Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Jazykové vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Jazykové vzdělávání > Digitální kompetence – jak ji nejlépe rozvíjet...

Digitální kompetence – jak ji nejlépe rozvíjet ve výuce cizích jazyků?

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor PhDr. Jitka Maříková Tůmová
Zavádění technologií v cizím jazyce lze využít především pro rozvoj digitální kompetence, k podpoře kreativity a flexibility ve výuce. Nyní je k dispozici nepřeberné množství aplikací, online platforem nebo online prostředí pro realizaci výuky. Článek se zastavuje u několika aplikací a webinářů, které jsou pro cizí jazyky k dispozici.

Digitální technologie se staly součástí našich životů. Zavádění technologií do výuky by žáky mělo nejen motivovat ke studiu jazyků, ale i otevřít jim cestu k samostudiu a naučit je získávat informace a materiály z cizojazyčných zdrojů a pracovat s nimi.

Jak digitální technologie nejlépe využít ve výuce cizích jazyků?

Využít je lze především pro rozvoj digitální kompetence, k podpoře kreativity a flexibility ve výuce a svým způsobem pro snazší přizpůsobení výuky učebním stylům žáků. Také jako motivaci, protože z pohledu žáků nechybí „zábava“ při výuce. Bez ohledu na to si musíme uvědomovat, že nelze spoléhat jen na technologie a jejich využití v každém případě. Těžko přinese pozitivní efekt nevhodné využívání digitálních technologií a jejich zařazování za každou cenu. Za optimální lze považovat spojení digitálních technologií a tradiční výuky ve třídě. Jistě, současná doba přeje především online výuce a technologiím, ale nemělo by se to stát do budoucna řešením výuky.

Máme nyní k dispozici nepřeberné množství aplikací, online platforem nebo online prostředí pro realizaci výuky. Pro její podporu je k dispozici množství webinářů, které pomáhají s online výukou i s výukou cizích jazyků. Problémem jsou nároky na čas a přípravu, efektivita, kontext a míra použití. Pro úsporu času lze využít osvědčené projekty z eTwinningu. Motivaci žáků a sledování pokroku umožní Evropské jazykové portfolio.

Výběr aplikací by se měl odvíjet od digitálních možností, tedy od obsahu výuky, možností učitele a potřeb žáků.

Neexistují univerzální „nejlepší nebo nejefektivnější“ platformy, aplikace atd. Můžeme si zopakovat, co lze v jazycích dobře použít.

Kahoot je vhodný např. na tvorbu testů na gramatiku, osvojení slovní zásoby, ve výuce měl své místo již před přechodem na distanční výuku. Kahoot nabízí nejen zábavnou gamifikaci učení, ale může být také použit jako nástroj pro hodnocení žáků a měření jejich pokroku. Lze využít předem připravené hry nebo „Kahoots“, nebo si vytvořit vlastní Kahoots. Pro inspiraci: video guide, Využití platformy Kahoot v distanční výuce, Internet 2.0 v (nejen) jazykové třídě.

Padlet je jednou z nejsnadněji dostupných platforem pro sdílení obsahu, nápadů a obecný brainstorming. Synchronně lze použít pro online hodiny asynchronně, což z něj dělá skvělou platformu pro zadávání domácích úkolů. Jako učitel můžete do Padletu přidat obsah ještě před lekcí a umožnit tak studentům přístup jednoduchým sdílením odkazu s nimi. Obsah může mít formu textu, obrázků a odkazů na videa nebo jiné webové stránky, může být digitální tabulí. Pro inspiraci: Padlet aneb Hobbys und Sport ve výuce němčiny. 

Gimkit je další vhodnou platformou pro cizí jazyky. Platforma poskytuje dvě různé služby: Gimkit Live pro kvízové ​​aktivity a Gimkit Ink pro další úkoly ve stylu projektu nebo přiřazení. Gimkit Live se hodně podobá Kahootu, až na to, že žáci jsou motivování získáváním „herní hotovosti“ pokaždé, když odpoví na otázku správně. Mohou také přijít o kredity, pokud odpoví nesprávně. Proto je třeba nástroj používat obezřetně, aby žáky spíše neodrazoval. Výhodou Inku je možnost zveřejňovat své práce anonymně, pouze učitel vidí, že práce pochází od nich. To pomáhá snaze aktivně zapojit ostýchavé a introvertní žáky.

TechWatch

FutureMe je platforma, která se také zaměřuje na budoucnost. FutureMe je web, který vám umožňuje napsat si dopis do budoucna. Spočívá v napsání dopisu, zadání e-mailové adresy a nastavení data doručení např. na rok, 5 let, nebo dokonce 10 let, případně lze vybrat konkrétní datum. I když tato aktivita nenabízí okamžitou zpětnou vazbu, může to být nová aktivita na začátku školního roku nebo pololetí. Nabízí podporu při psaní dopisů pomocí vět, jako je Do konce roku chci být schopen / bych rád. Zároveň vede žáky k plánování pokroku, např. Doufám, že se zlepším… V případě této aktivity je vhodné nastavit termín doručení před koncem školního roku tak, aby byl prostor na zpětné zhodnocení, zda se předpoklady či přání naplnily.

Uvedené aplikace a platformy mohou proměnit výuku, aby byla zábavnější a zároveň efektivní. Zdaleka nejsou jediné, které lze využívat, ale stojí za to si je prohlédnout, pokud jste s nimi ještě nepracovali.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek