Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Autem, pěšky, na kole?

Autem, pěšky, na kole?

Informativní příspěvek
Článek informuje o aktivitách občanského sdružení Auto*Mat, které organizuje výukové aktivity v severních Čechách věnované udržitelné dopravě ve městě.

Ekologická výchova je v současné době již běžnou součástí výuky v základních a středních školách, ale většinou se omezuje jen na problematiku třídění odpadu nebo škodlivých vlivů člověka na životní prostředí. Kromě těchto „zavedených témat” existují ale i jiné oblasti, o kterých se ve školách nemluví. Občanské sdružení Auto*Mat se proto rozhodlo poukázat na vliv automobilismu v každodenním životě a nabídnout školám zábavný program, díky kterému si mohou žáci současný stav lépe uvědomit.

Doposud se školy zaměřovaly na dopravní bezpečnost, ale nevěnovaly se otázce dopravy jako důležité součásti našeho každodenního života. Výukové aktivity k udržitelné dopravě by měly toto hluché místo vyplnit. Metodička Jana Pírková ze sdružení Auto*Mat se přitom inspirovala britským, dánským a německým školstvím, kde je výchova k udržitelnému způsobu dopravy již dlouholetou součástí základního a středního vzdělávání. „Výhodou aktivit je, že jsou navrženy v souladu s RVP a mohou být začleněny buď do standardní výuky formou tematické výuky, nebo mohou být využity pro plánování projektového dne. Aktivity integrují poznatky z různých vzdělávacích oborů, vedou žáky k zodpovědnosti za městský prostor a rozvíjí klíčové kompetence”, říká Jana Pírková.

Program je koncipován tak, že se žáci dozvědí důležité informace o nebezpečích a vlivu dopravy na náš každodenní život. V rámci hledání odpovědí na otázky se nenásilně učí zájmu o své okolí a rozvíjí své komunikační dovednosti. Například mají možnost zdokumentovat, jak doprava v uplynulém století změnila ráz jejich města, a zjistit, kolik aut projede kolem jejich školy a jejího okolí. Také se učí toleranci vůči odlišnostem, když hledají odpovědi na otázky, jak chodili jejich prarodiče do školy. Diskuzi v týmu si mohou vyzkoušet v rámci rolové hry, jež simuluje schůzi městského zastupitelstva, při které se rozhoduje o podobě okolí školy.

Během jarních měsíců proběhla pilotní výuka ve třech školách – ZŠ Školní, Chomutov, ZŠ Vrchlického, Děčín a ZŠ Rozmarýnova, Most. Jak doprava změnila naše město za posledních 70 let? Kolik aut projede v blízkosti školy? Kdo rozhoduje o tom, že se uprostřed města postaví nová silnice? Jaký dopad má doprava na naše životy? V rámci hledání odpovědí na tyto otázky se žáci učili zábavnou formou rozlišovat jednotlivé formy dopravy, popsat jejich silné a slabé stránky z hlediska uživatelů i prostředí. Dále se interaktivní formou učili rozumět vlivu jednotlivých druhů dopravy na životní prostředí, ale také vyhledávat relevantní informace a dále s nimi pracovat. Aktivity mohou být zařazeny například do občanské výchovy, ekologické či mediální výchovy, dějepisu, zeměpisu, biologie, výtvarné výchovy, tělocviku a dalších předmětů.

Vzdělávací aktivity budou k dispozici na DVD, jež bude obsahovat kompletní výukové aktivity. Ke každé aktivitě je přiřazena informace o její délce a věkové skupině, pro kterou je určena. DVD bude také obsahovat vzdělávací oblasti, cíle a dovednosti, které díky aktivitě žáci získají, dále pomůcky, metodický návod krok za krokem a také návrhy a nápady, jak aktivitu upravit či případně rozšířit. Součástí DVD jsou rovněž přehledné informace o způsobech vzdělávání k udržitelné dopravě v Británii, Dánsku a Německu, užitečné internetové i knižní zdroje k dané problematice, další podpůrné materiály pro učitele a v neposlední řadě zkušenosti učitelů z pilotního zkoušení aktivit doplněné o řadu fotografií a výstupů z testování výukových aktivit.

Během měsíce května proběhne několik školení pro pedagogy na různých místech ČR (např. v Praze, Chomutově, Děčíně či Mostě). Autoři projektu účastníky seznámí s problematikou udržitelné mobility, s výukovými aktivitami a jejich možným využitím ve škole. Na závěr si bude moci každý účastník odnést DVD (školení i DVD bude zdarma). Celý projekt vznikl za finanční podpory Islandu, Lichtenštějnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

TERMÍNY A MÍSTA ŠKOLENÍ:

Pondělí 3. 5. 2010 – 9:00 – 13:30 – PRAHA

Čtvrtek 6. 5. 2010 – 14:00 – 18:30 – PRAHA

Pátek 7. 5. 2010 – 9:00 – 13:30 – MOST

Pondělí 10. 5. 2010 – 9:00 – 13:30 – DĚČÍN

Čtvrtek 13. 5. 2010 – 14:00 – 18:30 – PRAHA

Pátek 14. 5. 2010 – 9:00 – 13:30 – ÚSTÍ NAD LABEM

Pondělí 17.5.2010 – 9:00 – 13:30 – CHOMUTOV

V případě zájmu o účast na školení kontaktujte: jana.pirkova@auto-mat.cz. V případě zájmu o zaslání výukového DVD kontaktujte: lucie.mullerova@auto-mat.cz.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek