Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > Nadaní žáci na gymnáziu a matematika 2. ...

Ikona teoreticky

Nadaní žáci na gymnáziu a matematika 2. část

Ikona odbornost
Autor: Eva Zelendová
Spoluautor: Emil Calda
Anotace: Spojitost mezi náměty k výuce matematiky, které byly zveřejněny před mnoha lety, s pojetím vzdělávání v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia.
Téma příspěvku:Nadaní žáci
Klíčová slova: profesor Ypsilon, matematická kondice
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

V první části našeho seriálu jsme se seznámili s profesorem Ypsilonem i jeho duchovním otcem docentem Emilem Caldou. Snažili jsme se nalézt spojitost mezi náměty k výuce matematiky, které byly zveřejněny před mnoha lety, s pojetím vzdělávání v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia. Nejinak tomu bude i v části druhé.

Články, které vám předkládáme dnes, vedou žáky kromě jiného k:

  • analyzování problému a vytváření plánu řešení, k volbě správného postupu při řešení úloh a problémů, k vyhodnocení správnosti výsledků vzhledem k zadaným podmínkám
  • přesnému vyjadřování a zdokonalování grafického projevu, k porozumění matematických termínů, symbolice a matematickému textu
  • důvodu matematických postupů, k obhajobě vlastního postupu

(Viz Cílové zaměření vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia.) Naplňují se tím následující očekávané výstupy (viz Vzdělávací obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace v RVP G):

ARGUMENTACE A OVĚŘOVÁNÍ

Očekávané výstupy
žák

  • čte a zapisuje tvrzení v symbolickém jazyce matematiky
  • zdůvodňuje svůj postup a ověřuje správnost řešení problému

ČÍSLO A PROMĚNNÁ

Očekávané výstupy
žák

  • provádí operace s mocninami a odmocninami, upravuje číselné výrazy
  • upravuje efektivně výrazy s proměnnými ...
  • rozkládá mnohočleny na součin vytýkáním a užitím vzorců ...

Za zmínku jistě stojí i přesah článků směrem ke vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, a to jak k oboru Výchova ke zdraví, tak k oboru Tělesná výchova:

Zařazení oblasti Člověk a zdraví do vzdělávání umožňuje prohloubit vztah žáků ke zdraví, posílit rozumové a citové vazby k dané problematice a rozvinout praktické dovednosti, které určují zdravý životní styl a kvalitu budoucího života v dospělosti. Tělesná výchova usiluje o trvalý vztah k pohybovým činnostem a o optimální rozvoj tělesné, duševní a sociální zdatnosti. Vychází především z motivující atmosféry a zájmu žáků (viz Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a zdraví v RVP G).

Vraťme se ještě na chvíli k postavě profesora Ypsilona. Čtenářům, kteří znají autora článků, jistě neuniknou autobiografické rysy této postavy. A tak mi dovolte, abych popřála panu profesorovi při jeho jubilejním – třicátém – startu na Velké kunratické hodně zdaru a do dalších let zdravý životní styl!

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 14. 11. 2007
Zobrazeno: 4565krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ZELENDOVÁ, Eva. Nadaní žáci na gymnáziu a matematika 2. část. Metodický portál: Články [online]. 14. 11. 2007, [cit. 2020-07-13]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/g/1713/NADANI-ZACI-NA-GYMNAZIU-A-MATEMATIKA-2-CAST.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.