Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnázium > Kompetence k učení > Body Part Mathematics

Ikona prakticky

Body Part Mathematics

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Marie Hofmannová
Anotace: Praktický příspěvek pro výuku angličtiny a matematiky v anglickém jazyce. Je vhodný pro žáky ve věku 15 až 16 let. Jeho tématem jsou části lidského těla a jejich měření v různých systémech.
Podpora výuky jazyka: Angličtina
Klíčové kompetence:
 1. Gymnázium » Kompetence k učení » kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi
 2. Gymnázium » Kompetence sociální a personální » aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů
 3. Gymnázium » Kompetence komunikativní » používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací různého typu
Očekávaný výstup:
 1. gymnaziální vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » Cizí jazyk » Receptivní řečové dovednosti » využívá různé druhy slovníků, informativní literaturu, encyklopedie a média
 2. gymnaziální vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » Cizí jazyk » Receptivní řečové dovednosti » vyhledá a shromáždí informace z různých textů na méně běžné, konkrétní téma a pracuje se získanými informacemi
 3. gymnaziální vzdělávání » Informatika a informační a komunikační technologie » Informatika a informační a komunikační technologie » Zdroje a vyhledávání informací, komunikace » využívá dostupné služby informačních sítí k vyhledávání informací, ke komunikaci, k vlastnímu vzdělávání a týmové spolupráci
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Gymnaziální vzdělávání -> Další cizí jazyk
 2. Gymnaziální vzdělávání -> Matematika a její aplikace
 3. Gymnaziální vzdělávání -> Fyzika
Průřezová témata:
 1. Gymnaziální vzdělávání » Multikulturní výchova » Vztah v multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí
 2. Gymnaziální vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Sociální komunikace
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: body parts, mathematics, number systems, measuring systems, counting, units of length

First name and surname: Marie Hofmannová

E-mail address: marie.hofmannova@pedf.cuni.cz

Institution: Charles University, Prague, Faculty of Education

Country: Czech Republic

Target group: learners aged 15 – 16

Subjects: Mathematics, English as a foreign language

Aims:

 1. Introducing the concept of body part counting and measuring.
 2. Presenting examples from different cultures worldwide.
 3. Demonstrating the way “body part mathematics” reflects in diverse number systems.
 4. Exploring multilingual/cultural aspects of body part counting and measuring.

Key competences:

 • Communication in L1 (the mother tongue or the language of instruction)
  • negotiating meaning in reading comprehension tasks
  • discussing the concepts and findings
 • Communication in English and other foreign languages
  • improving reading comprehension skills
  • learning and practicing new vocabulary for problem solving
  • enhancing fluency through discussions in pairs
  • including the languages of the learners present in the classroom
 • Learning to learn
  • looking up information with the help of bilingual or monolingual dictionaries
  • exploring diversity through comparing different European languages
 • Digital competences
  • exploring diversity through comparing different counting and measuring systems
  • looking for relevant information on the Internet
 • Social and civic competences
  • learning to cooperate in multilingual/cultural pairs
  • learning about the cultures of the pupils present in the classroom
  • learning about diversity from the history of mathematics

Timing of the overall activities: at least one 90-minute lesson or a sequence of shorter lesson stages.

Resources and materials needed: bilingual / monolingual dictionaries, access to the Internet, map of the world.

Focus on content: Mathematics (body part counting and measuring, number systems).

Focus on language:
Vocabulary: everyday language (names of body parts in different languages), subject specific terminology: language of Mathematics (number systems, units of length).
Grammar:
speculating, i.e. expressing modality (Worksheet 3).

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 05. 05. 2010
Zobrazeno: 9379krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 4

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HOFMANNOVÁ, Marie. Body Part Mathematics. Metodický portál: Články [online]. 05. 05. 2010, [cit. 2020-09-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/GK/8661/BODY-PART-MATHEMATICS.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.