosociálního chování ve škole, jako jsou…
Základní vzdělávání
8. 11. 2021 0x 1871x
Příprava online kariérového portfolia jako výuková aktivita
Mezi důležité cíle vzdělávání patří i připravenost žáků na budoucnost, na přechod na další vzdělávací stupně a na trh práce. Práce s online kariérovým portfoliem ve škole může pomoci se naučit…
Základní vzdělávání
17. 1. 2018 0x 10302x
Příklad výchovně-dramatické aktivity rozvíjející osobnost žáků a jejich vztahy
Dramatická výchova je vhodným prostředkem ke komplexnímu rozvoji osobnosti žáků. V rámci vybrané výchovně-dramatické aktivity „What are you doing?“ dochází k vývoji komunikativních a sociálních…
Jazykové vzdělávání
31. 5. 2017 1x 12420x
Jak mohou různé inteligence „Multiple Intelligenzen“ pomoci při výuce německého jazyka
Využití znalostí různých druhů inteligence při výuce německého jazyka, představení konceptu mnohočetné inteligence „Multiple Intelligenzen“, co má společného s výukou, jak pomoci žákům rozvíjet své…
Základní vzdělávání
30. 6. 2016 0x 6958x
OSV: Konkretizace obsahu tematického okruhu Komunikace - 5. část
Dílčí téma (výklad obsahový a didaktický/jak se téma má/dá učit): efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace;…
Základní vzdělávání
28. 6. 2016 0x 6177x
OSV: Konkretizace obsahu tematického okruhu komunikace - 4. část
Dílčí téma (výklad obsahový a didaktický/jak se téma má/dá učit): specifické komunikační dovednosti: monologické formy – vstup do tématu „rétorika“; dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení,…
Základní vzdělávání
21. 6. 2016 0x 6657x
OSV: Konkretizace obsahu tematického okruhu komunikace - 3. část
Dílčí téma (výklad obsahový a didaktický/jak se téma má/dá učit): řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků; cvičení pozorování a empatického a…
Základní vzdělávání
16. 6. 2016 0x 7090x
OSV: Konkretizace obsahu tematického okruhu komunikace - 2. část
Organizační formy výuky OSV a rozvíjení komunikativních dovedností
Základní vzdělávání
14. 6. 2016 0x 8440x
OSV: Konkretizace obsahu tematického okruhu komunikace - 1. část
Nová obsahová podpora rozpracovává a aktualizuje dílčí témata a náměty tematického okruhu Komunikace. Díky tomuto kroku se podoba zpracování OSV více přibližuje zpracování vzdělávacího obsahu…
Základní vzdělávání
10. 6. 2013 0x 19432x
Projekty dramatické výchovy pro mladší školní věk: Čtvero ročních období
Projekty dramatické výchovy pro mladší školní věk nabízí inspiraci podloženou velkou zkušeností, navíc inspiraci, která je přenositelná do běžného školního prostředí, a která využívá každodenních…
Zobrazeno 12 z 101 položek