Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „hmotnost“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (7)
Zobrazení:
Zobrazeno 7 z 7 položek
Základní vzdělávání
5. 11. 2020 0x 10696x
Fyzikální veličiny a jednotky v praxi – hustota
Námět do výuky předmětu Fyzika, rozvíjející matematickou, čtenářskou a digitální gramotnost. Žáci v průběhu aktivity změří pomocí hustoměru hustoty různých kapalin a uspořádá je podle zjištěných…
Základní vzdělávání
2. 11. 2020 0x 18447x
Gravitační síla – tíhové zrychlení
Námět do výuky předmětu Fyzika, rozvíjející matematickou, čtenářskou a digitální gramotnost. Cílem aktivity je prohloubení zájmu o fyziku badatelskou formou, při které si žáci ověří a porovnají své…
Základní vzdělávání
14. 4. 2011 0x 12455x
Praktický příspěvek jako inspirace na vyučovací hodinu fyziky s tématem tlaková síla, tlak
Příspěvek je inspirací pro vyučujícího. Představuje určitý scénář vyučovací hodiny fyziky s tématem tlaková síla, tlak. Formou dotazů vyučující aktivuje žáky k diskusi a k přemýšlení nad problémem. …
Základní vzdělávání
26. 2. 2008 0x 13334x
Úlohy ze srovnávacího mezinárodního průzkumu úrovně vzdělání TIMSS
Příspěvek obsahuje úlohu ze srovnávacího mezinárodního průzkumu úrovně vzdělání TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) týkající se fyziky. Tato praktická úloha je zaměřená na…
Gymnaziální vzdělávání
4. 7. 2007 0x 6507x
K jedné klamné interpretaci pojmu hmotnost: hmotnost jako „odpor proti zrychlení“
Interpretace hmotnosti tělesa jako míry jeho odporu proti zrychlení je z fyzikálního hlediska principiálně chybná a je ji nutno odmítnout.
Základní vzdělávání
3. 7. 2007 0x 16556x
Hmota, energie a hmotnost
Cílem článku je podat přehled o základních pojmech přírodních věd tak, aby byly v celém přírodovědném vzdělávání používány ve stejných a nikoli různých, či dokonce protikladných významech.
Základní vzdělávání
31. 1. 2006 0x 10600x
Může Frantík přetáhnout Pepíka?
Článek objasňuje výsledek přetahování dvou osob provazem; výsledek zdánlivě odporuje třetímu Newtonovu zákonu.
Zobrazeno 7 z 7 položek