Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Starověké Řecko v datech - hra

Starověké Řecko v datech - hra

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Markéta Krůželová
Žáci si formou hry, při které se pohybují po třídě, opakují učivo o starověkém Řecku.

Žáci si formou hry, při které se pohybují po třídě, opakují učivo o starověkém Řecku. Jejich úkolem je nejen zjistit požadované letopočty od spolužáků, ale též jejich zapracování do časové přímky.

Cíl hodiny

Znalosti, schopnosti, dovednosti:
Žák:

 • naučí se použít nabyté znalosti v nové situaci,
 • umí vytvořit časovou osu a přiřadit časové údaje na správné místo,
 • dokáže přiřadit letopočet k vybrané události a přiřadit je k časové ose,
 • chápe kontext a souvislosti jednotlivých událostí.

Hodnoty, postoje:
Žák:

 • uvědomuje si souvislosti evropských kořenů a kontinuity evropského vývoje,
 • chápe nutnost spolupráce k dokončení své práce,
 • buduje si pocit zdravého sebevědomí tím, že celou hodinu pracuje samostatně a dochází sám k hmatatelným výsledkům.

Kroky realizace

1. Časová přímka

 • Všichni žáci si otevřou sešit dějepisu (A5) tak, aby před sebou měli volný dvojlist, tím jim vznikne plocha o velikosti A4, kterou si připraví na výšku.
 • Každý žák si na levý okraj sešitu narýsuje svislou časovou přímku a označí na ní roky 2500 let př. Kr. - 1 př. Kr (100 let = 1 cm) - přímka bude tedy dlouhá cca 25 cm.

2. Pracovní materiál

 • Učitel rozdá každému žákovi jeden lísteček s událostí a letopočtem, každý žák má jiný lísteček (Příloha č. 1).
 • Učitel rozdá každému žákovi pracovní list, na kterém jsou napsány události bez letopočtu, všichni žáci mají stejný pracovní list (Příloha č. 2).
 • Každý žák si svůj pracovní list nastříhá na lístečky.
 • Události na pracovních listech se shodují s událostmi na samostatných lístečcích.

3. Zjišťování letopočtů

 • Žáci se na pokyn učitele začnou pohybovat po třídě a zjišťovat od ostatních spolužáků, kdy se která událost odehrála - každý žák zná jen jeden letopočet, proto se musí setkat každý s každým.
 • Všechny zjištěné letopočty si žáci zapíší k událostem na rozstříhaném pracovním listu.
 • Jejich cílem je doplnit letopočet ke všem událostem.

4. Dotvoření časové přímky

 • Každý žák si do sešitu k časové přímce dolepí události se zjištěnými letopočty.

Hodnocení

Tato hodina je připravena pro 18 žáků - 18 událostí v pracovních listech. Učitel vždy musí dopředu zjistit počet žáků ve třídě a přizpůsobit tomu počet údajů v pracovních listech (ubrat nebo přidat další).

Pro žáky je tento styl výuky zajímavý, klade důraz na jejich samostatnost a schopnost komunikovat s ostatními. Většina z nich zvládla celou práci zcela samostatně, některým pomáhal asistent a pedagog.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek