Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Hravá výuka češtiny pro cizince: Doplňování informací I. (pacienti)

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Jarmila Karlovcová
Anotace: Cílem tohoto jazykového materiálu je poskytnout učitelům češtiny pro cizince velmi jednoduchou, zábavnou a v hodinách již prověřenou aktivitu, která je určena pro mírně pokročilé studenty-cizince. Tuto hru je vhodné zařadit na začátek hodiny jako vstupní motivaci.
Podpora výuky jazyka: Čeština
Klíčové kompetence:
  1. Jazkové vzdělávání » Kompetence komunikativní » využívá dostupných prostředků komunikace;
  2. Jazkové vzdělávání » Kompetence k učení » motivuje se pro další učení a usiluje o zlepšení svých jazykových znalostí;
Očekávaný výstup:
  1. jazykové vzdělávání » Základní kurz » 2. ročník - výstupní úroveň A2 » Produktivní řečové dovednosti » požádá písemně či ústně o podrobnější osobní informace nebo je předá
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: slovní zásoba, řešení problému, češtna pro cizince, vstupní motivační hra

Název aktivity: Pacienti
Pokročilost: Mírně pokročilí
Cíl: Studenti zjištují základní informace o pacientech v čekárně. Hravou formou si procvičí a fixují náročnější slovíčka spojená s denním užíváním.
Čas: 15 minut

Předložená aktivita je cíleně určená pro 3 studenty, úpravou informací ji však můžeme využít až pro 5 studentů. Hru je vhodné zařadit k probíranému tématu u lékaře, zdraví a nemoc.

Legenda: V čekárně u lékaře se potká pět lidí různých národností, různého věku, různé práce. Jsou plátci jiného zdravotního pojištění a trápí je jiný zdravotní problém. V rodině každého z nich se vyskytuje jiná dědičná nemoc. U každého z pěti lidí je však ještě důležitá jistá okolnost, která je pro lékaře velmi důležitá.

Studenti dostanou nekompletní tabulku s informacemi (každý z nich má však jiné informace). Jejich úkolem je získat chybějící informace a tabulky zkompletovat. Na ně se však musí spolužáků správně zeptat. Učitel při hře dohlíží, zasahuje však pouze v případě, kdy formulovaná otázka je gramaticky špatná.

Příklad možností, jak zformulovat otázku:
- Kolik let je paní Smutné?
- Jak se jmenuje pátý člověk?
- Komu je 24 let?
- Jaký problém má Olga?
- Jakou nemoc má v rodině Susan?

Po zkompletování tabulky je vhodné s ní ještě dále pracovat. Učitel si může připravit kontrolující otázky (tedy otázky, na něž v tabulce najdeme odpověď). Např.:
- Kdo bude určitě platit hotově?
- Kdo je z lidí v čekárně nejmladší?
- Kdo má teplotu?
- Kdo je z Asie?
- Kdo už nepracuje?
- Kdo má nějakou alergii?

Učitel se však může ptát i hypoteticky tak, aby student byl nucen odpověď sám vymyslet. Např.:
- Proč je Hasanovi špatně?
- Jakou má Susan rodinu?
- Kde bydlí paní Smutná?
- Co dělal Wang Li v Africe?
- Co studuje Olga?

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc34 kBŘešení – kompletní tabulka
Odstranitdoc63 kBTabulky pro hru
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 25. 01. 2011
Zobrazeno: 11321krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KARLOVCOVÁ, Jarmila. Hravá výuka češtiny pro cizince: Doplňování informací I. (pacienti). Metodický portál: Články [online]. 25. 01. 2011, [cit. 2020-09-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/JAA/10145/HRAVA-VYUKA-CESTINY-PRO-CIZINCE-DOPLNOVANI-INFORMACI-I-PACIENTI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 25. 01. 2011 15:52
Příspěvwk je inovativní, žáci si hravou formou osvojí a rozšíří slovní zásobu v oblasti hned několika témat. Předáváním informací z tabulek se prohloubí i komunikativní dovednosti a respekt k druhým lidem (kompetence komunikativní a občanská).
2.Autor: Recenzent2Vloženo: 25. 01. 2011 15:52
Článek lze doporučit jako inspiraci pro zahajování učebních jednotek se začátečníky. Autorce takto vzkazuji, že formulace vět v článku si vyžaduje jistou pozornost, zejména je-li autor učitel českého jazyka. ("Učitel při hře dohlíží, zasahuje však pouze v případě, kdy formulovaná otázka je gramaticky špatná.")
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.