Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona teoreticky

Demokracie

Ikona odbornost
Autor: Iva Štrojsová (Dobiášová)
Anotace: Hodnocení žáka je ve škole velmi důležité, jelikož jím může být motivován, odměňován, posouván dále, ale také demotivován. Řada odkazů a jednotlivých článků níže nabízí příklady úloh z různých oblastí vzdělávání a k nim připravené ukázkové hodnocení, včetně žákovských řešení.

Úkol, řešený na Národním ústavu pro vzdělávání, vychází přímo ze dvou opatření v DZ 2015–2020, a to F.5.4: připravit podpůrné materiály, jako jsou přehledy hodnocení/známkování uvádějící kritéria pro hodnocení a škálování různých aspektů žákova výkonu, a modelové příklady ilustrující výkon žáka na různých úrovních.

Doufáme, že příklady, které zde naleznete, budou sloužit pro Vaši praxi a budou Vás inspirovat k tvorbě vlastního hodnocení žáků, které je bude motivovat.
Obor příspěvku:Výchova k občanství
Klíčová slova: demokracie, hodnocení, základní vzdělávání, Výchova k občanství

Výuková aktivita Demokracie a my

1. Brainstorming

Co se vám při slovech DEMOKRACIE vybaví? Napište si pár myšlenek, které vás napadnou (brainstorming).

Sdílejte si nápady ve dvojicích, jinou barvou si je případně poznamenejte.

2. Práce s texty

Pracujeme samostatně s nakopírovaným textem metodou INSERT (text a tabulka).

Učitel prochází lavice, pokud někdo potřebuje poradit, umístí si na kraj lavice kartičku se žlutou stranou – učitel s žákem o situaci hovoří, poradí.

Po skončení práce si ve dvojící porovnají tabulky, případně si zodpovědí na otázky, které vznikly. Učitel žáky vyzve k případným dotazům, ke společnému shrnutí zjištěného.

3. Deníkový záznam

Nyní přejdeme k úloze, která na práci s textem navazuje:

Na základě svých znalostí o principech demokratického řízení státu vytvořte deníkový záznam, z něhož by bylo jasně patrné, že osoba, která si deník píše, žije v demokratické zemi a s prvky demokracie se setkává v běžném životě. Ve svém textu barevně označ jednotlivé příklady a připiš k nim, který demokratický princip představují (např. svobodné volby).

Práce s vytvořeným textem

Žáci si mezi sebou texty vymění (např. mezi sousedy, nalosuje učitel apod.).

Zhodnotí text kolegy. Text s oceněním a otázkou (návod na to, jak to příště udělat lépe) předají majiteli textu.

4. Reflexe práce

Návrat k úvodnímu brainstormingu – výzva k doplnění.

Otevřené věty – proces mého učení

Při učení mi dnes pomohlo…………………………………………………………………………………………..

Mým úspěchem bylo……………………………………………………………………………………………………

Nejlépe jsem se cítil, když………………………………………………………………………………………………

Příště bych při práci změnil……………………………………………………………………………………………..

5. Písemka

Možné písemné prověřování v některé z následujících hodin – psaní testu nadvakrát s reflexí učení (pokroku) či se slovním komentářem.

 

Hodnocení žáka

1. Použití kartičky – rychlá informace o potřebě pomoci

Zelená x žlutá strana kartičky (zelená strana – OK, žlutá strana – potřebuji se poradit).

Poznámka: Rychlá informace pro učitele o potřebě pomoci žákovi. Žák se učí jednoduchou (rychlou) formu požádat o pomoc/radu.

2. Kriteriální hodnocení

Vzhledem k tomu, že psaní textu bylo určeno pro jednoduché procvičení s krátkou časovou dotací, kritéria byla stanovena prostým způsobem:

Text je soudržný, jednotlivé části na sebe souvisle navazují, používáme spisovnou češtinu, text dělíme dle délky do odstavců, text obsahuje min. 3 reálné příklady prvků demokracie z běžného života.

Poznámka: Žák se učí pracovat podle předem daných kritérií. Předem ví, jaká práce je po něm požadována, co je součástí hodnocení.

3. Ocenění a otázka – hodnocení spolužáka

Poznámka: Žák se učí hodnotit spolužáka formou kladně formulované věty – učí se hledat klady v práci spolužáka, srozumitelně, ideálně popisně ho informovat o tom, jak jeho práci hodnotí.

Díky formě otázky přemýšlí nad formulací negativ, kterých si při hodnocení práce spolužáka všiml. Otázkami má vést spolužáka k zamyšlení nad kvalitou práce, dávat mu možnost přemýšlet nad hledáním řešení situace.

4. Otevřené věty – reflexe procesu učení

Poznámka: Žák pracuje na svém sebehodnocení formou otevřených vět – sám přemýšlí nad procesem svého učení a nad kvalitou odvedené práce. Otevřené věty zároveň dávají dostatek svobody pro vyjádření, ale jejich úvody jsou dostatečně jasně formulovány tak, aby byly pro žáka návodné.

5. Test – na některé z dalších hodin

Úlohy testu nabízející více řešení, je potřeba mít vlastní názor, informace k tématu, žáci hledají argumenty, …

Poznámka: Forma testu dává možnost pracovat nejen s pamětí, ale použít i různé myšlenkové operace.

Test opravit pouze prostřednictvím zvýraznění – např. zde něco chybí, hledej chybu na tomto řádku – použití piktogramů. Žák tedy hledá konkrétní chyby sám a následně si je opravuje přímo do testu odlišnou barvou. V závěru druhého pokusu testu žák zhodnotí, proč se mu dnes již dařilo/stále nedařilo, … – na papíře je připraveno místo pro odpovědi.

Poznámka: Žák se učí hledat chybu sám – pracuje s chybou. Při druhém pokusu může sledovat posun ve svém učení (pokrok). Zhodnocení výkonu při druhém pokusu vede k uvědomění si možností při práci s chybou.

Na další hodině rozdá učitel testy již opravené zcela konkrétně (včetně bodového hodnocení). Konečná verze testů může obsahovat slovní komentář – doporučení pro příště.

Poznámka: Žák skrze slovní hodnocení získává plastičtější obraz o tom, co zvládá a na čem je třeba ještě pracovat.

 

Postřehy z ověření ve výuce

Žáci pracují formou brainstormingu relativně často, zároveň jsou zvyklí sdílet minimálně se spolužákem své nápady, tato část hodina tedy probíhala plynule.

S metodou INSERT se žáci seznamovali, učili se zpracovávat text tímto způsobem, proto využívali systém kartiček zelená – žlutá v porovnání s jinými hodinami častěji. Vysvětlovala jsem především princip INSERTu, téma demokracie jim bylo známo již z předešlé hodiny. Při srovnávání obsahu tabulek ve dvojici opět žáci využili možnosti doplnit si svůj text nápady spolužáka.

Při čtení textu spolužáka a jeho následném hodnocení měli žáci ještě stále obtíže s pokládáním otázek, které mají spolužáka vést k rozvoji. Ocenění se více méně daří, na formulaci otázek je třeba pracovat. Vzhledem k tomu, že jsou žáci zvyklí se vzájemně hodnotit, klasické ocenění práce jim tedy většinou obtíže nedělá.

Reflexe práce je též obvyklou záležitostí, s otevřenými větami pracují pravidelně, většinou je právě tato část hodiny baví a přijde jim jako příjemné zakončení hodiny.

K písemnému prověřování formou testu z časových důvodů nedošlo, test bude žákům zadán později.

Lekce byla ověřována ve výuce v týdnu, který následoval po volbách, což téma žákům ještě více zpřístupnilo – často se volbám ve svých textech věnovali, byly pro ně aktuální.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Hodnocení žáků.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc2296 kBUkázky z výuky
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 19. 02. 2018
Zobrazeno: 2302krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.666666666666667
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
(DOBIÁŠOVÁ), Štrojsová. Demokracie. Metodický portál: Články [online]. 19. 02. 2018, [cit. 2020-09-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/21670/DEMOKRACIE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.