Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Aktivity pro naplňování inkluzívních a kooperativních...

Aktivity pro naplňování inkluzívních a kooperativních strategií II.

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Aisis o.s.

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Ostrůvky - pravidla
 • každý si vezměte jednu provazovou smyčku
 • umístěte do ní obě svá chodidla
 • až řeknu ZMĚNA, každý musí změnit smyčku (dokud není na podlaze jenom jediná smyčka).
 • dokud nebudete mít všichni svá chodidla ve smyčkách, nebude vedoucí pokračovat ve hře
Organizace
Počet účastníků 5 - 40
Věkové kategorie odhad: od 9 let, testováno: od 13 let
Pomůcky provazové smyčky v počtu jedna smyčka na jednoho účastníka
Potřebný čas 20 minut
Prostor větší třída, tělocvična, volný prostor venku
Průběh

Instruktor (při velkém počtu s pomocníkem) po každém ohlášení změny odebere co největší počet smyček. Vyhlíží si k tomu přednostně malé smyčky. Důsledně čeká, až budou všichni znovu umístěni. Ptá se, zda a jak jsou všichni spokojeni s plněním cíle (zvládání změny), zejména pokud se někdo zdá být po zbytek hry vyřazen, případně vyzývá k řešení pro všechny. V určitém okamžiku je nutno použít kreativní řešení: rozvázat dva provazy a spojit (není zakázáno), nebo se zorganizovat tak, aby účastníci seděli v kruhu s chodidly uvnitř smyčky. Instruktor neporadí, co udělat.

Reflexe
 • Jak jste zvládali změnu zpočátku?
 • Jak ke konci?
 • Byla to soutěž?
 • Od kdy to nebyla soutěž, ale spolupráce? (Když nastala krize, když už nic jiného nezbývalo).
 • Lze vždy spoléhat na to, že ke spolupráci sáhneme, když už nic jiného nezbývá?
 • Co nám to může překazit? (Nedostatek času nebo jakkoli zhoršené podmínky v okamžiku krize).
 • Jak souvisela soutěžní a kooperativní pojetí aktivity se zvládáním změny?
 • Kdo byl pánem času? (Vy - mohli jste si klidně všechno rozmyslet. Poslední pravidlo říká, že musím čekat na vás, než mohu říci zase ZMĚNA. Je možno řídit si svůj čas a nestávat se jeho otrokem.)
Prvek kooperace:
 • zodpovědnost za druhé
 • sociální dovednosti
Pády ve trojicích - popis a pravidla

Cíl - posilování důvěry a důvěryhodnosti

Rozdělte se do trojic. Stoupněte si za sebe, poslední člen trojice se otočí čelem ke zbývajícím dvěma, jako když hrajete s míčem na třetího. Zpočátku si stoupnete velmi blízko, tak, aby se prostřední člen mohl mezi krajními kácet jako prkno a ti ho mohli zcela bezpečně zachytávat. Postoj zachytávajících musí být stabilní a dovolovat pérování - jednou nohou je třeba nakročit, druhou opřít pevně dozadu, nastavit dlaně vstřícně proti padajícímu členovi. Tato aktivita je nebezpečná. Pokud nejste připraveni dodržet pravidla, neúčastněte se jí.

Než dáme pokyn k aktivitě, zkontrolujeme postoje účastníků. Zdůrazníme cíl, vztah důvěry a důvěryhodnosti (provedeme určitý rozbor před aktivitou). Padajícího vždy zachytíme a jemně odpérujeme zpět. Po chvíli lze vzdálenost zvětšit, ale vždy jen tak, abyste si byli zachycením jisti. V roli padajícího by se měli postupně všichni vystřídat.

Organizace
Počet účastníků 6 - 42
Věkové kategorie odhad: od 9 let, testováno: od 13 let
Pomůcky žádné, případně žíněnky (podle stupně ukázněnosti účastníků
Potřebný čas 10 minut
Prostor větší třída, tělocvična, volný prostor venku

Reflexe

 • vzájemná podpora, smysl pro humor
 • povzbuzování k účasti
 • vzájemné „jištění"
 • tolerance a empatie
 • střídání se v aktivitě
Kolečka a křížky - popis a pravidla

Cíl - získat pro svůj tým co nejvíce svislých, vodorovných nebo šikmých řad koleček či křížků, složených z alespoň pěti shodných prvků.

Vedoucí oznámí, že se bude hrát hra o prohrách a výhrách a popíše ji jako týmové piškvorky, nepoužije však tohoto označení. Pokud někdo z účastníků řekne, že jsou to vlastně piškvorky, potvrdí vedoucí určitou omezenou podobnost s touto hrou.

 • jeden tým zakresluje pouze kolečka, druhý pouze křížky
 • členové týmů se střídají (uvnitř týmu)
 • každý člen týmu má 15 vteřin na přechod k tabuli, zakreslení značky svého týmu a předání křídy nebo fixy druhému týmu
 • týmy se střídají v zakreslování značek, dokud je šance na kompletní řadu
 • týmy mají 2 minuty na poradu před zahájením hry, pak se již nesmějí domlouvat
 • za každou kompletní řadu dostane příslušný tým krabičku se snadno rozdělitelnou odměnou (např. lentilky)
Organizace
Počet účastníků 5 - 40
Věkové kategorie odhad: od 10 let, testováno: od 13 let
Pomůcky tabule/flipchart; dvě křídy/fixy (raději různých barev, ale není to podmínkou), 6 malých krabiček lentilek
Potřebný čas 15 minut
Prostor třída s prostorem u tabule/flipchartu

Reflexe

 • Co bylo cílem?
 • Porazit ty druhé, nebo jste chtěli lentilky?
 • Byla vaše strategie v souladu s cílem?
 • Která strategie by v souladu s cílem byla?
Tiché jméno - popis a pravidla

Cíl - vytvoření týmové odpovědi z dílčích znalostí členů týmu.

Vedoucí odhadne, nebo si ověří, jakou odpověď je vhodné hledat. Musí to být taková odpověď, k níž mají všichni jen částečný klíč. Odpovědí bude uspořádání účastníků podle nějakého parametru. Pokud se účastníci neznají dobře křestními jmény (např. u skupiny, která se nově sešla), budou se na židlích řadit abecedně podle křestního jména; jinak je možno zvolit např. datum narození bez ohledu na rok, pouze měsíc narození bez ohledu na rok a podobně. Pro těžko odhadnutelný parametr (např. znalost měsíce narození) bývá vhodné se zeptat, kolik účastníků jej zná. Pokud je hodně souhlasných reakcí na tuto otázku, není měsíc narození vhodný. Pokud se nepřihlásí nikdo, je vhodné provést seznamovací kolečko.

Vedoucí hry vyhlásí, podle čeho se mají účastníci řadit a kde je začátek (písmeno A, měsíc leden apod.). Když se pohyb zastaví, dá hlasovat o názoru na ukončení úkolu a vyzve k prodloužení nebo nechá účastníky po řadě vyslovit části odpovědi. Skupina (tým) si vystoupí na řadu židlí srovnaných těsně vedle sebe do řady nebo lomené čáry (podle podmínek místnosti). Od té chvíle až do odvolání bude zakázáno ze židlí sestoupit.

Po sdělení konkrétní požadované odpovědi je zakázáno mluvit nebo používat prstovou abecedu.

Organizace

Počet účastníků 6 - 40
Věkové kategorie odhad: od 10 let, testováno: od 13 let
Pomůcky židle - lépe polstrované než hladké dřevěné
Potřebný čas 20 minut
Prostor třída normální velikosti

Reflexe

 • kdo si myslí, že by řadu dokázal srovnat sám
 • sledování procesu i cíle
 • dodržování pravidel
 • vzájemné „jištění"
Další články na dané téma

Aktivity pro naplňování inkluzívních a kooperativních strategií - úvod
Aktivity pro naplňování inkluzívních a kooperativních strategií I.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám