Domů > Odborné články > Všechny články autora „Jakub Holec“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (59)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 59 položek
Základní vzdělávání
11. 12. 2014 0x 8642x
Nerosty v praxi II
Žáci se během této aktivity seznámí s praktickým využitím nerostů, s jejich zpracováním a výskytem kolem nás. Za pomocí tabletu pořídí fotografie nebo krátké videozáznamy, které budou zpracovávat v…
Gymnaziální vzdělávání
24. 9. 2014 0x 11342x
Jsou všechny vápence stejné?
Žáci se v rámci aktivity přesvědčí, že vápenec pocházející z různých lokalit se může lišit podle obsahu nejrůznějších příměsí. Žáci si během aktivity mohou vyzkoušet hned několik postupů laboratorní…
Gymnaziální vzdělávání
11. 9. 2014 0x 10730x
Vznik jeskynních útvarů
Aktivita se zaměřuje na působení vody jako činitele chemického zvětrávání hornin. Žáci se formou jednoduchého pokusu přesvědčí o tom, v jakém typu hornin často vznikají jeskynní útvary a na závěr…
Gymnaziální vzdělávání
24. 6. 2014 0x 13392x
Zkameněliny ve výuce
V rámci výuky o neživé přírodě je možné s žáky provádět celou řadu činnostně zaměřených aktivit. Jednou z těchto aktivit, která je žáky velmi oblíbená, je tvorba falešných zkamenělin ze sádry. Takto…
Základní vzdělávání
18. 6. 2014 0x 14943x
Zlomy: modelace poruch zemské kůry
Žáci se formou ilustrativní aktivity seznámí se základními typy zlomových poruch zemské kůry.
Gymnaziální vzdělávání
11. 6. 2014 0x 11787x
Poznáváme horniny
Článek se zabývá výukou, ve které žáci poznávají horniny a jejich charakteristické znaky. Žáci se učí horniny nejen poznávat, ale i pozorovat a třídit do 3 hlavních typů podle způsobu vzniku.
Gymnaziální vzdělávání
3. 6. 2014 0x 11896x
Zkoumáme pórovitost hornin
Žáci se v rámci aktivity seznámí s pojmem pórovitost hornin a budou porovnávat pórovitost materiálů o různém zrnitostním složení.
Gymnaziální vzdělávání
7. 4. 2014 1x 13984x
Tajemství ropy
Článek popisuje aktivitu, jejímž prostřednictvím se žáci mohou dozvědět o výskytu ropy a procesech, které vedou k jejímu vzniku. Aktivita zároveň vyvrací poměrně rozšířenou miskoncepci, že ropa se…
Gymnaziální vzdělávání
4. 3. 2014 0x 11592x
Záhadný paleontologický objev
Výuková aktivita žáky seznamuje s hlavním smyslem a cíli vědecké práce. Žáci pracují jako tým paleontologů, jejichž cílem je z dostupných informací vytvořit rekonstrukci záhadného tvora. Žáci při…
Základní vzdělávání
3. 2. 2014 0x 7992x
Problematika geologického vzdělávání na základních školách a gymnáziích
Článek cílí na zhodnocení faktorů, které jsou zásadní vzhledem k současnému pojetí a kvalitě geologického vzdělávání žáků v prostředí českých základních škol a gymnázií. Geologie je v současném…
Základní vzdělávání
25. 10. 2013 0x 13025x
Výuka environmentální výchovy a přírodopisu na ZŠ prostřednictvím badatelsky orientovaných aktivit
Článek představuje pedagogům celkem 10 projektů, které mohou být zajímavým zdrojem nápadů a inspirace pro uplatnění badatelsky orientovaných aktivit při výuce přírodopisu a environmentální výchovy.
Zobrazeno 12 z 59 položek