Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Aktivita: Najděte pět rozdílů

Ikona prakticky

Aktivita: Najděte pět rozdílů

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Dana Moree
Spoluautor: Petra Morvayová
Anotace: Praktická aktivita k rozvoji kritického čtení mediálních textů využitelná ve výuce mediální a multikulturní výchovy.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence sociální a personální » rozhoduje se na základě vlastního úsudku, odolává společenským i mediálním tlakům
  2. Gymnázium » Kompetence komunikativní » rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Občanský a společenskovědní základ » Člověk ve společnosti » respektuje kulturní odlišnosti a rozdíly v projevu příslušníků různých sociálních skupin, na příkladech doloží, k jakým důsledkům mohou vést předsudky
  2. gymnaziální vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » Český jazyk a literatura » Literární komunikace » tvořivě využívá informací z odborné literatury, internetu, tisku a z dalších zdrojů, kriticky je třídí a vyhodnocuje
  3. gymnaziální vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » Český jazyk a literatura » Jazyk a jazyková komunikace » posoudí a interpretuje komunikační účinky textu, svá tvrzení argumentačně podpoří jeho všestrannou analýzou
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Gymnaziální vzdělávání » Multikulturní výchova » Psychosociální aspekty multikulturality
  2. Gymnaziální vzdělávání » Multikulturní výchova » Základní problémy sociokulturních rozdílů
  3. Gymnaziální vzdělávání » Mediální výchova » Účinky mediální produkce a vliv médií
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: Romové, mediální výchova, etnická menšina, mediální sdělení, multikulturní výchova, kritické čtení

Témata spojená s multikulturní výchovou jsou velice zásadně ovlivněna i mediální diskuzí a informacemi, které jsou v médiích předkládány. Na jednotlivých mediálních tématech je možné dobře trénovat kritické čtení. Jako ukázka byly vybrány dva články, které na sebe navazují. Jeden je vydán v Kanadě a řeší otázky spojené s integrací Romů, kteří tam emigrovali z České republiky a z Maďarska. Druhý článek vyšel v českých novinách a interpretuje tento původní kanadský článek. Informace v českých novinách se však na několika místech zřetelně odlišují od kanadské verze, a to především v dikci a zdůvodňování v textu.

Cíl: kritické čtení textů
Formy práce:
práce v malých skupinkách, diskuze
Pomůcky:
Brown, Louise: Roma children perplex local educators. 2009.
Zprávy iDnes. Kanadský deník: Školy si nevědí rady s liknavostí romských dětí z Česka. 2009.

Popis v krocích

Krok 1
Nejprve dejte žákům za úkol přečíst si kanadský text. Ve skupinkách je nechte sepsat několik hlavních tezí tohoto textu. Jednotlivé skupinky následně představí svou verzi před celou třídou. Je možné vést diskuzi o tom, do jaké míry jednotlivé skupinky vnímají hlavní teze článku shodně.

Krok 2
Nechte žáky opět pracovat v malých skupinkách v původním složení. Předložte jim text české verze zpravodajství o stejné kauze. Úkolem je najít pět rozdílů v obou textech.

Krok 3
Nechte žáky zformulovat, jakých chyb se podle nich dopustili novináři deníku iDnes z hlediska kritického čtení textů.

Literatura:
Morvayová, P. – Moree, D.: Dvakrát měř, jednou řež. Varianty, Člověk v tísni, o. p. s. 2010.

Publikace vznikla v rámci projektu Jak na to, který byl financován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2009.

variantny

 

MSMT
Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Dvakrát měř, jednou řež – od multikulturní výchovy ke vhledu .

Ostatní články seriálu:

Citace a použitá literatura:
[1] - MORVAYOVÁ, Petra; MOREE, Dana. Dvakrát měř, jednou řež. Člověk v tísni o. p. s., 2010.  
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc33 kBKanadský text
Odstranitdoc35 kBČeský text
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 18. 05. 2010
Zobrazeno: 17694krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 4

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MOREE, Dana. Aktivita: Najděte pět rozdílů. Metodický portál: Články [online]. 18. 05. 2010, [cit. 2020-10-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/g/8757/AKTIVITA-NAJDETE-PET-ROZDILU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Ondřej HausenblasVloženo: 18. 05. 2010 18:30
Moc podnětné texty! Asi by bylo dobré, aby hledání rozdílů při práci se žáky vedlo k tomu, že žáci identifikují rozdíl v tom, čemu se v anglosaském školství říká "tone", tedy naladění textu. Které údaje, které výroky který článek cituje, to se najít dá celkem snadno, ale důležité je, aby u žáků vznikala jistota v tom, že určitý druh podání toho, kdo článek napsal, rozpoznají jako zaujatý, nebo jako překrucující-zastírající - nadržující - křivdící, anebo jako nezaujatý nebo jako spravedlivý atp. Nebude dobrým výsledkem vzdělávání, když se v tom populace bude lišit: co jedni považují za spravedlivé, druzí označí jako křivdu a naopak.Individualita se nemá projevovat rozmanitostí a nesmiřitelností stanovisek, ale tím, že mám pro své stanovisko individuální, osobně velmi promyšlené důvody - a tím pormyšlením se pak lidé k sobě názorově přiblíží, nebo si aspoň porozumějí.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.