Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > gymnaziální vzdělávání > Člověk a příroda > Geologie > Geologické procesy v litosféře

Zobrazit na úvodní stránce článků

Horninový cyklus

Praktický příspěvek
inspirace
Žáci se v aktivitě praktickou a činnostní formou seznámí s horninovým cyklem a jeho průběhem. Aktivita je vhodná do venkovního prostředí a její realizace předpokládá dramatické ztvárnění základních druhů hornin podle jejich vzniku.

Cíl aktivity „Horninový cyklus“ je upevnění znalostí o průběhu a významu horninového cyklu v přírodě. Žáci budou představovat jednotlivé typy hornin horninového cyklu a následně budou kooperovat při dramatickém ztvárnění průběhu horninového cyklu.

Pomůcky a materiál: schéma průběhu horninového cyklu, karty s texty představující horninu vyvřelou, usazenou a přeměněnou

Popis aktivity:

Všichni máme odlišný styl učení. Někteří se učí dobře pouhým poslechem či četbou. Někomu však vyhovuje, pokud se s danou věcí seznámí více činnostně či přímo dramaticky. Žáci se v rámci aktivity rozdělí do 3 skupin, které budou představovat určitý typ horniny podle jejího vzniku. Učitel následně žákům z každé skupiny dá vybrat jednu ze tří karet obsahujících text, který charakterizuje určitý horninový typ. Každá skupina si v tichosti, aby se pracovní skupiny vzájemně nerušily, přečte text na kartě a na základě dosavadních geologických znalostí se pokusí určit, o jaký typ horniny se jedná. Poté, co všechny skupiny správně určí typ horniny popsané v charakteristice, se je pokusí dramaticky ztvárnit pro ostatní skupiny žáků.

Ponecháme tedy žákům přibližně 10 minut na projednání strategie, kterou budou daný typ horniny pantomimicky ztvárňovat. Učitel pak s každou skupinou v tichosti zkonzultuje, jakým způsobem by mohlo být zajímavé a názorné ztvárnit daný proces vzniku horniny, její vzhled či třeba praktické využití. Každá skupiny poté dramaticky představí vlastní typ horniny ostatním skupinám. Je dovoleno vydávat zvuky v podobě citoslovcí, nicméně by se nemělo mluvit. Ostatní skupiny se po dramatické scéně svých spolužáků pokouší určit, jaký typ horniny byl prezentován. Učitel se může doptávat, podle čeho žáci poznali, že se jedná o daný typ horniny. Poté, co se všechny 3 skupiny v dramatizaci prostřídají, ukážeme žákům vytištěné schéma horninového cyklu a společně si ho důkladně popíšeme.

Následně učitel vyzve žáky, aby ve skupinách, které představují konkrétní typy hornin, sehráli scénku na základě prezentovaného horninového cyklu. Skupiny se tedy musí vzájemně domluvit na scénáři sehrání průběhu horninového cyklu, ve kterém bude každý typ horniny sehrávat charakteristickou roli.

Samotná aktivita předpokládá vzájemnou spolupráci jednotlivých „hornin“. Zároveň je vhodné, aby žáci měli co možná nejmenší ostych a neměli obavy kreativně dané horniny v rámci horninového cyklu ztvárnit. Aktivitu je vhodné využít v neformálním prostředí například v rámci pobytového školního výletu v přírodě, ideálně v blízkosti nějakého skalního výchozu, lomu apod.

Autor díla: Jakub Holec
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf135 kBPředstavení typů hornin
pdf352 kBSchéma horninového cyklu
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek