Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Využití variabilních provozů ve vyučovacích jednotkách tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ – 2. díl
Odborný článek

Využití variabilních provozů ve vyučovacích jednotkách tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ – 2. díl

Anotace

Variabilní provoz zaměřený na rozvoj obratnosti a zdokonalování specifických dovedností. Z žáků se při této vyučovací jednotce TV stávají cestovatelé, kteří procestují jednotlivé světadíly a vyzkoušejí si zde různé aktivity.


Tomuto příspěvku předchází text Využití variabilních provozů ve vyučovacích jednotkách tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ – 1. díl, navazují na něj texty Využití variabilních provozů ve vyučovacích jednotkách tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ – 3. díl a Využití variabilních provozů ve vyučovacích jednotkách tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ – 4. díl.


V předchozím článku jsme pojednali o teorii k tvorbě a průběhu variabilního provozu. V tomto textu se zaměříme na praxi.

Variabilní provoz (VP) zaměřený na obratnost byl realizován ve třídě 3. ročníku jako druhý v pořadí z důvodu většího počtu pomůcek a náčiní oproti VP provozu zaměřenému na atletické dovednosti. Z toho vyplývá, že příprava a organizace byla oproti předchozímu VP náročnější.

Motivace

Při této vyučovací jednotce TV se z žáků stávají cestovatelé, kteří procestují jednotlivé světadíly a vyzkoušejí si různé aktivity.

Organizace

Žáci byli schopni pracovat ve skupinách, byli zvyklí na různé metody z jiných vyučovacích jednotek a také na nové metody práce.

Zvolili jsme jiný způsob dělení do skupin - žáci se do skupin rozdělili na základě vlastní volby. Vznikly tak tři skupiny děvčat (po čtyřech v družstvu) a dvě skupiny chlapců (po pěti v družstvu). Na rozdělení jsme stanovili časový úsek cca 10 - 15 sekund (s počítáním vteřin nahlas). Žáci museli rychle řešit, jak se rozdělí, avšak zvládli to bez problémů, spokojení a připravení na další instrukce a následnou práci.

Během dalších asi 10 sekund si každá skupina zvolila svého vedoucího. Ti přistoupili k losování barevných kartiček, odpovídajících barvám kruhů (kontinentů) na olympijské vlajce. Vylosovaná barva neznamenala jen stanoviště, na kterém jejich cesta po jednotlivých kontinentech začínala, ale také stanoviště, které žáci jako skupina připravovali.

Na přehledné místo v tělocvičně byl umístěn (nalepen) přehled pomůcek, náčiní či nářadí a popis pohybových činností. Díky tomuto přehledu si každá skupina přečetla, jaké náčiní k přípravě stanoviště potřebují a konkrétní činnost, kterou budou na stanovišti vykonávat. U každého stanoviště byla ještě navíc úkolová karta s upřesňujícími informacemi (např. se směrem trasy, s počty opakování). Hnědé skupině bylo třeba pomoci s přípravou kozy.

Čas na stanovišti - 2 minuty, čas přesunů na stanoviště 15 - 20 sekund.

Seznam a popis jednotlivých stanovišť

 1. Hody ringo kroužkem
 2. Žebřiny - balancování na různých předmětech (PET lahvích, overballech...)
 3. Skoky přes švihadlo
 4. Balanční cviky na overballech, gymballech
 5. Opičí dráha

Přehled pomůcek, náčiní a činností na stanovištích pro jednotlivé skupiny

DRUŽSTVO POMŮCKA, NÁČINÍ ČINNOST NA STANOVIŠTI
MODŘÍ RINGO KROUŽEK VŽDY DO DVOJICE (ČI TROJICE) HODY RINGO KROUŽKEM S UCHOPENÍM DO RUKY, VYZKOUŠEJTE SI JEJ CHYTIT TAK, ABY KROUŽEK SLOUŽIL JAK ONÁRAMEK
ŽLUTÍ GYMBALLY ČI OVERBALLY BALANCUJTE NA MÍČÍCH, ANIŽ BYSTE SE DOTKLI ZEMĚ, ZKUSTE NA GYMBALLU "VOSU NA BONBÓNU", VYSTŘÍDEJTE SE NA OBOU TYPECH MÍČŮ
ČERVENÍ PRO KAŽDÉHO ČLENA TÝMU ŠVIHADLO

VYZKOUŠEJTE SI RŮZNÉ TYPY SKOKŮ PŘES ŠVIHADLO:

 • SNOŽMO VPŘED
 • SNOŽMO VZAD
 • NA JEDNÉ NOZE VPŘED
 • NA DRUHÉ VZAD
 • S MEZISKOKEM
 • ZKUSTE SKÁKAT VE DVOJICI, ALE BUĎTĚ OPATRNÍ!!!
ZELENÍ 3 PET LÁHVE, 4 SÁČKY, 4 OVERBALLY POKUSTE SE RYCHLE VYZOUT, OBĚMA RUKAMA SE PŘIDRŽUJTE ŽEBŘIN A NOHAMA SE POHYBUJTE POUZE PO PŘEDMĚTECH PODÉL ŽEBŘIN, PŘI ZPÁTEČNÍ CESTĚ PROBĚHNĚTE MEZI KUŽELY
HNĚDÍ 1 ŽÍNĚNKA, 2 LAVIČKY, 1 MÍČ, 1 KOZA, 1 LANO STOJÍTE VE SMĚRU HNĚDÉ ŠIPKY PŘED ŽÍNĚNKOU, ROZBĚHNETE SE, UDĚLÁTE KOTOUL VPŘED, PŘESKOČÍTE LAVIČKU, OBĚHNETE MÍČ, PODLEZETE KOZU, PŘESKÁČETE LAVIČKU, PŘI ZPÁTEČNÍ CESTĚ PŮJDETE PO PROVAZU JAKO BALETKY

1. Hody ringo kroužkem

Každý žák na tomto stanovišti měl k dispozici ringo kroužky s masážními výstupky.
Pohybová činnost - 10x vyhodit, 5x chytit ringo kroužek klasickým úchopem, 5x jako „náramek" pravou i levou.
Následovalo totéž cvičení, ale ve dvojici či trojici. Žáci se po 2 až 3 hodech na místě začali pohybovat, a tak ze zdánlivě statického stanoviště odcházeli nadšení.

2. Žebřiny - balancování na různých předmětech (PET lahvích, overballech...)

Žáci si sundali boty i ponožky, jelikož toto bylo cvičení i na masáž plosky nohy. Oběma rukama se přidržovali žebřin a pohybovali se určeným směrem (dle plánku) podél žebřin po balanční dráze. Na žíněnky, gymnastický koberec či lano byly položeny předměty, a to PET lahve do 1/3 naplněné vodou a zčásti vyfouklé, masážní sáčky, různě vyfouklé overbally či zmuchlané noviny. Žáci procházeli dráhu pouze po připravených předmětech. V rámci tohoto stanoviště byla použita doplňková činnost, z důvodu lepší průchodnosti dráhy a jako dynamičtější část tohoto stanoviště - běh mezi kužely, které byly umístěné na gymnastickém koberci (žíněnkách). Činnost na tomto stanovišti byla ukončena dříve, vzhledem k času potřebnému k opětovnému obutí žáků.

3. Skoky přes švihadlo

Na tomto stanovišti měl každý z žáků švihadlo, tudíž se držel pokynů na úkolové kartě. Ta mu upřesnila počet a způsob přeskoků. Každý žák si volil své tempo přeskoků i různý počet typů přeskoků podle úkolové karty.

Na tomto stanovišti bylo zdůrazněno, že se jedná o kvalitu přeskoků, nikoli o jejich množství a o rychlost provedení. Nešlo o závod.

4. Balanční cviky na overballech, gymballech

V rámci tohoto stanoviště žáci balancovali na příslušných míčích. Na gymballech se pokoušeli udržet v sedu nebo v poloze „vosa na bonbónu" (vzpor klečmo). Na jeden overball si sedli a na druhý položili paty. Zkoušeli vydržet co nejdéle bez doteku podlahy.

Žáci zpočátku při této činnosti, zejména na gymballech, spolupracovali a komunikovali při vzájemné dopomoci ve dvojicích.

5. Opičí dráha

Na začátku dráhy žáci z klidové polohy provedli kotoul vpřed, dále na šířku přeskočili lavičku, oběhli medicinbal, podlezli kozu, přeskákali ze strany na stranu lavičku nadél a při zpáteční cestě (DČ) se prošli po laně jako provazochodci.Diskuse

VP zaměřený na obratnost byl náročnější z hlediska množství pomůcek a náčiní. Žáci pracovali samostatně za vzájemné podpory a částečné za pomoci vyučujícího, který se snažil jejich práci pouze koordinovat slovně, popřípadě ukázkami.

Krátce ke stanovištím:

 • Hody ringo kroužkem - žáci projevili zodpovědnost a vážnost, co se týká charakteru stanoviště; měli jsme obavy, zda toto stanoviště nebude pro žáky příliš nudné, avšak oni si v něm našli zábavu, kroužky si ve dvojicích či trojicích házeli mezi sebou, a simulovali tak házení frisbee (létající talíř) nebo je vyhazovali do výšky. Každopádně toto stanoviště netvořilo statickou část VP.
 • Žebřiny - balancování na různých předmětech - žáci se pohybovali po různých předmětech, tedy balancovali. Pro podložení těchto předmětů doporučujeme např. žíněnky či gymnastický koberec.
 • Skoky přes švihadlo - opakování již osvojené dovednosti, ve které je nezbytné zdůraznit kvalitu skoků před kvantitou, tudíž všichni žáci dané skupiny nemuseli uplatnit všechny typy skoků v daném počtu. Ten se stanovil podle úrovně žáků, kteří daný typ skoku přes švihadlo měli již dobře osvojený.
 • U balančních cviků na míčích se bere v potaz vybavenost školy. Je dobré nabídnout žákům na tomto stanovišti širší škálu míčů, a tím více možností balančních cviků. Kromě malých overballů či větších gymballů lze použít také medicinbaly, na kterých by žáci cvičili ve dvojicích (jeden z žáků stojí každou nohou na medicinbalu a balancuje, druhý ho drží za ruce a provádí záchranu). Toto stanoviště a jednotlivé balanční cviky jsou prostorem pro učitele, který by měl žákům nabídnout zajímavé a bezpečné cviky na daných míčích.
 • Opičí dráha byla zástupcem klasičtějších činností. Žáci si toto stanoviště sami upravili - místo podlézání kozy preferovali její přelézání, což se pro ně samotné stalo zábavnějším, a věříme, že to v nich zvedlo i hladinu adrenalinu, jelikož tato překážka byla pro ně výzvou. Vyučující na tomto stanovišti prováděl záchranu - pozor - nutná žíněnka.


Literatura a použité zdroje

[1] – MUŽÍK, L.; KREJČÍ, M. Tělesná výchova a zdraví. Olomouc : Hanex, 1997.
[2] – RYCHTECKÝ, A.; FIALOVÁ, L. Didaktika školní tělesné výchovy . Praha : UK, 1998.
[3] – FRÖMEL, K. Úvod do didaktiky tělesné výchovy . Olomouc : PFUP, 1987.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
35.16 kB
PDF
Úkolové karty k jednotlivým stanovištím, plánek VP

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Ilona Kolovská

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Seberegulace a sebeorganizace
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

Drobné náčiní