Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Jazyk a jazyková komunikace > 2. stupeň > Cizí jazyk > Mluvení

Zobrazit na úvodní stránce článků

La mauvaise note

Praktický příspěvek
inspirace
Autor Mgr. Anna Benešová
Spoluautor: Mgr. Veronika Sováková, Bc. Karolína Stehlíková
Článek se zabývá využitím divadelního textu ve výuce francouzštiny na základních školách. Jedná se o jednoaktovou hru na téma: Jak oznámit rodičům špatnou známku? Text byl mírně upraven vzhledem k požadované jazykové úrovni žáků (A2).

Vzdělávací obsah: cizí jazyk
Jazyk: francouzský
Min. jazyková úroveň žáků: A2
Ročník: 9.
Časová dotace: 3 lekce (1. lekce – 35 min, 2. a 3. lekce – 15 min, 4. lekce – 45 min)
Rozvíjené klíčové kompetence:  sociální a personální

Motivace

1. lekce:

10 min: Učitel rozdá žákům pracovní list (viz příloha č. 1). Prostřednictvím uvedených aktivit si žáci zopakují slovní zásobu související se školou (např. názvy předmětů) a seznámí se systémem známkování ve Francii. Žáci mohou pracovat jednotlivě nebo ve dvojících.

10 min: Učitel představí žákům aktivitu a její cíle. Poskytne stručné shrnutí hry, aby se žáci lépe zorientovali. Následně rozdá texty a po dohodě s žáky „herci“ rozdělí role (viz příloha č. 2). Pro jednu scénku jsou vždy potřeba dva herci. Roli vypravěče si může ponechat učitel, nebo ji může svěřit jazykově zdatnějšímu žáku či žákům.

Příprava

15 min.: Učitel s žáky hru přečte. Klade důraz na správnou výslovnost. Žáci dostanou za domácí úkol se svou část naučit. Doba na zapamatování by měla být 4 dny.

Evokace

2 po sobě následující lekce:

15 min: Učitel s žáky ještě v následujících dvou po sobě jdoucích hodinách hru přečte, aby se ubezpečil o správné výslovnosti a zkontroloval jejich individuální pokrok. Každý z žáků čte jemu určenou repliku.

Realizace

3. lekce:

10 min: Žáci si natrénují prostorové rozložení při předvádění divadelní hry. Následně zkusí hru sehrát. Učitel se ubezpečí, že všichni své roli rozumí a ví, co je třeba činit. Je důležité, aby žáci nebyli nijak stresovaní. Aktivita by je měla bavit.

15 min.: Žáci sehrají divadelní hru a společně si zatleskají.

Závěr

10 min.: V závěrečné diskuzi se učitel ptá, jak žáci sami prožívají školní známkování a zda jsou nervózní z reakce rodičů.

Reflexe

Aktivita byla odučena na pražském gymnáziu Českolipská v odpovídajících ročních.

Žáky příprava divadelní hry bavila. Velice výhodná byla blízkost tématu jejich každodenní realitě. Možnost vyjádřit se a hrát roli ve francouzském jazyce do určité míry překonala obvyklou nervozitu z možné chyby, která stále ještě mnohým žákům brání ve vyjadřování se v cizím jazyce. Kolektiv se díky společnému cíli více otevřel komunikaci mezi sebou i vůči učiteli. V realizaci byla důležitá spolupráce celé skupiny.

Všichni se museli naučit text. Ukázalo se, že největší motivací byla snaha být dobrým „spoluhercem“. Aktivita tedy podtrhla týmového ducha třídy. Tato hra zároveň podpořila větší využití aktivit, jako je hraní rolí, či vytváření hraných scének a jejich následné předvádění. Uvedené aktivity byly dříve odmítány, ale po realizaci divadelní aktivity byl patrný posun. Žáci si více přivykli veřejné prezentaci a zjistili, že může být dokonce zábavná.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc26 kBPříloha č.1
doc37 kBPříloha č.2
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek