Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Člověk a příroda > 2. stupeň > Fyzika > Elektromagnetické a světelné děje > využívá prakticky poznatky o působení magnetického...

Zobrazit na úvodní stránce článků

Úlohy ze srovnávacího mezinárodního průzkumu úrovně vzdělání TIMSS

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Aisis o.s.

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Netradiční úlohy z oblasti zdravovědy, matematiky, fyziky, chemie a zeměpisu, které mají jedno společné: vyžadují tvůrčí přístup při řešení problému. Autoři průzkumu v nich testovali žáky ne podle úrovně znalostí, ale schopnosti logického úsudku. Významnou roli při řešení úloh hraje experiment.

Úloha - fyzika:
Příloha 1 - Baterie
Příloha 2 - Gumička
Příloha 3 - Magnety
Příloha 4 - Modelína
Příloha 5 - Nádoby

Stupeň vzdělávání a období vzdělávání 2. stupeň
Rozvíjené klíčové kompetence Kompetence k učení – samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
Kompetence k řešení problémů – samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy/ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů.
Kompetence pracovní – používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky.
Organizace řízení učební činnosti individuální
Organizace prostorová školní třída
specializovaná učebna
Organizace časová do 45 minut
Vyučovací metoda aktivizující – heuristická
Nutné pomůcky a prostředky viz jednotlivé úlohy
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf118 kBBaterie
pdf105 kBGumička
pdf97 kBMagnety
pdf103 kBModelína
pdf85 kBNádoby
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám