Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Jaro letí

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Alžběta Palatinová
Spoluautor: Liana Kúthová
Anotace: Program je inspirován příchodem jara. Rozvíjí zájem dětí o dění v přírodě, podporuje získávání vědomostí a dovedností, učí děti těšit se a prožívat radost.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
 2. Předškolní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
 3. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Sebepojetí, city, vůle » těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání s uměním
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Učebna v přírodě
Nutné pomůcky: jarní květiny, míček, šátek, výtvarný materiál, nůžky, lepidlo, velký formát papíru
Klíčová slova: osobnostní a sociální výchova, environmentální výchova, pohybové činnosti, reflexe, rozvíjení poznání, výtvarné činnosti, stříhání papíru, poslech a mluvení, trhání papíru
Vazby článku:
Tento článek navazuje na téma článku: Vzdělávací program třídy Tygříků

Úvod:

Děti se s paní učitelkou posadí do trávy. Cítíte to? Cítíte tu vůni? Copak to tady tak krásně voní? Učitelka se rozhlíží kolem. Asi tady něco letělo kolem naší zahrady. Co to mohlo být? Co provonělo vzduch a probudilo tyhle rostlinky a broučky ze zimního spánku?

Motivační část

Paní učitelka pohladí trávu a říká: Bylo to jaro. Pohladilo travičku a ta se hned zazelenala. Odkrylo spící pupeny rostlin a probouzí všechna podřimující semínka. Některá semínka se rozvinula v první jarní květiny. Víte, jak se jmenují? Jaro má moc práce. Poslechněte si, co všechno dělá v básničce, která se jmenuje:

Co všechno musí dělat jaro

Vytáhnout trávu z hlíny
a na zeleno natřít.
Načernit pěkně stíny
a všechno živé sbratřit.
Všem hadům svléci kůži,
načesat řádně louky,
spočítat lístky růží
a pruty leštit, brouky.

(František Halas: Halas dětem. Soubor textů k literární výchově v mateřské škole, str. 45) 

Hlavní část

Je důležité, aby jaro přišlo? Kdy přichází? Jak vypadá? Co si o tom myslíte?

Jaro přichází se sluníčkem, děti si posílají míček a volají:

Anežko, přišlo jaro!
Jáchyme, přišlo jaro! (...)

Kdo z vás má dnes jarní náladu? Jak se pozná jarní nálada? Kdo umí vyjádřit obličejem radost a pohodu? Jarní nálada je lehká a jemná, zkusíme se tak pohybovat.

Jarní chůze – pohybová chvilka, lehká nášlapná chůze přes špičku na patu chodidla.

Když je jaro tak důležité, zaslouží si, abychom ho přivítali. Jak se vítá jaro?

Jaro na dlani – uděláme si prstýnek z trávy, na dlaň položíme sedmikrásku.

Necháme děti přemýšlet a vymýšlet různé varianty.

Přivítáme ho písničkou a pošleme mu obrázek, který si společně zhotovíme. 

Jaro letí

Jaro letí, jaro letí
má zelená křidélka.
Šatičky má ze sněženek
a ve vláskách motýlka.
Kde se vzaly, tu se vzaly
pampelišky v trávníčku,
ke sluníčku otáčejí
svoji zlatou hlavičku.
Haló, jaro, haló jaro,
kytiček je na světě málo.
Přileť a přines nám sluníčko
pomůžeme ti maličko.

(Autor: Alžběta Palatinová)

(Zpíváme na nápěv písně Pec nám spadla.)

Taneček pro jaro

Děti utvoří kruh, drží se za ruce, chodí po obvodu kruhu a zpívají. Určené dítě, které představuje jaro, drží v ruce hedvábný šátek a tančí uprostřed.

(Cvičení zaměřené na pohybově akustické vnímání a pro zlepšení motoricko – akustické percepce.)

Postup:

Cvičíme vsedě, za zpěvu písničky a v rytmu nápěvu. Děti vyťukávají rytmus písničky.

 • střídavě pěstí a dlaní;
 • tleskání rukama a údery do stehen;
 • ruce jsou zkřížené.

Co všechno můžeme udělat pro to, abychom to na jaře měli tady hezké?

(Uklidíme si zahradu, letní domek, pomůžeme paní učitelce osázet květinové truhlíky a mísy.)

Jarní tvoření

Nakreslíme si jaro podle písničky a vyzdobíme mu šaty, aby se líbilo všem.

Místo: ve třídě.

Pomůcky: výtvarný materiál, nůžky, lepidla, papír formátu A1.

Organizace: děti pracují po skupinkách i jednotlivě.

Rozvíjíme manuální dovednosti dětí.

 • trhání papíru na proužky – vlasy pro jaro;
 • zdobení proužků za použití dětských razítek, individuálně – algoritmy;
 • skládání a překládání malého papírového čtverce – sněženka;
 • vystřihování květin z barevného papíru;
 • nalepování;
 • obtahování tvaru;
 • dokreslování a vybarvování podle volby dětí.

Závěr

Hodnocení učitelkou i dětmi, vystavení práce.

Reflexe

Děti:

Týká se zejména procesu, ne obsahu učení. Děti si uvědomují, co se učily, co dělaly, co prožívaly, jak hledaly jaro na zahradě, jaký pokrok udělaly při trhání proužků papíru, při skládání papíru, co bylo pro koho náročné víc, co méně, jak si vzájemně pomáhaly…

Učitelka:

Jaro na obrázku se vám povedlo, hezky se usmívá, dali jste si s obrázkem hodně práce… Na šatech má... Klárka přikreslila pampelišky, Terezka sedmikrásky, Ondra si dal záležet při vytrhávání proužků.… Obrázek má jarní pohodovou náladu, vystavíme ho v šatně, aby dělal radost i ostatním…

Přivítali jsme jaro jako poděkování přírodě za všechno hezké, čím nás obklopuje.

Citace a použitá literatura:
[1] - VEBEROVÁ, E. Soubor textů k literární výchově v mateřské škole. Praha : SPN, 1982.  
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitppt10998 kBJaro letí
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 12. 09. 2011
Zobrazeno: 40665krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PALATINOVÁ, Alžběta. Jaro letí. Metodický portál: Články [online]. 12. 09. 2011, [cit. 2020-10-19]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PLA/13465/JARO-LETI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 12. 09. 2011 12:48
Článek nabízí zajímavou inspiraci k tématu jaro. Děti se s typickými projevy jara seznamují s pomocí personifikované postavy Jara. Oceňuji nápady na prožitkové učení a především zpracovánání tématu ve skupině. Společná práce dětí na větším výtvarném díle je pro děti zajímavou zkušeností, pomáhá jim překonávat individuální obtíže v tvorbě a přispívá k hlubšímu pocitu zažitého úspěchu. Děkuji za inspiraci.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.