Domů > Odborné články > Všechny články autora „Jaroslav Vávra“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (26)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 26 položek
Základní vzdělávání
22. 4. 2020 0x 31488x
Afrika: šířková pásmovitost jako zrcadlová/osová souměrnost podle rovníku/osy s dopady na hydrologii řek Nil a Kongo
Afrika je ilustrativním/příkladným geografickým obrazem, který reprezentuje základní princip geografického uspořádání klimatu – šířkovou pásmovitost zrcadlově/osově uspořádanou podle rovníku. Pokud…
Gymnaziální vzdělávání
25. 9. 2019 0x 11100x
Znalosti a schopnosti, část II: Schopnosti (capabilities)
V části II se zaměřením na kvalitu znalostí ve vzdělávání a jejich ‚implementaci‘ a ‚internalizaci‘ ve schopnostech žáka (u ‚internalizace‘ znalostí však nelze pominout ani samotného učitele), v…
Gymnaziální vzdělávání
25. 9. 2019 0x 7618x
Znalosti a schopnosti. Část I: Znalosti (knowledge)
České školy čeká revize rámcových vzdělávacích programů. České geografické vzdělávání se prezentovalo první publikací Koncepce geografického vzdělávání (2017). Její recenzi může čtenář najít na tomto…
Gymnaziální vzdělávání
26. 3. 2019 0x 5866x
Evropské asociaci učitelů geografie (EUROGEO) je 40 roků
Účastníci výroční konference EUROGEO si v Paříži připomněli 40 let trvání této asociace. Dosavadní prezident Karl Donert v krátkém projevu poukázal na to, že asociace byla založena v roce 1979 v…
Gymnaziální vzdělávání
20. 2. 2019 0x 9783x
Učení (se) místem v libereckém geografickém vzdělávání, druhá část
Tento článek navazuje na první obecnou část. V tomto textu také navazuje na první část číslování, rámečků, tabulek a obrázků. Na konci tohoto textu je uvedena použitá literatura pro obě části.
Gymnaziální vzdělávání
18. 2. 2019 0x 7571x
Učit (se) místem, první (obecná) část
Tento článek je součásti dvoudílného textu Učit (se) místem. První článek se věnuje této geografické koncepci obecně, druhý se zaměřuje za zkušenosti s touto koncepcí v přípravě budoucích učitelů…
Základní vzdělávání
11. 9. 2018 0x 8622x
Analýza kazuistiky a hospitační videostudie tématu Teplá a studená fronta
V následujícím textu analyzuji kazuistiku a hospitační videostudii, kterou publikovali Janík, a další (2013). V blogovém příspěvku Oborová didaktika/oborové vzdělávání „mezi“ se zamýšlím nad vztahem…
Základní vzdělávání
6. 9. 2018 0x 7238x
Kognitivní mapa oborově vzdělávacího tématu Teplá a studená fronta a rešerše vybraných učebnic
Vzdělávací téma Teplá a studená fronta vychází z oborově vzdělávacího obsahu, který vychází z přírodní sféry a z její části atmosféry. Pro učitele a následně i pro žáky je důležité rozumět důsledkům…
Základní vzdělávání
4. 9. 2018 5x 19635x
Oborově vzdělávací téma „Teplá a studená fronta“
Stav a dynamika atmosféry v oblasti polární fronty nad Evropou, to jsou rychlé změny počasí, které nastávají při přechodu teplé nebo studené fronty v tlakové níži (angl. wave cyclone) (Strahler &…
Gymnaziální vzdělávání
13. 6. 2018 0x 11400x
Taxonomie a demografický model podle spirálového kurikula ve vyšších ročnících gymnázia
Článek je zařazený do seriálu Demografický model, spirálové kurikulum a SOLO taxonomie. Geografické téma demografického modelu je v tomto textu rozvinuto ze základního vzdělávání do gymnaziálního…
Základní vzdělávání
7. 6. 2018 0x 10074x
Taxonomie a demografický model podle spirálového kurikula v 6. a v 9. ročníku
Článek je zařazen do seriálu Demografický model, spirálové kurikulum a SOLO taxonomie. V tomto textu se zaměřím na konkrétní využívání tématu demografický model s využitím SOLO taxonomie a revidované…
Gymnaziální vzdělávání
4. 6. 2018 1x 12649x
Demografický model, spirálové kurikulum a SOLO taxonomie. Liberecký příklad
V přípravě budoucích učitelů zeměpisu na PF Technické univerzity v Liberci se zaměřujeme na vyvážený přístup mezi oborem (geografií) a pedagogikou. Článek je zařazen do seriálu Demografický model,…
Zobrazeno 12 z 26 položek