Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Vlastní hodnocení školy s podporou Metodického...

Ikona teoreticky

Vlastní hodnocení školy s podporou Metodického a evaluačního centra, o. p. s.

Ikona odbornost
Autor: David Pešek
Anotace: Ostravská univerzita v rámci projektu Podpora efektivity vzdělávání v Moravskoslezském kraji připravuje kurzy a metody pro hodnocení kvality školy.
Téma příspěvku:Autoevaluace školy
Klíčová slova: autoevaluace, kvalita, vlastní hodnocení, evaluace, hodnocení
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Vyhláškou 15/2005 Sb. je školám uložena povinnost provádět vlastní hodnocení školy v definovaných oblastech a termínech. Pro podporu zavádění a provádění vlastního hodnocení školy bylo Ostravskou univerzitou v Ostravě zřízeno Metodické a evaluační centrum, obecně prospěšná společnost, která má za úkol poskytovat školám služby související s vlastním hodnocením školy a dále je vyvíjet.

Koncept Kvalita školy

Tým Metodického a evaluačního centra, o.p.s. (dále MEC) rozpracoval náležitosti vyhlášky č. 15/2005 Sb. do formy prakticky použitelné metodiky, kolem které je vystavěn koncept nazývaný Kvalita školy. Koncept je postaven na principu obecných postupů řízení kvality známých například ze standardů ISO, principů EFQM, přičemž nejvíce podobný je Společnému hodnotícímu rámci "Common Assessment Framework" (CAF) tak, jak jej v rámci Národní politiky jakosti podporuje Česká společnost pro jakost.

Ukazatele kvality školy

V oblastech definovaných vyhláškou č. 15/2005 Sb. (rozšířených o doporučené tři další oblasti) definuje UKAZATELE KVALITY jako témata, jejichž naplnění/stav je možno objektivně ověřit a zhodnotit přidělením bodového hodnocení na stupnici 1-4. Pro ulehčení hodnocení jsou připraveny slovní formulace, které popisují stavy odpovídající bodovým hodnocením 4 a 2 body. Podle návodu k sumaci hodnocení jednotlivých ukazatelů v rámci oblastí je možno dospět k integrovaným ukazatelům kvality.

Praktický návod k provádění

Celý koncept je uvozen podrobným metodickým návodem, jak vlastní hodnocení školy na škole začít provádět a jakým způsobem využívat údaje vzniklé v rámci jeho vyhodnocení. K jednotlivým oblastem jsou týmem MEC vyhledávány, ověřovány a doporučovány objektivizační metody pro podporu hodnocení ukazatelů tak, aby sama škola měla informace o sobě co nejpravdivější.

Projektová podpora

Ostravská univerzita připravila a pro použití v rámci projektu RLZ CZ.04.1.03/3.1.15.1/0127 Podpora efektivity vzdělávání v Moravskoslezském kraji akreditovala specializované kurzy, jejichž absolventi budou schopni vlastní hodnocení školy podle konceptu Kvalita školy na vlastních školách provádět a na jiných školách podporovat. Metodické a evaluační centrum, o.p.s., bude zastřešovat aktivity těchto poradců pro vlastní hodnocení školy. Nabízí jim informační a metodickou podporu a v Moravskoslezském kraji i zaškolení v rámci výše zmíněného projektu zdarma.

Národní podpora

V dalších regionech je možno jak kurzů, tak výstupů projektu využívat za poplatky dle aktuálního ceníku MEC.

Další informace

Bližší informace jsou k dispozici na www.mecops.cz a efektivita.osu.cz.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 06. 09. 2006
Zobrazeno: 6907krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PEŠEK, . Vlastní hodnocení školy s podporou Metodického a evaluačního centra, o. p. s.. Metodický portál: Články [online]. 06. 09. 2006, [cit. 2020-07-03]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/868/VLASTNI-HODNOCENI-SKOLY-S-PODPOROU-METODICKEHO-A-EVALUACNIHO-CENTRA-O-P-S.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.