Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Užitečné weby

Ikona inspirace
Autor: InGeneration
Anotace: Žáci ve skupinách posuzují různé internetové zdroje, určují jejich účel a důležitost.
Při vzájemné diskusi a spolupráci sestavují myšlenkovou mapu zdrojů informací na internetu.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Informační a komunikační technologie » 1. stupeň » Informační a komunikační technologie » Vyhledávání informací a komunikace » 1. a 2. období » vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích
 2. základní vzdělávání » Informační a komunikační technologie » 1. stupeň » Informační a komunikační technologie » Vyhledávání informací a komunikace » 1. a 2. období » při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: list pro žáky Užitečné weby, nůžky, lepidla, čisté papíry pro myšlenkovou mapu (minimálně A4, nejlépe A3), psací potřeby (fixy)
Klíčová slova: digitální technologie, internet, webové stránky, využití internetu, internetové zdroje, internetové služby

Cíl výuky:

Žák získá povědomí o užitečných webových stránkách na internetu a možnostech, jak je využít při řešení situací v běžném životě.

Popis činnosti

 • Skupiny žáků dostanou v pracovním listu obrázkový seznam internetových zdrojů, se kterým budou pracovat.
 • Nejprve si seznam prohlédnou.
 • Vyberou internetové zdroje, které znají, a navzájem si ve skupině vysvětlí, k čemu je mohou použít.
 • Do tabulky skupiny doplní další internetové zdroje, které v seznamu nenašly.
 • Každá skupina si zvolí jednu z variant další práce se seznamem, příp. vybere učitel:
  • Varianta A – Výběr užitečných zdrojů
  • Varianta B – Výběr užitečných zdrojů a příklady použití
  • Varianta C – Otázky a odpovědi
  • Varianta D – Řešení situací
 • Výstupem každé varianty je prezentace výsledků ostatním skupinám a výběr vystřižených ukázek internetových zdrojů.
 • Vystřižené ukázky žáci použijí ve skupinách k vytvoření myšlenkové mapy.
 • V závěrečné reflexi poznatky shrnou.

Předpokládaný čas

Pro každou z map podle zvolené varianty 35–45 minut.

Doporučený postup pro učitele

Příprava

 • Prohlédněte si pracovní list se seznamem užitečných webových stránek a rozmyslete si, které druhy internetových zdrojů využijete a na které se budete soustředit. Pak se rozhodněte, zda upravíte seznam ukázek webových stránek jen na ty vybrané, nebo zda ponecháte všechny.
 • Pročtěte si varianty aktivit a rozhodněte se, které z nich využijete.
 • Pokud nemají žáci dostatek zkušeností s myšlenkovými mapami, připravte si jednoduchou ukázku (obrázek schématu myšlenkové mapy mají žáci i v pracovním listu).
 • Určete, kolik skupin žáků budete mít. Připravte si metodu rozdělení do skupin. Pokuste se o rovnoměrné rozdělení žáků s ohledem na role. Pro každou skupinu:
  • vytiskněte pracovní list se seznamem internetových zdrojů;
  • připravte papír pro znázornění myšlenkové mapy (minimálně A4, nejlépe A3);
  • připravte lepidlo a nůžky.
 • Rozmyslete si, jak využijete vytvořené myšlenkové mapy žáků, aby pomohly k reflexi probraného učiva.

Zahájení

 • Rozdejte skupinám výše uvedené pomůcky.
 • Objasněte role ve skupině a jejich účel a nechte žáky, ať si role mezi sebou rozdají.
 • Dejte žákům čas přečíst si úvodní pokyny, které jsou obsahem 3. kroku v pracovním listu (výběr webů, které žáci znají), a následně odpovězte na případné dotazy.
 • Upřesněte pravidla pro výběr variant.
 • Pokud nemají žáci dostatek zkušeností s myšlenkovými mapami, pomocí vlastní ukázky nebo schématu v pracovním listu vysvětlete základní pravidla pro jejich tvorbu.

Průběh

 • Buďte žákům připraveni pomoci s plněním 3. kroku v pracovním listu, zejména ze začátku.
 • Sledujte, jak žáci zvládají svou roli ve skupině.
 • Sledujte, zda žáci pracují na správných variantách.
 • Sledujte, nakolik žáci dodržují pravidla pro tvorbu myšlenkových map.

Ukončení

 • Dohodněte se s žáky na způsobu dalšího využití myšlenkových map.

Reflexe:

 • Které webové stránky představené v dnešní hodině jsou pro vás nové?
 • Je nějaká stránka, která vám připadala natolik zajímavá, že bychom se k ní měli v dalších hodinách ještě vrátit?
 • Uveďte příklady:
  • internetových služeb pro vyhledávání na internetu
  • zdrojů na internetu se zobrazením míst (měst)
  • konkrétních webových stránek, které patří k určitému typu internetových zdrojů, například internetové mapy, elektronické slovníky, zpravodajské weby apod.Materiál vznikl v rámci celorepublikového projektu IN-Generation zaměřujícího se na vzdělávání žáků základních škol, jejich učitelů a rodičů v oblasti internetové gramotnosti. 
Projekt IN-Generation je realizován společností European Leadership & Academic Institute (ELAI) ve spolupráci s dalšími partnery pod záštitou MŠMT.
Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Příběhem do digi světa.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf10295 kBPracovní list pro žáky
Odstranitpdf197 kBMetodický list pro učitele
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 08. 01. 2014
Zobrazeno: 4985krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
InGeneration. Užitečné weby. Metodický portál: Články [online]. 08. 01. 2014, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZC/18221/UZITECNE-WEBY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.