Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Rady a inspirace pro začínajícího učitele,...

Ikona teoreticky

Rady a inspirace pro začínajícího učitele, který má asistenta pedagoga ve třídě

Ikona odbornost
Autor: Tereza Vrbická
Anotace: V této části textu se pokusím popsat samotný proces zavádění asistenta pedagoga do třídy s radami a komentáři pro usnadnění jeho zapojení a od počátku funkční spolupráce. Cílem je pomoci začínajícímu učiteli ve chvíli, kdy do třídy nastupuje asistent pedagoga. Jak asistentovi pedagoga co nejvíce usnadnit nástup a jak nastavit kvalitní spolupráci s ním i s rodiči?
Téma příspěvku:Speciální vzdělávací potřeby
Klíčová slova: základní vzdělávání, společné vzdělávání, speciální vzdělávací potřeby, asistent pedagoga, spolupráce

(A) Schůzka před samotným představením asistenta pedagoga dětem a rodičům

Jako kvalitní zahájení spolupráce se mi jeví seznámení s asistentem pedagoga ještě před samotným představením rodičům a dětem. Nevím, zda je možné se přímo podílet na jeho výběru, ale myslím si, že i to by velmi pomohlo vzájemné budoucí spolupráci. Na úvodní schůzce by si asistent pedagoga a učitel mohli sdělit svá očekávání, představy a hlavně projít náplň práce obou dvou.

Také by bylo dobré stanovit, jakým způsobem bude probíhat příprava asistenta na hodiny. Bude mu učitel sdělovat, co konkrétně bude dělat, den předem/večer/ráno? Bude asistent také předkládat svoje přípravy učiteli? Jakým způsobem bude probíhat reflexe a jak často? To všechno jsou otázky, které by měly být vyřešeny před samotným začátkem spolupráce.

Žádoucí je i přítomnost speciálního pedagoga/psychologa, který řeší konkrétní požadavky žáka se SVP, a dokáže tak učiteli přiblížit konkrétní možnosti spolupráce ze strany asistenta i dítěte se SVP.

Na schůzce by vždy mělo zaznít, že všechny informace, které asistent pedagoga i učitel podávají, by měly být shodné a neměly by se šířit informace, které nejsou dopředu vzájemně prodiskutovány.

Je také přínosné, když se asistent, učitel a rodiče žáka se SVP sejdou ještě před zahájením spolupráce a sdělí si, jak konkrétně a často bude probíhat jejich komunikace.

(B)   Představení rodičům

Rodiče by se o asistentovi pedagoga měli dozvědět co nejdříve po jeho nástupu, nejlépe na třídní schůzce, kde budou všichni přítomni a v případě dotazů se na něj mohou rovnou obrátit. Pokud o sobě asistent sám něco sdělí, bude to jen k užitku. Je velmi dobré představit asistenta jako asistenta pedagoga, který je ve třídě pro všechny děti, i s tím, jaká je konkrétně jeho náplň práce (pomáhat všem dětem v případě obtíží atd.), a zároveň obecně sdělit, jak bude probíhat komunikace směrem k rodičům. Také je dobré říct dopředu, v jakých případech mohou asistentovi pedagoga napsat a co konkrétně se tedy týká jeho náplně práce, tedy rozdělit si, s čím jít za asistentem a s čím za učitelem. Za výuku ve třídě ale vždy zodpovídá učitel.

(C)  Představení žákům

Asistenta pedagoga ve třídě představuje učitel. Měl by již od začátku dětem sdělit, jak mají asistenta oslovovat (pane učiteli / paní učitelko). Mezi nevhodné oslovení patří pane asistente / paní asistentko vzhledem ke škatulkování. Již na začátku je také dobré dětem sdělit, že pravidla, která platí pro učitele, jsou stejná i pro asistenta. Asistent by se ve třídě neměl cítit jako někdo méněcenný a jako někdo, na jehož názoru nezáleží. Proto je potřeba už od začátku dětem jasně sdělit, jaká je jeho role, proč ve třídě je a jakým způsobem s ním budeme komunikovat – s úctou, stejně jako s učitelem.

Velmi podstatná a na některých školách opomíjená věc je nárok asistenta pedagoga na vlastní místo: stůl, židli, polici, skříňku. Je dobré, aby asistent měl ve třídě své místo a aby toto místo nebylo vzadu za dětmi. To, že je místo zvoleno vzadu, značně poukazuje na vymezení role asistenta.

To, co asistenti také vnímají a chtěli by změnit, je začátek hodiny, kdy se učitel vítá s dětmi. Bylo by dobré, kdyby s ním vpředu stál i asistent a měl možnost na začátku dne děti přivítat také. Jeví se to jako drobnost, ale myslím, že pro nastolení kvalitního vztahu je potřeba brát asistenta pedagoga jako partnera a také ho tak před třídou prezentovat.

(D)  Představení dalším pedagogickým pracovníkům

o oblasti se na školách také nevěnuje příliš pozornosti. Asistenta pedagoga v tomto případě představuje ředitel. Většinou se tak děje na výjezdních soustředěních před začátkem školního roku nebo na pedagogických radách. Myslím si, že když asistent přijde do školy v půlce pololetí, málokdy se stane, aby byl řádně představen všem. Není dobré, aby se někteří pracovníci o jeho působnosti na škole dozvěděli až o půl roku později, tak jako jsem to zažila já. Není nutné, aby o sobě asistent v tomto případě před ostatními něco sděloval, ale minimálně veřejně se představit je dobré pro navázání vzájemných vztahů a ujasnění pozic už od začátku. Asistent by měl dále vědět, jakých akcí se může zúčastnit, že je jeho přítomnost na všech schůzkách (třídní, ročníkové, pedagogické) nutná a že je důležitou součástí týmu.

(E)  Vykonávání práce asistenta pedagoga

V tomto případě je dobré, jak jsem zmínila již na začátku, sdělit dopředu, jaká konkrétně je náplň práce asistenta pedagoga, kdy budou probíhat společné schůzky mezi učitelem a asistentem, asistentem a rodiči a asistentem a školním poradenským pracovištěm. Co bych já jako začínající učitel ocenila, by byla spolupráce s „mentorem“, který by zaštiťoval naši spolupráci a dohlížel by na to, že fungujeme správně a neděje se mezi námi něco, co by bránilo společné spolupráci. Vím, že je to časově i lidsky velmi náročné, myslím si ale, že to může této spolupráci jen pomoci.

(F)  Spolupráce asistenta pedagoga s rodiči

Asistent si ve spolupráci se školským poradenským pracovištěm (ŠPP) a třídním učitelem stanovuje sám, jakým způsobem bude komunikace mezi ním a rodiči probíhat. Jestli je bude informovat mailem, osobně, založí si vlastní webové stránky, bude psát dítěti do notýsku atd. O formě spolupráce by ale měli být informováni všichni aktéři. Hlavní domluva by měla probíhat zejména mezi asistentem a třídním učitelem. Komunikaci mezi rodiči a asistentem pedagoga také pomáhá úvodní schůzka, na které se asistent, třídní učitel, ŠPP a rodiče domluví, jak přesně bude komunikace probíhat.

(G)  Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem

Je dobré si už od začátku stanovit společné schůzky a hlavně zařadit reflexe práce asistenta pedagoga. Učitel by se měl naučit hodnotit asistenta pozitivně a umět mu také sdělit, když s něčím není spokojený. To, jak bude spolupráce kvalitní, ovlivňuje hlavně učitel. On sám by měl nastavit, zda je dobré si s asistentem tykat, nebo vykat.

Článek je v těchto kolekcích:
Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Spolupráce s asistentem pedagoga.

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 21. 11. 2018
Zobrazeno: 3753krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VRBICKÁ, Tereza. Rady a inspirace pro začínajícího učitele, který má asistenta pedagoga ve třídě. Metodický portál: Články [online]. 21. 11. 2018, [cit. 2020-11-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/21914/RADY-A-INSPIRACE-PRO-ZACINAJICIHO-UCITELE-KTERY-MA-ASISTENTA-PEDAGOGA-VE-TRIDE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.