Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Výchova a prevence v oblasti požární ochrany
Odborný článek

Výchova a prevence v oblasti požární ochrany

15. 10. 2009 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru

Anotace

Příručka obsahuje návod, jak připravit žáky na dopad možných následků živelních pohrom a dalších mimořádných událostí.

V roce 2003 se do rukou učitelů základních a středních škol dostala příručka Ochrana člověka za mimořádných událostí. Do obsahu vzdělávání ve školách byla zařazena na základě pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č. j. 12 050/03-22 ze dne 4. března 2003.

Příručka obsahuje návod, jak žáky připravit na dopad možných následků živelních pohrom a dalších mimořádných událostí. V jedné z kapitol (Téma č. II, Živelní pohromy, písm. D. Požáry) se uvádí, že požáry vznikají v řadě případů z důvodů nedbalosti, neopatrnosti nebo úmyslu člověka, že každoročně způsobují mnohamilionové škody a často ničí lidské životy a zdraví. Ke snížení možnosti vzniku požáru z nedbalosti, neopatrnosti, ale i neznalosti důsledků, které je možné svým jednáním zapříčinit, je důležité působit preventivně zejména na děti školního věku a mládež. Mimořádné situace typu požáru nebo dopravní nehody se stávají každodenní realitou a každý z nás se s ní může kdykoli setkat, ať už jako postižený, nebo ten, kdo poskytuje nezbytnou pomoc.

Výše citovaná kapitola o požárech si zcela jistě zaslouží větší pozornost. V roce 2003 byla proto podrobněji rozpracována v příručce pro učitele základních a speciálních škol Výchova dětí v oblasti požární ochrany, kterou vydalo Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru. Svým obsahovým zaměřením byla rozdělena na tzv. první cyklus (pro druhou až pátou třídu) a druhý cyklus (pro šestou až osmou třídu), pro každý cyklus byla určena i jedna ze dvou doprovodných videokazet. Publikace Výchova a prevence v oblasti požární ochrany, kterou vám přinášíme, navazuje na příručku pro učitele základních a speciálních škol, její obsahové zaměření a způsoby výkladu však byly přizpůsobeny mládeži na úrovni středního školství (tzv. třetí cyklus). Je rozdělena do sedmi bloků. V šesti z nich je popsáno nebezpečí, vyplývající pro každého z nás při požáru, a jak toto nebezpečí snížit na minimum, co může při vzniku požáru každý udělat do příjezdu hasičů, jak hasit s použitím dostupných hasebních prostředků, jak zachraňovat vlastními silami požárem ohrožené osoby a poskytovat jednoduchou první pomoc nebo co může každý udělat u dopravní nehody. Množství informací, které jednotlivé bloky doprovázejí, včetně popisu psychologických aspektů, působících na člověka při mimořádné události, jsou uvedeny v teoretických přílohách. V sedmém bloku jsou uvedeny způsoby ověřování znalostí, získaných v průběhu výuky.

Příručka je dostatečně obsáhlá, aby si učitel mohl vybranou problematiku a její výklad přizpůsobit časovým možnostem výuky (s využitím doprovodného materiálu na videokazetě).

Všichni, kdo se na zpracování a vydání této příručky podíleli, věří, že její aplikace při výchově dětí a mládeže bude mít pozitivní vliv na snížení počtu jimi způsobovaných požárů a především na snížení jejich následků s újmou na zdraví či ztrátách na životě. Autoři věří, že získané poznatky pozitivně ovlivní chování každého účastníka při požáru, dopravní nehodě nebo jiné mimořádné události, ať ve směru sebezáchrany a sebeochrany, nebo při záchraně jiných ohrožených osob.

Výchova a prevence v oblasti požární ochrany
1. Výchova a prevence v oblasti požární ochrany
Copyright ©

 

 

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
7.3 MB
PDF
Výchova a prevence v oblasti požární ochrany

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích: