Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Úlohy ze srovnávacího mezinárodního průzkumu úrovně vzdělání TIMSS

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Aisis o.s.
Anotace: Příspěvek obsahuje úlohu ze srovnávacího mezinárodního průzkumu úrovně vzdělání TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) týkající se fyziky. Tato praktická úloha je zaměřená na tvůrčí přístup při řešení určitého problému.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence pracovní » používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
  3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Fyzika » Energie » určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa
  2. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Fyzika » Elektromagnetické a světelné děje » využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní
  3. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Fyzika » Pohyb těles, síly » změří velikost působící síly
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kreativita
  2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
Organizace řízení učební činnosti: Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: viz jednotlivé úlohy
Klíčová slova: pokus, baterie, délka, magnetická síla, hmotnost, teplota
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Netradiční úlohy z oblasti zdravovědy, matematiky, fyziky, chemie a zeměpisu, které mají jedno společné: vyžadují tvůrčí přístup při řešení problému. Autoři průzkumu v nich testovali žáky ne podle úrovně znalostí, ale schopnosti logického úsudku. Významnou roli při řešení úloh hraje experiment.

Úloha - fyzika:
Příloha 1 - Baterie
Příloha 2 - Gumička
Příloha 3 - Magnety
Příloha 4 - Modelína
Příloha 5 - Nádoby

Stupeň vzdělávání a období vzdělávání 2. stupeň
Rozvíjené klíčové kompetence Kompetence k učení – samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
Kompetence k řešení problémů – samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy/ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů.
Kompetence pracovní – používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky.
Organizace řízení učební činnosti individuální
Organizace prostorová školní třída
specializovaná učebna
Organizace časová do 45 minut
Vyučovací metoda aktivizující – heuristická
Nutné pomůcky a prostředky viz jednotlivé úlohy
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf118 kBBaterie
Odstranitpdf105 kBGumička
Odstranitpdf97 kBMagnety
Odstranitpdf103 kBModelína
Odstranitpdf85 kBNádoby
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 26. 02. 2008
Zobrazeno: 8152krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
O.S., Aisis. Úlohy ze srovnávacího mezinárodního průzkumu úrovně vzdělání TIMSS. Metodický portál: Články [online]. 26. 02. 2008, [cit. 2020-05-30]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZFAAF/2032/ULOHY-ZE-SROVNAVACIHO-MEZINARODNIHO-PRUZKUMU-UROVNE-VZDELANI-TIMSS.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.