Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Oko

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Žaneta Hrdličková
Anotace: Příspěvek obsahuje kompletní návod na dvouhodinové praktické cvičení z Biologie člověka zaměřené na zrakové ústrojí.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence k řešení problémů » je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých stran
  2. Gymnázium » Kompetence k učení » efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Biologie » Biologie člověka » využívá znalosti o orgánových soustavách pro pochopení vztahů mezi procesy probíhajícími v lidském těle
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Gymnaziální vzdělávání -> Chemie
  2. Gymnaziální vzdělávání -> Fyzika
Průřezová témata:
  1. Gymnaziální vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: 2 tužky, pravítko, přiložené obrázky a obrazce
Klíčová slova: Člověk a příroda, Biologie, laboratorní cvičení, oko, zrakové ústrojí, fotoreceptor, binokulární vidění
<p><br />Tento článek je návodem, jak si připravit dvouhodinové praktické cvičení pro žáky na téma zrakové ústrojí. Součástí příspěvku je 5 praktických úloh a 2 obrázkové přílohy. U každé praktické úlohy je kurzívou dopsaný závěr, který pak v konkrétní hodině žáci vypracovávají samostatně. Do textu je vloženo také několik aktuálních zajímavostí, které se vždy týkají daného praktického námětu a na které je možné navázat diskuzí. Jednotlivé praktické úlohy lze díky jejich časové nenáročnosti použít i při běžných vyučovacích hodinách biologie, a „probudit" tak některé žáky.</p> <p>Vzdělávací obsah Biologie člověka patří mezi žáky a někdy i kantory k nejoblíbenějším částem vzdělávacího oboru Biologie. Žáci jsou většinou nadšeni tím, že se učí konečně „něco užitečného" a s radostí přijímají informace o sobě samých. Jejich nadšení a zapálení do této problematiky můžeme ještě znásobit tak, že do svých hodin průběžně zařadíme praktické úkoly. Propojení teorie s praxí je ideální možnost, jak dosáhnout vytyčených klíčových kompetencí.</p> <p>Praktický blok může začít tradičně opakováním základních teoretických poznatků (viz úvodní část v organizaci dvouhodinového bloku), nebo netradičně, např. asociací žáků spojenou s pojmem nebo obrázkem zrakového ústrojí.</p> <p>Tematický celek Smyslové orgány bývá probírán v rámci vzdělávacího obsahu Biologie člověka ve 3. ročníku čtyřletého gymnázia, což odpovídá 5. ročníku šestiletého a 7. ročníku osmiletého gymnázia.</p> <p><strong>Cíle aktivity:</strong></p> <ul> <li>uvědomit si propojení vědomostí s praktickými zkušenostmi</li> <li>práce ve skupinkách (kooperace...)</li> <li>sebepoznávání</li> </ul> <p><strong>Organizace dvouhodinového bloku</strong></p> <p><strong><em>Úvodní část</em></strong> <em>(15 minut)</em></p> <ul> <li>seznámení žáků s průběhem dvouhodinového praktického cvičení</li> <li>opakování stavby zrakového ústrojí (příloha <a href="/soubor/02636-p1.pdf">Řez okem 1</a>)</li> <li>interpretace pojmů (např. akomodace, rhodopsin, dalekozrakost</li> </ul> <p><strong><em>Praktická část</em></strong><em> (65 minut)</em></p> <ul> <li>skupinová práce - skupinky po 2 - 3 žácích (příloha <a href="/soubor/02636-p3.pdf">Praktické náměty</a>)</li> </ul> <p><strong><em>Závěrečná část</em></strong><em> (10 minut)</em></p> <ul> <li>zhodnocení poznatků z jednotlivých praktických úloh, diskuze o zajímavostech</li> <li>doplňování částí fotoreceptoru do pracovního listu (příloha <a href="/soubor/02636-p2.pdf">Řez okem 2</a>)</li> </ul> <p><strong>webové stránky:</strong></p> <p><a href="http://mfweb.wz.cz/fyzika/180.htm">mfweb.wz.cz/fyzika/180.htm</a><br /><a href="http://fyzika.gbn.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2004112001">fyzika.gbn.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2004112001</a><br /><a href="http://fyzika.jreichl.com/index.php?sekce=browse&page=495">fyzika.jreichl.com/index.php?sekce=browse&page=495</a><br /><a href="http://www.digineff.cz/jaknato/cervene_oci/cervene_oci.html">www.digineff.cz/jaknato/cervene_oci/cervene_oci.html</a><br /><a href="http://web.quick.cz/iveta_kulhava/Ref_Oko.htm">web.quick.cz/iveta_kulhava/Ref_Oko.htm</a><br /><a href="http://www.fotografovani.cz/art/fozak_df/rom_1_04_barvasvetla.html">www.fotografovani.cz/art/fozak_df/rom_1_04_barvasvetla.html</a><br /><a href="http://tf.czu.cz/~votruba/FIRMA/lekce3/prednasky/03/9_kapitola53.htm">tf.czu.cz/~votruba/FIRMA/lekce3/prednasky/03/9_kapitola53.htm</a><br /><a href="http://klamy.blog.cz/rubriky/neuveritelne-kresby-na-chodniku">klamy.blog.cz/rubriky/neuveritelne-kresby-na-chodniku</a><br /><a href="http://winsik.blogspot.com/2007_07_01_archive.html">winsik.blogspot.com/2007_07_01_archive.html</a><br /><a href="http://marmaluska.blog.cz/0609/stereogramy">marmaluska.blog.cz/0609/stereogramy</a><br /><a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Eye-diagram.svg">commons.wikimedia.org/wiki/Image:Eye-diagram.svg</a><br /><a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Eye_scheme.svg">commons.wikimedia.org/wiki/Image:Eye_scheme.svg</a><a href="/soubor/02636-p3.pdf"></a></p>
Citace a použitá literatura:
[1] - BAER H., W. Biologické pokusy ve škole. Praha : SPN, 1968.  
[2] - CIBIS, N.; DOBLER, H. et al. Učebnice biologie člověka pro gymnázia a další střední školy. Praha : Scientia, 1996.  
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf98 kBŘez okem 1
Odstranitpdf86 kBŘez okem 2
Odstranitpdf98 kBPraktické náměty
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 22. 09. 2008
Zobrazeno: 7477krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HRDLIČKOVÁ, . Oko. Metodický portál: Články [online]. 22. 09. 2008, [cit. 2020-01-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/g/2636/OKO.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.