Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Výchova k myšlení v evropských a globálních... > Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová...

Zobrazit na úvodní stránce článků

Možnosti tu jsou...

Příspěvek představuje vzorovou hodinu (například Občanského a společenskovědního základu) s integrací průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Může také sloužit jako inspirace pro hodinu samostatné VMEGS. Žáci přemýšlejí o výhodách a nevýhodách různých možností, jak se zapojit do rozvojové spolupráce. Hodnotí, které formy jim přijdou nejvhodnější.
Postup

1. krok (5 min)

Zadejte žákům, aby odpověděli na následující otázky:

  • Zapojil bych se v budoucnu do rozvojové spolupráce? Jakou formou?
  • Jaké jsou důvody, proč bych se do rozvojové spolupráce (ne)zapojil?

Každý na tyto otázky odpovídají žáci písemně.

2. krok (7 min)

Vyzvěte žáky, aby se seřadili na názorové škále od jednoznačně kladné odpovědi na první otázku po zápornou. Nechte dobrovolníky (případně vyberte) přečíst jejich stanoviska. Postupně vyzývejte k přečtení ostatní, kteří mají odlišný postoj.

3. krok (7 min)

Rozdělte žáky do maximálně pětičlenných skupin, tak aby se v každé sešli žáci s různými názory (např. rozpočítání 1 - 5 v názorové škále). Rozdejte žákům texty o možném zapojení, do každé skupiny všechny texty.

Úkoly pro skupiny:

Seřaďte následující možnosti zapojení se od nejpřijatelnější po nejméně přijatelnou.
Uveďte vysvětlení pro své pořadí. Pokud nejste schopni dosáhnout společného konsensu, zaznamenejte argumenty pro odlišné postoje.

4. krok (5 min)

Nechte skupiny prezentovat jejich závěry.

5. krok (10 min)

Vyberte nejpreferovanější formu a iniciujte diskusi, ve které budete plánovat konkrétní možnosti realizace.

6. krok (5 min)

Každý student pro sebe na konci hodiny zapíše:

  • Co bych byl pro snižování chudoby možná ochoten udělat?
  • Co udělám určitě?
Možnosti zapojení se

Fairtrade
Budu kupovat Fairtrade výrobky (kávu, čaj, kakao atd). Tím podpořím konkrétní lidi, kteří danou věc vyráběli, mám jistotu, že výrobky jsou ekologické a kvalitní. Lidé, kterým to pomůže, nemusí být závislí na pomoci, ale mohou se spíše postavit na vlastní nohy. Mě to příliš nezatíží, budu mít kromě dobrých produktů i dobrý pocit. Naopak nebudu kupovat výrobky, u kterých vím, že při jejich výrobě byla porušována lidská práva.

Podpořím finančně projekt
Vyhledám rozvojový projekt některé nevládní organizace a podpořím jej finančně. Mám dost na vlastní život i volný čas a myslím si, že moje malá částka může někomu zásadně pomoct. Myslím, že podobný způsob uvažování by měl být normální pro všechny, kteří žijí v bohatých zemích.

Zapojím se jako dobrovolník
Zjistím, které nevládní organizace by mohly chtít pomoci při jejich práci buď zde v České republice nebo v zahraničí. Myslím si, že by můj prospěch by mohl spočívat v tom, že podpořím jejich činnost svými schopnostmi a alespoň nějakou prací.

Obrátím se na své zastupitele
Vzhledem k tomu, že největší možnosti něco změnit mají političtí zastupitelé, které si jako občané budeme volit, dám jim najevo svůj názor a své požadavky ohledně změny situace. Napíšu nebo společně s ostatními sdělím svým zastupitelům, co si myslím, že by Česká republika měla dělat pro naplnění rozvojových cílů a snižování chudoby.

Budu se zajímat a mluvit s ostatními
Vzhledem k závažnosti tématu si myslím, že je dobré, aby lidé o chudobě a podobných věcech přemýšleli. Budu se tedy více zajímat o to, co se děje v mém okolí, a to i za hranicemi České republiky a budu mluvit s ostatními o tom, co nás ovlivňuje a co ovlivňujeme my.

Webové stránky
www.varianty.cz
www.inex.cz
www.clovekvtisni.cz
www.fors.cz
www.fairtrade.cz
www.ceskoprotichudobe.cz
www.rozvojovka.cz

Učební materiály
Společný svět - příručka globálního rozvojového vzdělávání. Varianty. Praha 2004.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek