Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

La mauvaise note

Ikona inspirace
Autor: Mgr. Anna Benešová
Spoluautor: Mgr. Veronika Sováková, Bc. Karolína Stehlíková
Anotace: Článek se zabývá využitím divadelního textu ve výuce francouzštiny na základních školách. Jedná se o jednoaktovou hru na téma: Jak oznámit rodičům špatnou známku? Text byl mírně upraven vzhledem k požadované jazykové úrovni žáků (A2).
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
  2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Cizí jazyk » Čtení s porozuměním » rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace
  2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Cizí jazyk » Mluvení » vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Dramatická výchova 2. stupeň
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Text (příloha č. 1), židle, francouzské noviny, pracovní list (příloha č. 2)
Klíčová slova: komunikace, kreativita, divadlo, divadelní hra
Vazby článku:
Tento článek navazuje na téma článku: Divadelní aktivity ve výuce francouzského jazyka - úvod

Vzdělávací obsah: cizí jazyk
Jazyk: francouzský
Min. jazyková úroveň žáků: A2
Ročník: 9.
Časová dotace: 3 lekce (1. lekce – 35 min, 2. a 3. lekce – 15 min, 4. lekce – 45 min)
Rozvíjené klíčové kompetence:  sociální a personální

Motivace

1. lekce:

10 min: Učitel rozdá žákům pracovní list (viz příloha č. 1). Prostřednictvím uvedených aktivit si žáci zopakují slovní zásobu související se školou (např. názvy předmětů) a seznámí se systémem známkování ve Francii. Žáci mohou pracovat jednotlivě nebo ve dvojících.

10 min: Učitel představí žákům aktivitu a její cíle. Poskytne stručné shrnutí hry, aby se žáci lépe zorientovali. Následně rozdá texty a po dohodě s žáky „herci“ rozdělí role (viz příloha č. 2). Pro jednu scénku jsou vždy potřeba dva herci. Roli vypravěče si může ponechat učitel, nebo ji může svěřit jazykově zdatnějšímu žáku či žákům.

Příprava

15 min.: Učitel s žáky hru přečte. Klade důraz na správnou výslovnost. Žáci dostanou za domácí úkol se svou část naučit. Doba na zapamatování by měla být 4 dny.

Evokace

2 po sobě následující lekce:

15 min: Učitel s žáky ještě v následujících dvou po sobě jdoucích hodinách hru přečte, aby se ubezpečil o správné výslovnosti a zkontroloval jejich individuální pokrok. Každý z žáků čte jemu určenou repliku.

Realizace

3. lekce:

10 min: Žáci si natrénují prostorové rozložení při předvádění divadelní hry. Následně zkusí hru sehrát. Učitel se ubezpečí, že všichni své roli rozumí a ví, co je třeba činit. Je důležité, aby žáci nebyli nijak stresovaní. Aktivita by je měla bavit.

15 min.: Žáci sehrají divadelní hru a společně si zatleskají.

Závěr

10 min.: V závěrečné diskuzi se učitel ptá, jak žáci sami prožívají školní známkování a zda jsou nervózní z reakce rodičů.

Reflexe:

Aktivita byla odučena na pražském gymnáziu Českolipská v odpovídajících ročních.

Žáky příprava divadelní hry bavila. Velice výhodná byla blízkost tématu jejich každodenní realitě. Možnost vyjádřit se a hrát roli ve francouzském jazyce do určité míry překonala obvyklou nervozitu z možné chyby, která stále ještě mnohým žákům brání ve vyjadřování se v cizím jazyce. Kolektiv se díky společnému cíli více otevřel komunikaci mezi sebou i vůči učiteli. V realizaci byla důležitá spolupráce celé skupiny.

Všichni se museli naučit text. Ukázalo se, že největší motivací byla snaha být dobrým „spoluhercem“. Aktivita tedy podtrhla týmového ducha třídy. Tato hra zároveň podpořila větší využití aktivit, jako je hraní rolí, či vytváření hraných scének a jejich následné předvádění. Uvedené aktivity byly dříve odmítány, ale po realizaci divadelní aktivity byl patrný posun. Žáci si více přivykli veřejné prezentaci a zjistili, že může být dokonce zábavná.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Divadelní aktivity ve výuce francouzkého jazyka.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc26 kBPříloha č.1
Odstranitdoc37 kBPříloha č.2
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 27. 01. 2015
Zobrazeno: 4649krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BENEŠOVÁ, Anna. La mauvaise note. Metodický portál: Články [online]. 27. 01. 2015, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZABBC/19551/LA-MAUVAISE-NOTE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.